Norges Bank

Avkastningsindeks for Nowa

Nowai (Nowa index) er en indeks som fremstiller akkumulert avkastning basert på overnattenrenten Nowa (Norwegian Overnight Weighted Average) med daglig kapitalisering. Startverdien for indeksen er satt til 100 den 2. januar 2020.

Nowai publiseres hver virkedag kl. 09.00. Beregningen av Nowai er beskrevet i teknisk dokumentasjon (pdf).

Last ned data


Nowa indeks - Excel
Obs! Begrensninger i datatypen «general» i Excel fører til at visning av indeksverdi i cellen er avrundet til 7 desimaler. Endre datatype i celle til Number for å vise alle 8 desimaler.

Nowa indeks - CSV

Dato Verdi
104,20189278
104,19047465
104,17905777
104,16764214
104,15622776
104,12199587
104,11058649
104,09917836
104,08777148
104,07636585
104,04216021
104,03075958
104,01936020
104,00796207
103,99656519
103,96238578
103,95099389
103,93960325
103,92821386
103,91682571
103,88267250
103,87128935
103,85990744
103,84852678
103,83714737
103,80302035
103,79235675
103,78169425
103,77103284
103,76037253
103,72840145
103,71774552
103,70709068
103,69643694
103,68578429
103,65383619
103,64318792
103,63254074
103,62189465
103,61124966
103,57932453
103,56868391
103,55804438
Publisert 29. april 2021 09:00
Publisert 29. april 2021 09:00