Norges Bank

Brev

Høring: TIBER-NO

Finanstilsynet og Norges Bank har sendt forslag til rammeverket TIBER-NO på høring. Rammeverket er ment for testing av cybersikkerhet for kritiske funksjoner i finansiell sektor i Norge, men åpner også for testing av ikke-kritiske funksjoner.

TIBER-NO er basert på rammeverket TIBER-EU som er utarbeidet av den europeiske sentralbanken (ECB). Vedlagte høringsnotat gir mer informasjon om foreslåtte valg for TIBER-NO.

Høringen er åpen, og alle kan sende innspill. Ved åpne høringer er alle uttalelser offentlige etter offentleglova. 

Høringsfristen er 12. mai 2021.

Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt til post@norges-bank.no og merkes med «Høringssvar TIBER-NO». For virksomheter som har eFormidling ber vi om at høringssvaret sendes via denne kanalen.

Ved spørsmål kontakt Stig Ulstein (stig.ulstein@finanstilsynet.no, telefon 2293 9800) eller Øystein Sangolt (oystein.sangolt@norges-bank.no, telefon 2231 6000).

Publisert 25. mars 2021 10:00
Publisert 25. mars 2021 10:00