Norges Bank

F-lån og F-innskudd (F-auksjon)

F-lån er det instrumentet som primært blir brukt for å tilføre likviditet til banksystemet. Norges Bank reduserer mengden reserver i banksystemet ved å tilby bankene F-innskudd.

Auksjonsinnbydelser

Det er for tiden ingen kommende auksjoner.

Resultat

F-auksjon

15. oktober 2021. Resultat av F-lån flytende rente med løpetid fra 15.10.2021 til 19.10.2021.

Budvolum
1000 mill. kroner
Tildelt volum
1000 mill. kroner
Tildeling på marginal rente
100,00%
Renter ved auksjonstidspunkt
Høyeste tildelingsrente
0,25%
Laveste tildelingsrente
0,25%
Veid gjennomsnittsrente
0,25%

* Dersom foliorenten endres i løpet av operasjonens løpetid vil bankenes tildelingsrente endres tilsvarende.

F-auksjon

14. oktober 2021. Resultat av F-lån flytende rente med løpetid fra 14.10.2021 til 01.11.2021.

Budvolum
19930 mill. kroner
Tildelt volum
19930 mill. kroner
Tildeling på marginal rente
100,00%
Renter ved auksjonstidspunkt
Høyeste tildelingsrente
0,28%
Laveste tildelingsrente
0,25%
Veid gjennomsnittsrente
0,26%

* Dersom foliorenten endres i løpet av operasjonens løpetid vil bankenes tildelingsrente endres tilsvarende.

F-auksjon

12. oktober 2021. Resultat av F-lån flytende rente med løpetid fra 12.10.2021 til 14.10.2021.

Budvolum
10220 mill. kroner
Tildelt volum
10220 mill. kroner
Tildeling på marginal rente
100,00%
Renter ved auksjonstidspunkt
Høyeste tildelingsrente
0,26%
Laveste tildelingsrente
0,25%
Veid gjennomsnittsrente
0,25%

* Dersom foliorenten endres i løpet av operasjonens løpetid vil bankenes tildelingsrente endres tilsvarende.

F-auksjon

11. oktober 2021. Resultat av F-lån flytende rente med løpetid fra 11.10.2021 til 14.10.2021.

Budvolum
6940 mill. kroner
Tildelt volum
6940 mill. kroner
Tildeling på marginal rente
100,00%
Renter ved auksjonstidspunkt
Høyeste tildelingsrente
0,26%
Laveste tildelingsrente
0,25%
Veid gjennomsnittsrente
0,25%

* Dersom foliorenten endres i løpet av operasjonens løpetid vil bankenes tildelingsrente endres tilsvarende.

F-lån i USD

Det er for tiden ingen kommende auksjoner i amerikanske dollar

Kontakt

Generelle spørsmål:
Norske Markeder i avd. Markeder og IKT
Tlf. 22 31 71 70
E-post: likviditet@norges-bank.no

Tekniske spørsmål:
Tlf. 22 31 65 55