Norges Bank

Avkastningsindeks for Nowa

Nowai (Nowa index) er en indeks som fremstiller akkumulert avkastning basert på overnattenrenten Nowa (Norwegian Overnight Weighted Average) med daglig kapitalisering. Startverdien for indeksen er satt til 100 den 2. januar 2020.

Nowai publiseres hver virkedag kl. 09.00. Beregningen av Nowai er beskrevet i teknisk dokumentasjon (pdf).

Last ned data


Nowa indeks - Excel

Obs! Begrensninger i datatypen «general» i Excel fører til at visning av indeksverdi i cellen er avrundet til 7 desimaler. Endre datatype i celle til Number for å vise alle 8 desimaler.

Nowa indeks - CSV

Dato Verdi
106,13797273
106,12488884
106,11180656
106,09872590
106,08564685
106,04642420
106,03335160
106,02028061
106,00721123
105,99414346
105,95495464
105,94189331
105,92883359
105,91577548
105,90271898
105,86356396
105,85051390
105,83746545
105,82441860
105,81137336
105,77225212
105,75921331
105,74617611
105,73314052
105,72010653
105,68101903
105,66799147
105,65496552
105,64194117
105,62891843
105,58986464
105,57684832
105,56383360
105,55082049
105,53780898
105,49878888
105,48578378
105,47278029
105,45977840
105,40779647
105,39480259
105,38181031
Publisert 29. april 2021 09:00
Publisert 29. april 2021 09:00