Norges Bank

Nowa data

Nowa (Norwegian Overnight Weighted Average) er renten på usikrede lån i norske kroner mellom banker som er aktive i det norske overnattenmarkedet. Se Nowa renter, avkastningsindeks og kalkulator for Nowa her.

Kalkulator for Nowa

Nowa-kalkulatoren er ment som et hjelpemiddel til beregning av kapitalisert Nowa og for å øke forståelsen for hvordan kapitaliserte perioderenter beregnes.