Norges Bank

Avkastningsindeks for Nowa

Nowai (Nowa index) er en indeks som fremstiller akkumulert avkastning basert på overnattenrenten Nowa (Norwegian Overnight Weighted Average) med daglig kapitalisering. Startverdien for indeksen er satt til 100 den 2. januar 2020.

Nowai publiseres hver virkedag kl. 09.00. Beregningen av Nowai er beskrevet i teknisk dokumentasjon (pdf).

Last ned data


Nowa indeks - Excel

Obs! Begrensninger i datatypen «general» i Excel fører til at visning av indeksverdi i cellen er avrundet til 7 desimaler. Endre datatype i celle til Number for å vise alle 8 desimaler.

Nowa indeks - CSV

Dato Verdi
107,61350993
107,60024415
107,58698000
107,57371749
107,56045661
107,52068868
107,50743434
107,49418163
107,48093056
107,46768112
107,42794750
107,41470459
107,40146331
107,38822367
107,37498566
107,33528631
107,32205482
107,30882496
107,29559674
107,22949637
107,21627792
107,20306110
107,18984591
107,15021501
107,12380092
107,11059550
107,09739171
107,05779499
107,04459771
107,01820966
107,00501726
106,96545469
106,95226879
106,93908452
106,92590187
106,91272085
106,87319241
106,86001789
106,84684499
106,83367372
Publisert 29. april 2021 09:00
Publisert 29. april 2021 09:00