Norges Bank

Norges Banks komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet

Komiteen har ansvaret for Norges Banks utøvende og rådgivende myndighet i pengepolitikken og har ansvar for bruken av virkemidler for å nå målene i pengepolitikken. Komiteen skal bidra i arbeidet med å fremme finansiell stabilitet gjennom rådgiving og bruk av de virkemidler den har til rådighet.

Komiteen for pengepolitikk og finansiell stabilitet består av sentralbanksjefen, de to visesentralbanksjefene og to eksterne medlemmer. 

De eksterne komitemedlemmene oppnevnes av Kongen i statsråd for fire år av gangen. Sentralbanksjefen er leder av komiteen, og de to visesentralbanksjefene er henholdsvis første og andre nestleder.

Medlemmer

Ida Wolden Bache

Utnevnt som sentralbanksjef fra 1. mars 2022 til 2028. Bache er leder av hovedstyret og komiteen for pengepolitikk og finansiell stabilitet.

Bache har erfaring blant annet som avdelingsdirektør for pengepolitikk og for finansiell stabilitet i Norges Bank og som makroøkonom i Handelsbanken Capital Markets. Hun har fra 2017 vært medlem av Det Systemiske Risikoråd I Danmark. Bache er utdannet samfunnsøkonom med doktorgrad fra Universitetet i Oslo og mastergrad fra London School of Economics.

Pål Longva

Utnevnt som visesentralbanksjef med særskilt ansvar for sentralbankvirksomheten og første nestleder i hovedstyret og komiteen for pengepolitikk og finansiell stabilitet fra 29. august 2022 til august 2028.

Pål Longva har siden 2011 vært ekspedisjonssjef i Finansavdelingen i Finansdepartementet. Han har doktorgrad i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Oslo (2001). Longva har tidligere jobbet i McKinsey og som avdelingsdirektør og ekspedisjonssjef i Arbeids- og administrasjonsdepartementet.

Øystein Børsum

Utnevnt til visesentralbanksjef med særskilt ansvar for Norges Banks oppgave med å forvalte Statens pensjonsfond utland fra 2. august 2021 til 1. august 2027. Børsum er andre nestleder av hovedstyret og komiteen for pengepolitikk og finansiell stabilitet. Leder av eierskapsutvalget og risiko- og investeringsutvalget i hovedstyret.

Øystein Børsum kommer fra stilling som sjeføkonom i Swedbank.  Han har tidligere jobbet i Accenture, Norges Bank og i Finansdepartementets økonomiavdeling og avdeling for formuesforvaltning. Børsum er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole, har gradene Cycle International d’Etudes Politiques fra Sciences Po, Master of Science i finans og økonomi fra London School of Economics, samt doktorgrad i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Oslo.

Ingvild Almås

Gjenoppnevnt som komitémedlem for perioden 1. januar 2022 – 31. desember 2025.

Almås er professor ved Institute for International Economic Studies (IIES), Stockholms Universitet, Principal Investigator på FAIR, Norges Handelshøyskole (NHH), og International Research Fellow ved Institute for Fiscal Studies (London), Centre for Economic Policy Research (CEPR) og CESifo. Hun var tidligere professor ved NHH. Almås sitter i Scientific Advisory Board for Max Planck Institute for Research on Collective Goods i Bonn, Tyskland, og hun leder porteføljestyret for velferd, kultur og samfunn i Norges Forskningsråd. Hun sitter også i styringsgruppen for Nobel Symposia. Almås har vært en av hovedredaktørene for The Scandinavian Journal of Economics, og har vært medredaktør i flere tidsskrifter. Almås er utdannet samfunnsøkonom fra Universitetet i Oslo og har doktorgrad i samfunnsøkonomi fra NHH.

Jeanette Fjære-Lindkjenn

Oppnevnt som komitémedlem for perioden 1. januar 2020 –
31. desember 2023.

Fjære-Lindkjenn er stipendiat ved Nasjonalt senter for boligmarkedsforskning, Housing Lab. Hun har tidligere jobbet som makroøkonom i DNB Markets og som analytiker i Norges Bank. Fjære-Lindkjenn er samfunnsøkonom fra Universitetet i Oslo.

Sist endret 1. mars 2022 06:00
Sist endret 1. mars 2022 06:00