Norges Bank

Nowa - daglig

Nowa (Norwegian Overnight Weighted Average) er renten på usikrede lån i norske kroner mellom banker som er aktive i det norske overnattenmarkedet. Nowa er basert på faktiske transaksjoner, rapportert via Norges Banks pengemarkedsrapportering (RPD). Hvis det over tid mangler transaksjonsdata for å beregne Nowa, vil Nowa settes lik gjeldende styringsrente.

Dato Nowa Volum (mill NOK) Type Banker med utlån Banker med innlån Transaksjoner
3,25 32830 Normal 8 6 18
3,25 30200 Normal 8 8 14
3,25 41150 Normal 10 7 17
3,25 36100 Normal 5 5 12
3,25 45630 Normal 9 6 19
3,25 14945 Normal 5 4 6
3,25 26020 Normal 8 6 14
3,25 25450 Normal 6 5 9
3,25 16200 Normal 7 6 12
3,25 34450 Normal 7 5 13
3,25 23050 Normal 7 7 13
3,25 17340 Normal 5 7 12
3,25 32150 Normal 6 6 12
3,25 33900 Normal 4 6 11
3,25 59020 Normal 5 8 18
3,25 35430 Normal 7 7 13
3,25 52375 Normal 7 7 14
3,00 28410 Normal 9 6 16
3,00 27860 Normal 6 5 13
3,00 26970 Normal 5 7 11
3,00 9315 Alternativ metode 2 5 6
3,00 10980 Normal 4 7 10
3,00 15180 Normal 7 6 10
3,00 8690 Normal 5 5 8
3,00 29300 Normal 7 8 17
3,00 15270 Normal 9 4 13
3,00 9415 Normal 8 5 13
3,00 20460 Normal 9 5 15
3,00 22000 Normal 6 5 12
3,00 19875 Normal 5 6 10
3,00 23390 Normal 10 5 17
3,00 20275 Normal 8 6 14
3,00 30260 Normal 7 7 15
3,00 19925 Normal 7 7 14
3,00 17560 Normal 7 8 19
3,00 19915 Normal 5 7 12
3,00 29230 Normal 8 8 16
3,00 2820 Alternativ metode 2 4 4
3,00 16530 Normal 7 6 13
3,00 9885 Normal 6 10 14
3,00 15850 Normal 7 7 14
3,00 38920 Normal 8 10 21
3,00 30255 Normal 9 9 18
2,75 31490 Normal 7 7 15
2,75 41400 Normal 7 8 16
2,75 44310 Normal 8 8 16
2,75 52930 Normal 7 6 20
2,75 29690 Normal 8 8 15
2,75 18500 Normal 7 7 13
2,75 31040 Normal 7 11 24
2,75 25750 Normal 7 9 16
2,75 26155 Normal 8 9 15
2,75 27990 Normal 10 7 18
2,75 25290 Normal 8 6 15
2,75 45200 Normal 9 8 21
2,75 40270 Normal 8 5 14
2,75 40645 Normal 7 7 16
2,75 29930 Normal 6 7 15
2,75 25830 Normal 5 6 10
2,75 28125 Normal 6 6 11
2,75 27735 Normal 7 6 11
2,75 39580 Normal 6 7 13
2,75 27060 Normal 6 5 11
2,75 28590 Normal 8 8 15
2,75 31250 Normal 7 7 13
2,75 42480 Normal 9 9 19
2,75 44720 Normal 7 6 16
2,75 49610 Normal 8 9 22
2,75 31580 Normal 6 6 18
2,75 21595 Normal 5 7 12
2,75 28470 Normal 7 11 20
2,75 33875 Normal 6 7 15
2,75 27010 Normal 8 7 14
2,75 27260 Normal 9 6 14
2,75 32460 Normal 8 6 16
2,75 31260 Normal 7 6 18
2,75 18935 Normal 8 4 13
2,75 15640 Normal 7 5 11
2,75 31010 Normal 9 7 17
2,75 16250 Normal 6 8 15
2,75 12555 Normal 6 8 13
2,75 9320 Normal 4 4 9
2,75 10325 Normal 5 9 13
2,75 11530 Normal 6 5 10
2,75 7950 Normal 6 7 11
2,75 22255 Normal 7 8 11
2,75 14885 Normal 8 6 12
2,75 18690 Normal 7 6 11
2,75 25250 Normal 6 8 16
2,75 25680 Normal 7 7 14
2,75 32550 Normal 5 7 13
2,75 30460 Normal 5 11 19
2,75 25190 Normal 9 9 19
2,75 30610 Normal 10 8 16
2,75 17125 Normal 6 7 16
2,75 13260 Normal 8 6 14
2,75 12240 Normal 7 7 14
2,75 12080 Normal 7 8 12
2,75 25820 Normal 8 7 15
2,75 22085 Normal 10 7 17
2,75 12580 Normal 7 7 13
2,75 15370 Normal 5 7 12
2,75 2375 Alternativ metode 2 3 3
2,75 36030 Normal 7 9 21
2,75 24570 Normal 7 5 13
2,75 34560 Normal 7 6 15
2,75 26960 Normal 10 5 16
2,75 15020 Normal 9 9 15
2,75 8965 Normal 7 6 11
2,75 16895 Normal 9 7 16
2,75 24230 Normal 8 10 19
2,75 19575 Normal 9 7 17
2,50 28840 Normal 11 7 20
2,50 13935 Normal 10 9 20
2,50 17410 Normal 10 5 18
2,50 14440 Normal 10 7 18
2,50 26100 Normal 14 6 29
2,50 13670 Normal 6 9 14
2,50 22200 Normal 6 9 18
2,50 13500 Normal 8 6 11

Norges Bank overtok som administrator for Nowa i januar 2020 og prinsippene for beregning og publisering av renten ble dermed noe endret.