Norges Bank

F-lån og F-innskudd (F-auksjon)

F-lån er det instrumentet som primært blir brukt for å tilføre likviditet til banksystemet. Norges Bank reduserer mengden reserver i banksystemet ved å tilby bankene F-innskudd.

Auksjonsinnbydelser

Det er for tiden ingen kommende auksjoner.

Resultat

F-auksjon

22. juni 2022. Resultat av F-lån flytende rente med løpetid fra 22.06.2022 til 27.06.2022.

Budvolum
15200 mill. kroner
Tildelt volum
15200 mill. kroner
Tildeling på marginal rente
100,00%
Renter ved auksjonstidspunkt
Høyeste tildelingsrente
0,76%
Laveste tildelingsrente
0,75%
Veid gjennomsnittsrente
0,75%

* Dersom foliorenten endres i løpet av operasjonens løpetid vil bankenes tildelingsrente endres tilsvarende.

F-auksjon

21. juni 2022. Resultat av F-lån flytende rente med løpetid fra 21.06.2022 til 22.06.2022.

Budvolum
22000 mill. kroner
Tildelt volum
22000 mill. kroner
Tildeling på marginal rente
100,00%
Renter ved auksjonstidspunkt
Høyeste tildelingsrente
0,75%
Laveste tildelingsrente
0,75%
Veid gjennomsnittsrente
0,75%

* Dersom foliorenten endres i løpet av operasjonens løpetid vil bankenes tildelingsrente endres tilsvarende.

F-lån i USD

Det er for tiden ingen kommende auksjoner i amerikanske dollar

Kontakt

Generelle spørsmål:
Norske Markeder i avd. Markeder og IKT
Tlf. 22 31 71 70
E-post: likviditet@norges-bank.no

Tekniske spørsmål:
Tlf. 22 31 65 55