Norges Bank

Nowa - årlig

Nowa (Norwegian Overnight Weighted Average) er renten på usikrede lån i norske kroner mellom banker som er aktive i det norske overnattenmarkedet. Nowa er basert på faktiske transaksjoner, rapportert via Norges Banks pengemarkedsrapportering (RPD).

Årsgjennomsnitt av daglige data

År Nowa Volum (mill NOK)
2021 0,08 21856
2020 0,35 18488
2019 1,16 15783
2018 0,58 18805
2017 0,49 17574
2016 0,56 15099
2015 1,04 14749
2014 1,48 12535
2013 1,50 12214
2012 1,55 13167

Norges Bank overtok som administrator for Nowa i januar 2020 og prinsippene for beregning og publisering av renten ble dermed noe endret.