Norges Bank

Brukergruppe Nowa

Representanter for bankene som rapporterer til RPD og brukere av Nowa møtes jevnlig i en brukergruppe for å gi innspill til administrator om hvordan beregning og publisering av Nowa fungerer.

Informasjon som deles i brukergruppen er ikke konfidensiell. Agenda og referater fra møtene publiseres på denne siden.

Agenda og referater

Publisert 11. september 2020 16:15

Se også

Publisert 11. september 2020 16:15