Norges Bank

F-lån og F-innskudd (F-auksjon)

F-lån er det instrumentet som primært blir brukt for å tilføre likviditet til banksystemet. Norges Bank reduserer mengden reserver i banksystemet ved å tilby bankene F-innskudd.

Nytt systemoppsett

Norges Bank tok i bruk et nytt systemoppsett for gjennomføring av markedsoperasjoner fra og med 28. april 2021.

I det nye oppsettet administrerer motpartene selv hvem som til enhver tid skal ha tilgang til F-auksjonssystemet på vegne av dem. Det skjer ved at det opprettes en eller flere superbrukere i brukerhåndteringssystemet Nekst. Se mer om opprettelse av ny superbruker her.

Fra 28. april 2021 vil brukere som er gitt tilgang til F-auksjon av sin organisasjons superbruker logge inn og delta i markedsoperasjoner her.

Se også Spørsmål og svar om gjennomføring av F-auksjoner.

Auksjonsinnbydelser

Det er for tiden ingen kommende auksjoner.

Resultat

F-auksjon

14. mai 2021. Resultat av F-innskudd med flytende rente med løpetid fra 14.05.2021 til 18.05.2021.

Budvolum
46510 mill. kroner
Tildelt volum
16000 mill. kroner
Tildeling på marginal rente
29,36%
Renter ved auksjonstidspunkt
Høyeste tildelingsrente
0,00%
Laveste tildelingsrente
-0,05%
Veid gjennomsnittsrente
0,00%

* Dersom foliorenten endres i løpet av operasjonens løpetid vil bankenes tildelingsrente endres tilsvarende.

F-auksjon

12. mai 2021. Resultat av F-innskudd med flytende rente med løpetid fra 12.05.2021 til 14.05.2021.

Budvolum
41932 mill. kroner
Tildelt volum
32000 mill. kroner
Tildeling på marginal rente
75,66%
Renter ved auksjonstidspunkt
Høyeste tildelingsrente
0,00%
Laveste tildelingsrente
-0,05%
Veid gjennomsnittsrente
0,00%

* Dersom foliorenten endres i løpet av operasjonens løpetid vil bankenes tildelingsrente endres tilsvarende.

F-auksjon

12. mai 2021. Resultat av F-lån flytende rente med løpetid fra 18.05.2021 til 19.05.2021.

Budvolum
15000 mill. kroner
Tildelt volum
15000 mill. kroner
Tildeling på marginal rente
100,00%
Renter ved auksjonstidspunkt
Høyeste tildelingsrente
0,00%
Laveste tildelingsrente
0,00%
Veid gjennomsnittsrente
0,00%

* Dersom foliorenten endres i løpet av operasjonens løpetid vil bankenes tildelingsrente endres tilsvarende.

F-auksjon

12. mai 2021. Resultat av F-lån flytende rente med løpetid fra 18.05.2021 til 25.05.2021.

Budvolum
36600 mill. kroner
Tildelt volum
36600 mill. kroner
Tildeling på marginal rente
100,00%
Renter ved auksjonstidspunkt
Høyeste tildelingsrente
0,06%
Laveste tildelingsrente
0,00%
Veid gjennomsnittsrente
0,01%

* Dersom foliorenten endres i løpet av operasjonens løpetid vil bankenes tildelingsrente endres tilsvarende.

F-auksjon

10. mai 2021. Resultat av F-lån flytende rente med løpetid fra 10.05.2021 til 11.05.2021.

Budvolum
430 mill. kroner
Tildelt volum
430 mill. kroner
Tildeling på marginal rente
100,00%
Renter ved auksjonstidspunkt
Høyeste tildelingsrente
0,02%
Laveste tildelingsrente
0,01%
Veid gjennomsnittsrente
0,02%

* Dersom foliorenten endres i løpet av operasjonens løpetid vil bankenes tildelingsrente endres tilsvarende.

F-lån i USD

Det er for tiden ingen kommende auksjoner i amerikanske dollar

Kontakt

Generelle spørsmål:
Norske Markeder i avd. Markeder og IKT
Tlf. 22 31 71 70
E-post: likviditet@norges-bank.no

Tekniske spørsmål:
EVRY
Tlf. 22 31 65 55