Norges Bank

Kalkulator for Nowa

Nowa-kalkulatoren er ment som et hjelpemiddel til beregning av kapitalisert Nowa og for å øke forståelsen for hvordan kapitaliserte perioderenter beregnes.

Brukeren kan selv spesifisere datoer og hvilke parametere som skal inngå i beregningen. Forklaring på de ulike parameterne finnes i teknisk dokumentasjon (pdf).

Grunnlaget for beregningene er den daglige Nowa-renten som publiseres av Norges Bank, med historikk tilbake til 2. januar 2020. 

Gå til Nowa kalkulator

Formålet med denne kalkulatoren er kun å gi veiledning. Dataene skal ikke refereres til i finansielle kontrakter eller andre bindende avtaler. Norges Bank er ikke ansvarlig for eventuelle feil eller avvik i beregningene.

Sist endret 5. april 2022 15:00
Sist endret 5. april 2022 15:00