Norges Bank

F-lån og F-innskudd (F-auksjon)

F-lån er det instrumentet som primært blir brukt for å tilføre likviditet til banksystemet. Norges Bank reduserer mengden reserver i banksystemet ved å tilby bankene F-innskudd.

Nytt systemoppsett

Norges Bank tok i bruk et nytt systemoppsett for gjennomføring av markedsoperasjoner fra og med 28. april 2021.

I det nye oppsettet administrerer motpartene selv hvem som til enhver tid skal ha tilgang til F-auksjonssystemet på vegne av dem. Det skjer ved at det opprettes en eller flere superbrukere i brukerhåndteringssystemet Nekst. Se mer om opprettelse av ny superbruker her.

Fra 28. april 2021 vil brukere som er gitt tilgang til F-auksjon av sin organisasjons superbruker logge inn og delta i markedsoperasjoner her.

Se også Spørsmål og svar om gjennomføring av F-auksjoner.

Auksjonsinnbydelser

Det er for tiden ingen kommende auksjoner.

Resultat

F-auksjon

5. august 2021. Resultat av F-innskudd med flytende rente med løpetid fra 05.08.2021 til 06.08.2021.

Budvolum
100880 mill. kroner
Tildelt volum
36000 mill. kroner
Tildeling på marginal rente
35,12%
Renter ved auksjonstidspunkt
Høyeste tildelingsrente
0,00%
Laveste tildelingsrente
-0,05%
Veid gjennomsnittsrente
0,00%

* Dersom foliorenten endres i løpet av operasjonens løpetid vil bankenes tildelingsrente endres tilsvarende.

F-auksjon

4. august 2021. Resultat av F-innskudd med flytende rente med løpetid fra 04.08.2021 til 05.08.2021.

Budvolum
94310 mill. kroner
Tildelt volum
37000 mill. kroner
Tildeling på marginal rente
39,03%
Renter ved auksjonstidspunkt
Høyeste tildelingsrente
0,00%
Laveste tildelingsrente
-0,05%
Veid gjennomsnittsrente
0,00%

* Dersom foliorenten endres i løpet av operasjonens løpetid vil bankenes tildelingsrente endres tilsvarende.

F-auksjon

3. august 2021. Resultat av F-innskudd med flytende rente med løpetid fra 03.08.2021 til 04.08.2021.

Budvolum
69440 mill. kroner
Tildelt volum
36000 mill. kroner
Tildeling på marginal rente
51,54%
Renter ved auksjonstidspunkt
Høyeste tildelingsrente
0,00%
Laveste tildelingsrente
-0,05%
Veid gjennomsnittsrente
0,00%

* Dersom foliorenten endres i løpet av operasjonens løpetid vil bankenes tildelingsrente endres tilsvarende.

F-auksjon

2. august 2021. Resultat av F-innskudd med flytende rente med løpetid fra 02.08.2021 til 03.08.2021.

Budvolum
61275 mill. kroner
Tildelt volum
33000 mill. kroner
Tildeling på marginal rente
53,65%
Renter ved auksjonstidspunkt
Høyeste tildelingsrente
0,00%
Laveste tildelingsrente
-0,05%
Veid gjennomsnittsrente
0,00%

* Dersom foliorenten endres i løpet av operasjonens løpetid vil bankenes tildelingsrente endres tilsvarende.

F-auksjon

30. juli 2021. Resultat av F-innskudd med flytende rente med løpetid fra 30.07.2021 til 02.08.2021.

Budvolum
59965 mill. kroner
Tildelt volum
46000 mill. kroner
Tildeling på marginal rente
48,28%
Renter ved auksjonstidspunkt
Høyeste tildelingsrente
0,00%
Laveste tildelingsrente
-0,10%
Veid gjennomsnittsrente
-0,05%

* Dersom foliorenten endres i løpet av operasjonens løpetid vil bankenes tildelingsrente endres tilsvarende.

F-lån i USD

Det er for tiden ingen kommende auksjoner i amerikanske dollar

Kontakt

Generelle spørsmål:
Norske Markeder i avd. Markeder og IKT
Tlf. 22 31 71 70
E-post: likviditet@norges-bank.no

Tekniske spørsmål:
Tlf. 22 31 65 55