Norges Bank

F-lån og F-innskudd (F-auksjon)

F-lån er det instrumentet som primært blir brukt for å tilføre likviditet til banksystemet. Norges Bank reduserer mengden reserver i banksystemet ved å tilby bankene F-innskudd.

Nytt systemoppsett

Norges Bank tok i bruk et nytt systemoppsett for gjennomføring av markedsoperasjoner fra og med 28. april 2021.

I det nye oppsettet administrerer motpartene selv hvem som til enhver tid skal ha tilgang til F-auksjonssystemet på vegne av dem. Det skjer ved at det opprettes en eller flere superbrukere i brukerhåndteringssystemet Nekst. Se mer om opprettelse av ny superbruker her.

Fra 28. april 2021 vil brukere som er gitt tilgang til F-auksjon av sin organisasjons superbruker logge inn og delta i markedsoperasjoner her.

Se også Spørsmål og svar om gjennomføring av F-auksjoner.

Auksjonsinnbydelser

Det er for tiden ingen kommende auksjoner.

Resultat

F-auksjon

22. juni 2021. Resultat av F-innskudd med flytende rente med løpetid fra 22.06.2021 til 23.06.2021.

Budvolum
52200 mill. kroner
Tildelt volum
21000 mill. kroner
Tildeling på marginal rente
37,60%
Renter ved auksjonstidspunkt
Høyeste tildelingsrente
0,00%
Laveste tildelingsrente
-0,05%
Veid gjennomsnittsrente
0,00%

* Dersom foliorenten endres i løpet av operasjonens løpetid vil bankenes tildelingsrente endres tilsvarende.

F-auksjon

21. juni 2021. Resultat av F-innskudd med flytende rente med løpetid fra 21.06.2021 til 22.06.2021.

Budvolum
46455 mill. kroner
Tildelt volum
22000 mill. kroner
Tildeling på marginal rente
45,66%
Renter ved auksjonstidspunkt
Høyeste tildelingsrente
0,00%
Laveste tildelingsrente
-0,05%
Veid gjennomsnittsrente
0,00%

* Dersom foliorenten endres i løpet av operasjonens løpetid vil bankenes tildelingsrente endres tilsvarende.

F-auksjon

18. juni 2021. Resultat av F-innskudd med flytende rente med løpetid fra 18.06.2021 til 21.06.2021.

Budvolum
38965 mill. kroner
Tildelt volum
20000 mill. kroner
Tildeling på marginal rente
46,88%
Renter ved auksjonstidspunkt
Høyeste tildelingsrente
0,00%
Laveste tildelingsrente
-0,05%
Veid gjennomsnittsrente
0,00%

* Dersom foliorenten endres i løpet av operasjonens løpetid vil bankenes tildelingsrente endres tilsvarende.

F-auksjon

17. juni 2021. Resultat av F-innskudd med flytende rente med løpetid fra 17.06.2021 til 18.06.2021.

Budvolum
54215 mill. kroner
Tildelt volum
20000 mill. kroner
Tildeling på marginal rente
35,44%
Renter ved auksjonstidspunkt
Høyeste tildelingsrente
0,00%
Laveste tildelingsrente
-0,05%
Veid gjennomsnittsrente
0,00%

* Dersom foliorenten endres i løpet av operasjonens løpetid vil bankenes tildelingsrente endres tilsvarende.

F-auksjon

16. juni 2021. Resultat av F-innskudd med flytende rente med løpetid fra 16.06.2021 til 17.06.2021.

Budvolum
19950 mill. kroner
Tildelt volum
7000 mill. kroner
Tildeling på marginal rente
33,59%
Renter ved auksjonstidspunkt
Høyeste tildelingsrente
0,00%
Laveste tildelingsrente
-0,01%
Veid gjennomsnittsrente
0,00%

* Dersom foliorenten endres i løpet av operasjonens løpetid vil bankenes tildelingsrente endres tilsvarende.

F-lån i USD

Det er for tiden ingen kommende auksjoner i amerikanske dollar

Kontakt

Generelle spørsmål:
Norske Markeder i avd. Markeder og IKT
Tlf. 22 31 71 70
E-post: likviditet@norges-bank.no

Tekniske spørsmål:
Tlf. 22 31 65 55