Norges Bank

F-lån og F-innskudd (F-auksjon)

F-lån er det instrumentet som primært blir brukt for å tilføre likviditet til banksystemet. Norges Bank reduserer mengden reserver i banksystemet ved å tilby bankene F-innskudd.

Auksjonsinnbydelser

Det er for tiden ingen kommende auksjoner.

Resultat

F-innskudd med flytende rente, 12. juli 2024 - auksjonsnr. 10603

F-auksjon

12. juli 2024. Resultat av F-innskudd med flytende rente med løpetid fra 12.07.2024 til 15.07.2024.

Budvolum
68630 mill. kroner
Tildelt volum
58000 mill. kroner
Tildeling på marginal rente
72,33%
Renter ved auksjonstidspunkt
Høyeste tildelingsrente
4,50%
Laveste tildelingsrente
4,47%
Veid gjennomsnittsrente
4,49%

* Dersom foliorenten endres i løpet av operasjonens løpetid vil bankenes tildelingsrente endres tilsvarende.

F-innskudd med flytende rente, 11. juli 2024 - auksjonsnr. 10602

F-auksjon

11. juli 2024. Resultat av F-innskudd med flytende rente med løpetid fra 11.07.2024 til 12.07.2024.

Budvolum
64710 mill. kroner
Tildelt volum
59000 mill. kroner
Tildeling på marginal rente
81,53%
Renter ved auksjonstidspunkt
Høyeste tildelingsrente
4,50%
Laveste tildelingsrente
4,47%
Veid gjennomsnittsrente
4,49%

* Dersom foliorenten endres i løpet av operasjonens løpetid vil bankenes tildelingsrente endres tilsvarende.

F-innskudd med flytende rente, 9. juli 2024 - auksjonsnr. 10601

F-auksjon

9. juli 2024. Resultat av F-innskudd med flytende rente med løpetid fra 09.07.2024 til 11.07.2024.

Budvolum
54150 mill. kroner
Tildelt volum
52000 mill. kroner
Tildeling på marginal rente
93,49%
Renter ved auksjonstidspunkt
Høyeste tildelingsrente
4,50%
Laveste tildelingsrente
4,49%
Veid gjennomsnittsrente
4,50%

* Dersom foliorenten endres i løpet av operasjonens løpetid vil bankenes tildelingsrente endres tilsvarende.

F-lån i USD

Det er for tiden ingen kommende auksjoner i amerikanske dollar

Kontakt

Generelle spørsmål:
Norske Markeder i avd. Markeder
Tlf. 22 31 61 60
E-post: likviditet@norges-bank.no

Tekniske spørsmål:
Tlf. 22 31 65 55