Norges Bank

Aktuell kommentar

Gir høy gjeldsvekst i oppgangstider større konsumfall i nedgangstider?

Forfatter:
Frank Hansen og Kjersti Næss Torstensen
Serie:
Aktuell kommentar
Nummer:
8/2016

Serien består av kortere, signerte artikler om aktuelle økonomiske problemstillinger, og publiseres kun på våre internettsider.

Publisert 22. september 2016 10:00
Publisert 22. september 2016 10:00