Norges Bank

Brukergruppe Nowa

Representanter for bankene som rapporterer til RPD og brukere av Nowa møtes jevnlig i en brukergruppe for å gi innspill til administrator om hvordan beregning og publisering av Nowa fungerer.

Informasjon som deles i brukergruppen er ikke konfidensiell. Agenda og referater fra møtene publiseres på denne siden.

Mandat for brukergruppe Nowa (pdf)

Sist endret 27. september 2020 21:00

Kontakt

E-post: nowa@norges-bank.no
Telefon: 22 31 61 60

Sist endret 27. september 2020 21:00