Norges Bank

F-lån og F-innskudd (F-auksjon)

F-lån er det instrumentet som primært blir brukt for å tilføre likviditet til banksystemet. Norges Bank reduserer mengden reserver i banksystemet ved å tilby bankene F-innskudd.

Auksjonsinnbydelser

Det er for tiden ingen kommende auksjoner.

Resultat

F-auksjon

20. januar 2022. Resultat av F-lån flytende rente med løpetid fra 20.01.2022 til 24.01.2022.

Budvolum
7500 mill. kroner
Tildelt volum
5000 mill. kroner
Tildeling på marginal rente
65,28%
Renter ved auksjonstidspunkt
Høyeste tildelingsrente
0,54%
Laveste tildelingsrente
0,50%
Veid gjennomsnittsrente
0,50%

* Dersom foliorenten endres i løpet av operasjonens løpetid vil bankenes tildelingsrente endres tilsvarende.

F-auksjon

20. januar 2022. Resultat av F-lån flytende rente med løpetid fra 20.01.2022 til 04.03.2022.

Budvolum
39650 mill. kroner
Tildelt volum
20000 mill. kroner
Tildeling på marginal rente
11,47%
Renter ved auksjonstidspunkt
Høyeste tildelingsrente
0,60%
Laveste tildelingsrente
0,55%
Veid gjennomsnittsrente
0,58%

* Dersom foliorenten endres i løpet av operasjonens løpetid vil bankenes tildelingsrente endres tilsvarende.

F-auksjon

19. januar 2022. Resultat av F-lån flytende rente med løpetid fra 19.01.2022 til 20.01.2022.

Budvolum
10000 mill. kroner
Tildelt volum
9000 mill. kroner
Tildeling på marginal rente
90,00%
Renter ved auksjonstidspunkt
Høyeste tildelingsrente
0,52%
Laveste tildelingsrente
0,52%
Veid gjennomsnittsrente
0,52%

* Dersom foliorenten endres i løpet av operasjonens løpetid vil bankenes tildelingsrente endres tilsvarende.

F-auksjon

18. januar 2022. Resultat av F-lån flytende rente med løpetid fra 18.01.2022 til 19.01.2022.

Budvolum
21730 mill. kroner
Tildelt volum
21730 mill. kroner
Tildeling på marginal rente
100,00%
Renter ved auksjonstidspunkt
Høyeste tildelingsrente
0,52%
Laveste tildelingsrente
0,51%
Veid gjennomsnittsrente
0,52%

* Dersom foliorenten endres i løpet av operasjonens løpetid vil bankenes tildelingsrente endres tilsvarende.

F-auksjon

17. januar 2022. Resultat av F-lån flytende rente med løpetid fra 17.01.2022 til 19.01.2022.

Budvolum
23205 mill. kroner
Tildelt volum
13000 mill. kroner
Tildeling på marginal rente
8,35%
Renter ved auksjonstidspunkt
Høyeste tildelingsrente
0,55%
Laveste tildelingsrente
0,50%
Veid gjennomsnittsrente
0,55%

* Dersom foliorenten endres i løpet av operasjonens løpetid vil bankenes tildelingsrente endres tilsvarende.

F-lån i USD

Det er for tiden ingen kommende auksjoner i amerikanske dollar

Kontakt

Generelle spørsmål:
Norske Markeder i avd. Markeder og IKT
Tlf. 22 31 71 70
E-post: likviditet@norges-bank.no

Tekniske spørsmål:
Tlf. 22 31 65 55