Norges Bank

Norges Bank Memo

Nye prinsipper for beregning av Nowa – mulige implikasjoner

Serie:
Norges Bank Memo
Nummer:
3/2019

Norges Bank overtar administrasjonen av overnattenrenten Nowa (Norwegian Overnight Weighted Average) fra 1. januar 2020. I den forbindelse har Norges Bank vedtatt nye prinsipper for beregning og publisering av Nowa.

 

Norges Bank Memo gir analyse og bakgrunn for Norges Banks mandatutøvelse. Utgis fra 2013.

ISSN 1894-0269 (papir) ISSN 1894-0277 (online)

Publisert 4. desember 2019 14:30
Sist endret 9. desember 2019 13:00
Publisert 4. desember 2019 14:30
Sist endret 9. desember 2019 13:00