Norges Bank

2004 Etikk

I 2004 ble det etablert etiske retningslinjer for Statens Petroleumsfond.

Fondets etiske grunnlag skulle fremmes gjennom tre virkemidler:

  1. Eierskapsutøvelse
  2. Negativ filtrering eller uttrekk fra fondets investeringsunivers av selskaper som er involvert i produksjon av våpen som bryter med grunnleggende humanitære prinsipper, eller tobakk
  3. Uttrekk av selskaper der det anses å være en uakseptabel risiko for brudd på angitte etiske normer

Norges Bank fikk ansvaret for arbeidet med utøvelse av eierskap i samsvar med retningslinjer fra departementet.  Hovedstyret vedtok retningslinjer som er utviklet på basis av hva som antas å være best for å fremme porteføljens finansielle interesser. Banken følger internasjonalt anerkjente prinsipper for god virksomhetsstyring. Eierskapet utøves ved at Norges Bank offentliggjør sine prinsipper for eierskapsutøvelse og ved bruk av sin stemmerett på foretakenes generalforsamlinger.

Regjeringen oppnevnte et etisk råd som gir råd til Finansdepartementet om negativ filtrering og uttrekk av selskaper. Departementet skulle fatte endelig beslutning om utelukkelse av selskaper.  Fra starten av 2015 sender Etikkrådet sine anbefalinger direkte til Norges Bank. Fra dette tidspunkt tar hovedstyret beslutninger om observasjon og utelukkelse av selskaper.

Retningslinjene ble gjennomgått i 2008. Dette resulterte i nye retningslinjer som trådte i kraft fra 1. mars 2010. Mange viktige trekk fra de tidligere retningslinjene ble videreført.

Litteratur:

B. Espen Eckbo: Corporate governance - i et nøtteskall. Penger og Kreditt 2006/2

Etikk og eierskap. Artikkel av Knut N. Kjær og Henrik Syse i Dagens Næringsliv 15.mars 2006

Norges Banks aktive eierskap. Kronikk av Kai Dramer og Henrik Syse i Aftenposten 17. januar 2006

Norges Bank bidrar til FN-prinsipper for investeringer. Pressemelding fra Norges Bank 27. april 2006

Klimaspørsmål i Norges Banks eierskap. Artikkel av Anne Kvam i Aftenposten 20. september 2009

Barnearbeid. Kronikk av Magdalena Kettis i Aftenposten 22. desember 2009

Styrket arbeid med ansvarlig forvaltning. Pressemelding 5. februar 2015

Første kulleksklusjoner fra Statens pensjonsfond utland. Pressemelding 14. april 2016.