Norges Bank

Nowa - Norwegian Overnight Weighted Average

Nowa er renten på usikrede overnattenlån i norske kroner mellom banker som er aktive i det norske overnattenmarkedet. Nowa er basert på faktisk transaksjoner, rapportert via Norges Banks pengemarkedsrapportering (RPD).

Norges Bank er administrator for Nowa. Prinsipper for beregning og publisering av Nowa spesifiserer datagrunnlag, definisjon, beregningsmetode og rutiner for publisering av Nowa.

Nowa beregnes for alle norske bankdager og publiseres på Norges Banks nettsider påfølgende bankdag.

Ofte stilte spørsmål om Nowa

 

Sist endret 2. november 2020 14:00
Sist endret 2. november 2020 14:00