Norges Bank

Ny bruker i F-auksjon

F-lån er det instrumentet som primært blir brukt for å tilføre likviditet til banksystemet. Norges Bank reduserer mengden reserver i banksystemet ved å tilby bankene F-innskudd.

Etablering av superbruker(e) i Nekst for tilgang til F-auksjon (gjelder for nytt systemoppsett fra 28. april 2021):

  1. Send e-post til likviditet@norges-bank.no med navn, fødselsdato og e-post til organisasjonens superbruker(e). Signerte brukervilkår må være vedlagt (se dokumentlenker i sidemeny).
  2. Norges Bank oppretter superbruker(e) på vegne av motparten. Superbruker(e) fullfører registreringen ved å følge instruksjonene i e-post fra Norges Bank.
  3. Etter at superbruker har fullført registreringen vil Norges Bank godkjenne superbruker(e). Superbruker(e) kan nå administrere tilgangen til F-auksjon for brukere i sin organisasjon.
Publisert 15. desember 2020 16:30
Publisert 15. desember 2020 16:30