Norges Bank

Norges Bank Memo

Nye prinsipper for beregning av Nowa – mulige implikasjoner

Norges Bank overtar administrasjonen av overnattenrenten Nowa (Norwegian Overnight Weighted Average) fra 1. januar 2020. I den forbindelse har Norges Bank vedtatt nye prinsipper for beregning og publisering av Nowa.

Data for historisk ny Nowa som er omtalt i memoet er tilgjengelig her:
Data for historisk ny Nowa september 2011 - desember 2019 (xlsx)

Nowa beregnes i dag på bakgrunn av transaksjonsdata fra rapporteringen av pengemarkedsdata til Norges Bank (RPD). Den illustrative serien for historisk ny Nowa er beregnet på tall fra Norges Banks oppgjørssystem (NBO). Dataserien og konklusjonene i Norges Bank memoet gir derfor bare en indikasjon på utviklingen i historisk ny Nowa.

Norges Bank Memo gir analyse og bakgrunn for Norges Banks mandatutøvelse. 

ISSN 1894-0277 (online)

Publisert 4. desember 2019 14:30
Sist endret 9. desember 2019 13:00
Publisert 4. desember 2019 14:30
Sist endret 9. desember 2019 13:00