Norges Bank

Avkastningsindeks for Nowa

Nowai (Nowa index) er en indeks som fremstiller akkumulert avkastning basert på overnattenrenten Nowa (Norwegian Overnight Weighted Average) med daglig kapitalisering. Startverdien for indeksen er satt til 100 den 2. januar 2020.

Nowai publiseres hver virkedag kl. 09.00. Beregningen av Nowai er beskrevet i teknisk dokumentasjon (pdf).

Last ned data


Nowa indeks - Excel
Obs! Begrensninger i datatypen «general» i Excel fører til at visning av indeksverdi i cellen er avrundet til 7 desimaler. Endre datatype i celle til Number for å vise alle 8 desimaler.

Nowa indeks - CSV

Dato Verdi
102,40245042
102,39473575
102,38702166
102,37930815
102,37159522
102,34846166
102,34075106
102,33304104
102,32533160
102,31762274
102,29450138
102,28679484
102,27908888
102,27138350
102,26367870
102,24056953
102,23286705
102,22516515
102,21746383
102,20976309
102,18666610
102,17896768
102,17126984
102,16357258
102,15587590
102,13279109
102,12509673
102,11740295
102,10970975
102,10201713
102,07894449
102,07125419
102,06356447
102,05587533
102,04818677
102,02512630
102,01744005
102,00975438
102,00206929
101,99438478
101,97133646
101,96365427
101,95597266
101,94829162
Publisert 29. april 2021 09:00
Publisert 29. april 2021 09:00