Norges Bank

Norges Bank Memo

Utviklingstrekk i kunderetta betalingsformidling - 2013

Serie:
Norges Bank Memo
Nummer:
1/2014

Talet på kortbetalingar auka vidare i 2013. Norske innbyggjarar er framleis i verdstoppen når det gjeld kortbetalingar per år. Samtidig minka uttaket av kontantar frå minibankar og uttak i samband med varekjøp. Det kan indikere at kontantar blir brukte stadig sjeldnare i Noreg. Kortbruken i utlandet og kortbruk i samband med varekjøp over Internett heldt fram å vekse sterkt i 2013. Dette har medverka til at bruken av internasjonale betalingskort utgjer ein stadig større del av den samla kortbruken.

Norges Bank Memo gir analyse og bakgrunn for Norges Banks mandatutøvelse. Utgis fra 2013.

ISSN 1894-0269 (papir) ISSN 1894-0277 (online)

Publisert 21. mai 2014 12:00
Publisert 21. mai 2014 12:00