Norges Bank

Møter i arbeidsgrupper for alternative referanserenter

Referater og agenda fra møter i hovedgruppen og de enkelte undergrupper.

Møter i undergruppen Markedsstandarder og fallbackløsninger

Møter i undergruppen Utredning av OIS-marked i norske kroner

Møter i hovedgruppe for ARR

 

Møter i undergruppen Markedsstandarder og fallbackløsninger 

 

Møter i undergruppen Utredning av OIS-marked i norske kroner

 

Møter i hovedgruppen ARR

 

Publisert 5. februar 2020 14:12
Publisert 5. februar 2020 14:12