Norges Bank

Aktuell kommentar

Hvor mange er arbeidsledige?

Forfatter:
Einar W. Nordbø
Serie:
Aktuell kommentar
Nummer:
9/2016

Den siste tiden har det vært et uvanlig stort avvik mellom de offisielle målene på arbeidsledighet i Norge. I denne kommentaren drøfter vi mulige forklaringer på dette avviket. En del av forskjellen kan tilskrives at AKU har fanget opp en betydelig økning i arbeidsledigheten blant unge, en gruppe som er mindre tilbøyelig til å registrere seg på NAV, men ut over dette finner vi ikke en fullgod forklaring på forskjellen. Sett i lys av annen informasjon og historiske sammenhenger i Norge fremstår utviklingen i NAV-ledigheten som nokså sannsynlig. Ettersom AKU er en utvalgsundersøkelse, vil det alltid være en viss usikkerhet knyttet til tallene. Samtidig er terskelen for å bli regnet som arbeidsledig i praksis noe lavere i AKU enn i NAV.

Serien består av kortere, signerte artikler om aktuelle økonomiske problemstillinger, og publiseres kun på våre internettsider.

Publisert 22. september 2016 11:00
Publisert 22. september 2016 11:00