Norges Bank

Nowa - månedlig

Nowa (Norwegian Overnight Weighted Average) er renten på usikrede lån i norske kroner mellom banker som er aktive i det norske overnattenmarkedet. Nowa er basert på faktiske transaksjoner, rapportert via Norges Banks pengemarkedsrapportering (RPD).

Månedsgjennomsnitt av daglige data

Måned Nowa Volum (mill NOK)
4,50 29504
4,50 23994
4,50 12508
4,50 22333
4,50 22788
4,37 18693
4,25 14488
4,25 19150
4,07 21611
3,86 24420
3,75 31877
3,40 35397
3,21 31929
3,00 18885
2,82 29513
2,75 30319
2,75 18537
2,62 18451
2,47 20699
2,25 17736
1,89 17392
1,45 27515
1,25 16744
0,87 23659
0,75 31356
0,75 25839
0,55 25264
0,50 25396
0,50 24587
0,36 19103
0,25 19186
0,25 18043
0,06 21616
0,00 22902
0,00 19346
0,00 23434
0,00 24602
0,00 21876
0,00 22363
0,00 26526
0,00 24220
0,00 30936
0,00 25203
0,00 28349
0,00 27023
-0,01 10653
0,00 14915
0,00 6039
0,05 1020
0,24 6036
0,98 13150
1,49 18123
1,49 17083
1,53 17901
1,50 12311
1,50 14448
1,35 15389
1,25 13166
1,25 13866
1,18 17365

Norges Bank overtok som administrator for Nowa i januar 2020 og prinsippene for beregning og publisering av renten ble dermed noe endret.