Norges Bank

Norges Banks komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet

Komitéen har ansvaret for Norges Banks utøvende og rådgivende myndighet i pengepolitikken og har ansvar for bruken av virkemidler for å nå målene i pengepolitikken. Komiteen skal bidra i arbeidet med å fremme finansiell stabilitet gjennom rådgiving og bruk av de virkemidler den har til rådighet.

Komitéen for pengepolitikk og finansiell stabilitet består av sentralbanksjefen, de to visesentralbanksjefene og to eksterne medlemmer. 

De eksterne komitémedlemmene oppnevnes av Kongen i statsråd for fire år av gangen. Sentralbanksjefen er leder av komitéen, og de to visesentralbanksjefene er henholdsvis første og andre nestleder.

Komitéens virke startet 1. januar 2020.

Medlemmer

Øystein Olsen

Utnevnt på nytt som sentralbanksjef og leder for hovedstyret for en ny åremålsperiode på seks år fra 1. januar 2017. Olsen har sittet i stillingen siden 1. januar 2011.

Olsen har blant annet vært administrerende direktør for Statistisk sentralbyrå og ekspedisjonssjef i Finansdepartementet. Han har vært leder for eller medlem av flere offentlige utvalg. Olsen har sosialøkonomisk embetseksamen fra Universitetet i Oslo.

Ida Wolden Bache

Utnevnt til visesentralbanksjef med særskilt ansvar for sentralbankvirksomheten fra 1. april 2020 til 31. mars 2026. Bache er første nestleder av hovedstyret og komiteen for pengepolitikk og finansiell stabilitet.

Bache har erfaring blant annet som avdelingsdirektør for pengepolitikk og for finansiell stabilitet i Norges Bank og som makroøkonom i Handelsbanken Capital Markets. Hun har fra 2017 vært medlem av Det Systemiske Risikoråd I Danmark. Bache er utdannet samfunnsøkonom med doktorgrad fra Universitetet i Oslo og mastergrad fra London School of Economics.

Øystein Børsum

Utnevnt til visesentralbanksjef med særskilt ansvar for Norges Banks oppgave med å forvalte Statens pensjonsfond utland fra 2. august 2021 til 1. august 2027. Børsum er andre nestleder av hovedstyret og komiteen for pengepolitikk og finansiell stabilitet.

Øystein Børsum kommer fra stilling som sjeføkonom i Swedbank.  Han har tidligere jobbet i Accenture, Norges Bank og i Finansdepartementets økonomiavdeling og avdeling for formuesforvaltning. Børsum er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole, har gradene Cycle International d’Etudes Politiques fra Sciences Po, Master of Science i finans og økonomi fra London School of Economics, samt doktorgrad i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Oslo.

Ingvild Almås

Oppnevnt som komitémedlem for perioden 1. januar 2020 – 31. desember 2021.

Almås er professor ved Institute for International Economic Studies (IIES), Stockholms Universitet, Principal Investigator på FAIR, Norges Handelshøyskole (NHH), og International Research Fellow ved Institute for Fiscal Studies (London), Centre for Economic Policy Research (CEPR) og CESifo. Hun var tidligere professor ved NHH. Almås sitter i Scientific Advisory Board for Max Planck Institute for Research on Collective Goods i Bonn, Tyskland, og hun leder porteføljestyret for velferd, kultur og samfunn i Norges Forskningsråd. Hun sitter også i styringsgruppen for Nobel Symposia. Almås har vært en av hovedredaktørene for The Scandinavian Journal of Economics, og har vært medredaktør i flere tidsskrifter. Almås er utdannet samfunnsøkonom fra Universitetet i Oslo og har doktorgrad i samfunnsøkonomi fra NHH.

Jeanette Fjære-Lindkjenn

Oppnevnt som komitémedlem for perioden 1. januar 2020 –
31. desember 2023.

Fjære-Lindkjenn er stipendiat ved Nasjonalt senter for boligmarkedsforskning, Housing Lab. Hun har tidligere jobbet som makroøkonom i DNB Markets og som analytiker i Norges Bank. Fjære-Lindkjenn er samfunnsøkonom fra Universitetet i Oslo.

Sist endret 2. august 2021 08:00

Kommende rentemøter

{{(article.Edition != null) ? article.CategoryStrings.toString() + ' ' + article.Edition : article.CategoryStrings.toString()}}
{{article.Date}}
{{getDayFromDatestring(article.Date)}}
{{getMonthFromDatestring(article.Date)}}

Sist endret 2. august 2021 08:00