Norges Bank

F-lån og F-innskudd (F-auksjon)

F-lån er det instrumentet som primært blir brukt for å tilføre likviditet til banksystemet. Norges Bank reduserer mengden reserver i banksystemet ved å tilby bankene F-innskudd.

Auksjonsinnbydelser

Det er for tiden ingen kommende auksjoner.

Resultat

F-auksjon

23. september 2021. Resultat av F-innskudd med flytende rente med løpetid fra 23.09.2021 til 24.09.2021.

Budvolum
26777 mill. kroner
Tildelt volum
8000 mill. kroner
Tildeling på marginal rente
24,89%
Renter ved auksjonstidspunkt
Høyeste tildelingsrente
0,00%
Laveste tildelingsrente
-0,02%
Veid gjennomsnittsrente
0,00%

* Dersom foliorenten endres i løpet av operasjonens løpetid vil bankenes tildelingsrente endres tilsvarende.

F-auksjon

20. september 2021. Resultat av F-lån flytende rente med løpetid fra 20.09.2021 til 27.09.2021.

Budvolum
20500 mill. kroner
Tildelt volum
19000 mill. kroner
Tildeling på marginal rente
90,32%
Renter ved auksjonstidspunkt
Høyeste tildelingsrente
0,01%
Laveste tildelingsrente
0,00%
Veid gjennomsnittsrente
0,00%

* Dersom foliorenten endres i løpet av operasjonens løpetid vil bankenes tildelingsrente endres tilsvarende.

F-lån i USD

Det er for tiden ingen kommende auksjoner i amerikanske dollar

Kontakt

Generelle spørsmål:
Norske Markeder i avd. Markeder og IKT
Tlf. 22 31 71 70
E-post: likviditet@norges-bank.no

Tekniske spørsmål:
Tlf. 22 31 65 55