Norges Bank

Betalingsstatistikk

Noregs Bank publiserer årleg statistikk om utviklinga i kunderetta betalingsformidling. Statistikken inneheld tal og verdi for fleire former for kundetransaksjonar, slik som til dømes betalingar med ulike typar betalingskort, ulike debet- og kreditoverføringar (nettbank, avtalegiro, mv) og uttak frå minibankar.

Kunderetta betalingsformidling 2022

Kunderetta betalingsformidling 2021

Kunderetta betalingsformidling 2020

Kunderetta betalingsformidling 2019

Kunderetta betalingsformidling 2018

Kunderetta betalingsformidling 2017

Kunderetta betalingsformidling 2016

Utviklingstrekk i kunderetta betalingsformidling - 2015

Utviklingstrekk i kunderetta betalingsformidling – 2014

Utviklingstrekk i kunderetta betalingsformidling - 2013

Årsrapport om betalingssystem 1998-2012

Sist endret 25. mai 2023 10:00
Sist endret 25. mai 2023 10:00