Norges Bank

NOWA daglige noteringer

Nowa er renten på usikrede lån i norske kroner mellom banker som er aktive i det norske overnattenmarkedet. Nowa er basert på faktiske transaksjoner, rapportert via Norges Banks pengemarkedsrapportering (RPD). Hvis det over tid mangler transaksjonsdata for å beregne Nowa, vil Nowa settes lik gjeldende styringsrente.

Dato Nowa Volum (mill NOK) Type Banker med utlån Banker med innlån Transaksjoner
04.03.2021 0,00 17670 Normal 8 7 17
03.03.2021 0,00 30155 Normal 9 11 25
02.03.2021 0,00 25646 Normal 9 8 16
01.03.2021 0,00 24750 Normal 6 7 16
26.02.2021 0,00 12210 Normal 5 7 11
25.02.2021 0,00 24594 Normal 5 6 11
24.02.2021 0,00 26040 Normal 8 9 17
23.02.2021 0,00 26580 Normal 8 9 18
22.02.2021 0,00 27690 Normal 5 8 14
19.02.2021 0,00 29135 Normal 12 7 22
18.02.2021 0,00 29100 Normal 9 8 21
17.02.2021 0,00 21475 Normal 5 9 14
16.02.2021 0,00 30570 Normal 5 10 19
15.02.2021 0,00 28052 Normal 4 8 13
12.02.2021 0,00 30800 Normal 6 8 17
11.02.2021 0,00 36700 Normal 5 8 15
10.02.2021 0,00 46200 Normal 6 10 21
09.02.2021 0,00 22300 Normal 5 8 15
08.02.2021 0,00 23200 Normal 3 8 14
05.02.2021 0,00 28650 Normal 3 9 14
04.02.2021 0,00 26235 Normal 5 9 16
03.02.2021 0,00 18360 Normal 5 10 18
02.02.2021 0,00 17575 Normal 3 8 10
01.02.2021 0,00 25050 Normal 4 8 13
29.01.2021 0,00 9442 Normal 6 6 14
28.01.2021 0,00 32435 Normal 6 11 18
27.01.2021 0,00 32570 Normal 4 8 13
26.01.2021 0,00 28320 Normal 6 7 15
25.01.2021 0,00 27240 Normal 5 8 15
22.01.2021 0,00 33630 Normal 6 7 14
21.01.2021 0,00 37150 Normal 5 8 17
20.01.2021 0,00 25927 Normal 6 8 17
19.01.2021 0,00 27329 Normal 4 8 14
18.01.2021 0,00 38287 Normal 6 10 20
15.01.2021 0,00 44215 Normal 5 7 17
14.01.2021 0,00 33360 Normal 4 6 13
13.01.2021 0,00 18920 Normal 5 7 12
12.01.2021 0,00 16020 Normal 6 6 10
11.01.2021 0,00 12150 Normal 3 5 7
08.01.2021 0,00 16463 Normal 5 6 9
07.01.2021 -0,01 16960 Normal 4 5 8
06.01.2021 -0,01 5440 Normal 4 6 6
05.01.2021 -0,01 4380 Normal 4 6 7
04.01.2021 0,00 24171 Normal 8 6 13
31.12.2020 0,00 205 Alternativ metode 1 1 1
30.12.2020 0,00 35000 Normal 3 5 10
29.12.2020 0,00 34275 Normal 4 6 11
28.12.2020 0,00 35405 Normal 7 6 15
23.12.2020 0,00 37570 Normal 8 6 17
22.12.2020 0,00 37227 Normal 7 7 19
21.12.2020 0,00 35170 Normal 10 9 21
18.12.2020 0,00 42935 Normal 13 6 28
17.12.2020 0,00 41275 Normal 10 6 25
16.12.2020 0,00 34255 Normal 9 7 20
15.12.2020 0,00 38485 Normal 8 7 20
14.12.2020 0,00 32855 Normal 9 8 20
11.12.2020 0,00 30880 Normal 10 7 25
10.12.2020 0,00 28135 Normal 11 8 21
09.12.2020 0,00 22910 Normal 8 9 13
08.12.2020 0,00 21940 Normal 5 8 10