Norges Bank

NOWA årsgjennomsnitt

Årsgjennomsnitt av daglige data. 

År Nowa Volum (mill NOK)
2020 0,35 18488
2019 1,16 15783
2018 0,58 18805
2017 0,49 17574
2016 0,56 15099
2015 1,04 14749
2014 1,48 12535
2013 1,50 12214
2012 1,55 13167