Norges Bank

Norges Bank Memo

Kunderetta betalingsformidling 2016

Det var sterk vekst i bruken av betalingskort også i 2016. Veksten i bruken av internasjonale betalingskort var særleg sterk, etter at betalingar over internett og bruken av mobile betalingsløysningar auka mykje. Kvar av oss brukte betalingskortet i gjennomsnitt 417 gonger i 2016. Den gjennomsnittlege verdien av korttransaksjonane var 408 kroner. Det var ytterlegare nedgang i bruken av kontantinfrastruktur, som minibankar og cash-back.

Norges Bank Memo gir analyse og bakgrunn for Norges Banks mandatutøvelse. 

ISSN 1894-0277 (online)

Publisert 18. mai 2017 10:00
Publisert 18. mai 2017 10:00