Norges Bank

Rentemøter

Rentemøte september 2016

Offentliggjøring av rentebeslutningen og råd om motsyklisk kapitalbuffer etter hovedstyrets møte 21. september 2016.

Rentebeslutning (pressemelding 22. september 2016)

Hovedstyrets vurdering (PDF)

Motsyklisk kapitalbuffer 3. kvartal 2016 (pressemelding 22. september 2016)

Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet 3/16

Protokoll fra hovedstyremøte 21. september 2016

Rentesatser gjeldende fra 23. september 2016:

Styringsrente D-lånsrente Reserverente
0,50% 1,50% -0,50%
Publisert 22. september 2016 10:00
Publisert 22. september 2016 10:00