Norges Bank

Pressemelding

Norges Bank bidrar til FN-prinsipper for investeringer

I dag offentliggjøres dokumentet "Prinsipper for ansvarlig investeringsvirksomhet" som er utarbeidet av en internasjonal gruppe av større institusjonelle investorer, etter et initiativ fra FN. Norges Bank har deltatt i dette arbeidet på invitasjon fra FNs generalsekretær Kofi Annan.

Kofi Annan åpner handelen på New York-børsen for å markere offentliggjøringen av de nye prinsippene. Direktør Knut N. Kjær i Norges Bank Investment Management er tilstede og holder en tale der han presenterer bakgrunnen for arbeidet.

Prinsippene omhandler hvordan forvaltning av kapital bør forholde seg til ulike samfunnsmessige hensyn. I dokumentet legger investorene til grunn at miljø, sosiale forhold og selskapsstyring kan innvirke på forvaltningsresultatet for investeringsporteføljer. Investorene vil derfor ta inn disse temaene i analyse og beslutningstagning. Videre vil investorene arbeide for åpenhet, opptre som aktive eiere og samarbeide. Investorgruppen oppfordrer andre eiere til å slutte seg til initiativet.

"Vi forvalter verdier for fremtidige generasjoner og erkjenner at det er en kobling mellom langsiktig avkastning og styringen av selskaper, markeder og økonomier," sier Kjær. Dette er sentrale elementer i de etiske retningslinjene for forvaltningen av Statens pensjonsfond.

"Vi har deltatt i utviklingen av disse prinsippene for å bidra til en bred forståelse av faktorer som bestemmer det langsiktige forvaltningsresultatet. Investorer må samarbeide for å støtte opp under velregulerte markeder og bærekraftig utvikling," sier han.

For mer informasjon om initiativet, se: www.unpri.org

For kommentarer, kontakt:

Direktør Knut N. Kjær: Tlf. 9010 0438
Leder for corporate governance, Henrik Syse: Tlf. 9306 2567

Vedlegg:
Brosjyre inneholdende "Principles for Responsible Investment" (PDF, 175 kB)

Knut N. Kjærs tale ved undertegningsarrangementet

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 27. april 2006 15:30