Norges Bank

Auksjonskalender for F-auksjoner med avvikende oppgjør (t+2)* og/eller avvikende vilkår

De fleste av Norges Banks markedsoperasjoner, F-lån og F-innskudd, annonseres og gjennomføres samme dag som de har oppgjør. Annonsering av auksjoner og resultater, samt informasjon om tilgang til Norges Banks F-auksjonssystem, finnes på siden om  F-lån og F-innskudd.

Auksjonskalenderen er en oversikt over et mindretall av markedsoperasjonene, nærmere bestemt de som har avvikende oppgjør og/eller avvikende vilkår.

Kalenderen angir når Norges Bank planlegger å ha F-lån med oppgjør to dager senere (T+2). Norges Bank tilbyr slike F-lån i forkant av dager med særlig store fall i strukturell likviditet, som ved betaling av skatt og MVA, for å gi bankene økt forutsigbarhet om egen likviditetsposisjon. Løpetiden på disse vil avhenge av utviklingen i strukturell likviditet. Endringer i prognosen for strukturell likviditet kan medføre endringer i planen for F-lån med oppgjør T+2. Ved behov vil auksjonskalenderen oppdateres gjennom året.

Kalenderen gir også oversikt over F-lån med full tildeling til en fast rente. Norges Bank gjennomfører slike F-lån ved kvartals- og årsslutt uavhengig av nivået på strukturell likviditet. Formålet er å sikre tilgangen på norske kroner til en pris nær styringsrenten også over disse datoene. Disse F-lånene har forfall første handledag i påfølgende kvartal. 

Se auksjonskalenderen

Sist endret 23. mai 2023 12:00
Sist endret 23. mai 2023 12:00