Norges Bank

IT

IT skal syrgje for stabile, funksjonelle og effektive IT-tenester i sentralbankverksemda.

Leiar: Øystein Kruge

Einingar i avdelinga:

  • IT Data Management
  • IT Drift
  • IT Samfunnskritiske system
  • IT Sikkerheit
  • IT Verksemdskritiske system
  • IT Verksemdstøtte

 

Publisert 12. desember 2022 08:30
Publisert 12. desember 2022 08:30