Norges Bank

Nowa - daglig

Nowa (Norwegian Overnight Weighted Average) er renten på usikrede lån i norske kroner mellom banker som er aktive i det norske overnattenmarkedet. Nowa er basert på faktiske transaksjoner, rapportert via Norges Banks pengemarkedsrapportering (RPD). Hvis det over tid mangler transaksjonsdata for å beregne Nowa, vil Nowa settes lik gjeldende styringsrente.

Dato Nowa Volum (mill NOK) Type Banker med utlån Banker med innlån Transaksjoner
4,50 18520 Normal 5 4 9
4,50 20830 Normal 7 8 13
4,50 22600 Normal 7 4 11
4,50 15800 Alternativ metode 2 7 10
4,50 23000 Normal 5 5 11
4,50 23300 Normal 7 6 20
4,50 34280 Normal 6 7 14
4,50 28970 Normal 8 5 16
4,50 25140 Normal 5 5 10
4,50 21855 Normal 7 8 14
4,50 21460 Normal 6 8 13
4,50 17290 Normal 7 7 12
4,50 28600 Normal 3 8 11
4,50 26860 Normal 3 12 25
4,50 23805 Normal 7 6 18
4,50 19060 Normal 5 6 9
4,50 23400 Normal 6 5 11
4,50 18500 Normal 4 7 11
4,50 16830 Normal 4 5 7
4,50 12470 Normal 7 7 10
4,50 26430 Normal 5 8 13
4,50 22355 Normal 5 9 15
4,50 12800 Normal 8 9 16
4,50 24040 Normal 6 9 16
4,50 18300 Normal 7 4 10
4,50 24280 Normal 5 6 9
4,50 29525 Normal 4 5 9
4,50 32670 Normal 6 6 13
4,50 15780 Normal 5 4 9
4,50 34360 Normal 7 6 14
4,50 22500 Normal 7 6 12
4,50 22270 Normal 4 9 13
4,50 35820 Normal 7 9 17
4,50 46885 Normal 5 11 19
4,50 26310 Normal 8 9 16
4,50 19300 Normal 6 4 10
4,50 10100 Normal 8 6 13
4,50 5550 Normal 5 8 10
4,50 25100 Normal 8 5 11
4,50 24160 Normal 7 7 12
4,50 6305 Normal 5 5 7
4,50 11930 Normal 5 7 10
4,50 31000 Normal 6 6 12
4,50 200 Alternativ metode 2 2 2
4,50 20840 Normal 6 9 16
4,50 14650 Normal 5 9 11
4,50 28900 Normal 7 5 13
4,50 31320 Normal 8 9 18
4,50 34300 Normal 7 5 12
4,50 10760 Normal 11 7 16
4,50 21200 Normal 8 5 11
4,50 31440 Normal 12 4 19
4,25 17680 Normal 8 5 12
4,25 11020 Normal 9 6 13
4,25 16060 Normal 10 4 12
4,25 21330 Normal 9 6 13
4,25 20840 Normal 9 4 14
4,25 14710 Normal 6 6 12
4,25 12261 Normal 5 7 12
4,25 17930 Normal 6 10 19

Norges Bank overtok som administrator for Nowa i januar 2020 og prinsippene for beregning og publisering av renten ble dermed noe endret.