Norges Bank

Nowa - daglig

Nowa (Norwegian Overnight Weighted Average) er renten på usikrede lån i norske kroner mellom banker som er aktive i det norske overnattenmarkedet. Nowa er basert på faktiske transaksjoner, rapportert via Norges Banks pengemarkedsrapportering (RPD). Hvis det over tid mangler transaksjonsdata for å beregne Nowa, vil Nowa settes lik gjeldende styringsrente.

Dato Nowa Volum (mill NOK) Type Banker med utlån Banker med innlån Transaksjoner
2,75 7950 Normal 6 7 11
2,75 22255 Normal 7 8 11
2,75 14885 Normal 8 6 12
2,75 18690 Normal 7 6 11
2,75 25250 Normal 6 8 16
2,75 25680 Normal 7 7 14
2,75 32550 Normal 5 7 13
2,75 30460 Normal 5 11 19
2,75 25190 Normal 9 9 19
2,75 30610 Normal 10 8 16
2,75 17125 Normal 6 7 16
2,75 13260 Normal 8 6 14
2,75 12240 Normal 7 7 14
2,75 12080 Normal 7 8 12
2,75 25820 Normal 8 7 15
2,75 22085 Normal 10 7 17
2,75 12580 Normal 7 7 13
2,75 15370 Normal 5 7 12
2,75 2375 Alternativ metode 2 3 3
2,75 36030 Normal 7 9 21
2,75 24570 Normal 7 5 13
2,75 34560 Normal 7 6 15
2,75 26960 Normal 10 5 16
2,75 15020 Normal 9 9 15
2,75 8965 Normal 7 6 11
2,75 16895 Normal 9 7 16
2,75 24230 Normal 8 10 19
2,75 19575 Normal 9 7 17
2,50 28840 Normal 11 7 20
2,50 13935 Normal 10 9 20
2,50 17410 Normal 10 5 18
2,50 14440 Normal 10 7 18
2,50 26100 Normal 14 6 29
2,50 13670 Normal 6 9 14
2,50 22200 Normal 6 9 18
2,50 13500 Normal 8 6 11
2,50 6245 Normal 7 12 16
2,50 13825 Normal 10 9 17
2,50 8130 Normal 9 7 11
2,50 5900 Normal 8 6 15
2,50 29070 Normal 9 11 21
2,50 25050 Normal 5 9 15
2,50 22985 Normal 9 6 18
2,50 14800 Normal 6 6 13
2,50 18265 Normal 6 6 13
2,50 10730 Normal 6 6 12
2,50 13450 Normal 7 5 12
2,50 21230 Normal 12 5 18
2,50 28240 Normal 8 5 16
2,50 10250 Normal 4 5 6
2,50 27185 Normal 5 9 15
2,50 22070 Normal 6 6 14
2,50 21965 Normal 8 9 16
2,50 29130 Normal 8 6 14
2,50 24775 Normal 6 7 10
2,50 19980 Normal 6 4 12
2,50 17580 Normal 7 5 13
2,50 17810 Normal 5 6 9
2,25 23930 Normal 6 6 14
2,25 21440 Normal 7 8 14
2,25 29534 Normal 7 9 14
2,25 17560 Normal 7 7 12
2,25 20350 Normal 7 6 14
2,25 16930 Normal 6 5 11
2,25 18850 Normal 7 6 12
2,25 20340 Normal 8 5 15
2,25 27730 Normal 5 4 9
2,25 19040 Normal 4 5 11
2,25 12415 Normal 5 6 10
2,25 16305 Normal 7 6 14
2,25 12450 Normal 6 7 12
2,25 15535 Normal 6 6 13
2,25 17265 Normal 7 6 14
2,25 13930 Normal 6 6 13
2,25 18620 Normal 8 6 14
2,25 10700 Normal 7 5 13
2,25 7500 Normal 5 5 7
2,25 23035 Normal 8 7 15
2,25 17230 Normal 8 5 10
2,25 25232 Normal 7 3 10
2,25 24810 Normal 8 5 14
2,30 16630 Normal 5 7 11
2,27 675 Alternativ metode 2 2 2
2,25 26300 Normal 6 5 11
2,25 17400 Normal 5 6 12
2,25 14900 Normal 5 7 11
2,25 33940 Normal 10 10 19
2,25 31520 Normal 9 6 17
1,75 37000 Normal 8 9 20
1,75 16490 Normal 5 5 9
1,75 23725 Normal 9 6 16
1,75 18350 Normal 4 7 12
1,75 27700 Normal 8 9 16
1,75 19690 Normal 6 12 16
1,75 21900 Normal 6 8 12
1,75 14700 Normal 6 6 9
1,75 9120 Normal 6 9 11
1,75 7500 Normal 7 7 9
1,75 4215 Normal 6 6 9
1,75 14605 Normal 4 10 12
1,75 9620 Normal 5 6 8
1,75 13240 Normal 8 7 13
1,75 9130 Normal 6 9 11
1,75 10900 Normal 5 5 9
1,75 15745 Normal 4 9 13
1,75 19670 Normal 5 6 12
1,75 10730 Normal 7 6 13
1,75 12830 Normal 6 6 11
1,75 42545 Normal 11 8 18
1,75 19940 Normal 9 6 12
1,75 21430 Normal 7 7 14
1,75 30220 Normal 8 6 16
1,75 30420 Normal 10 7 19
1,25 45030 Normal 7 9 25
1,25 46260 Normal 4 8 17
1,25 40970 Normal 3 8 14
1,25 28750 Normal 3 8 10
1,25 30570 Normal 6 7 14
1,25 29700 Alternativ metode 2 7 13
1,25 26215 Normal 6 8 17

Norges Bank overtok som administrator for Nowa i januar 2020 og prinsippene for beregning og publisering av renten ble dermed noe endret.