Norges Bank

Pressemelding

Styringsrenten uendret på 0,50 prosent

Norges Banks hovedstyre har besluttet å holde styringsrenten uendret på 0,50 prosent.

Utsiktene for importveksten hos Norges handelspartnere er noe svakere enn i juni, og forventede styringsrenter ute har falt litt. Oljeprisen er på om lag samme nivå som før sommeren, mens kronen har styrket seg noe. Påslaget i det norske pengemarkedet har økt og vært høyere enn anslått.

Prisveksten her hjemme har vært uventet høy de siste månedene. Det er samtidig tegn til at veksten i norsk økonomi tar seg opp litt raskere enn anslått i juni. Boligprisveksten har tiltatt og vært høyere enn ventet. Lave renter kan bidra til at veksten i boligprisene holder seg oppe og øke sårbarheten i det finansielle systemet. På den andre siden er veksten i norsk økonomi moderat, og kapasitetsutnyttingen er under et normalt nivå. Lav kostnadsvekst og en noe sterkere krone gjør at prisveksten trolig vil avta etter hvert.

– Slik vi nå vurderer utsiktene, vil styringsrenten mest sannsynlig bli liggende på dagens nivå den nærmeste tiden, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Analysene i rapporten innebærer en styringsrente som holder seg nær ½ prosent de neste par årene. Samtidig innebærer renteprognosen at det er litt større sannsynlighet for at styringsrenten settes ned enn opp det nærmeste året.

Bakgrunnsmateriale og figurer

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 22. september 2016 10:00

45:49

Pressekonferanse 22. september 2016

01:53

Øystein Olsen om rentebeslutningen

Publisert 22. september 2016 10:00