Norges Bank

Inflasjon

Målet for pengepolitikken er at den årlige veksten i konsumprisene er nær 2 prosent over tid.

Vi bruker konsumprisindeksen (KPI) til å måle inflasjonen. Noen priser som inngår i KPI har en tendens til å variere mye fra en periode til en annen. Dette gjelder blant annet energipriser, som kan stige mye i en periode for så å falle i neste. Slike prisendringer kan skape støy i bildet av den underliggende trenden i prisutviklingen.

Som en hjelp til å se gjennom forbigående svingninger i inflasjonen bruker Norges Bank ulike indikatorer for underliggende inflasjon. Den viktigste indikatoren for underliggende inflasjon i Norges Banks analyser er KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer (KPI-JAE)

Se oversikt over utviklingen i KPI og ulike mål på underliggende inflasjon 

 

Sist endret 2. april 2020 12:08
Sist endret 2. april 2020 12:08