Norges Bank

Prisvekst

Indikatorer for prisvekst. Tabellen oppdateres kl. 14.00 samme dag som Statistisk sentralbyrå publiserer konsumprisindeksen.

Indikatorer for prisvekst

KPI KPI-JAE KPIXE Trimmet snitt¹ Vektet median¹
Apr.24 3.6 4.4 4.5 4.0 4.6
Mar.24 3.9 4.5 4.7 4.1 4.3
Feb.24 4.5 4.9 5.2 4.3 4.3
Jan.24 4.7 5.3 5.5 4.6 4.4
Des.23 4.8 5.5 5.9 4.9 4.5
Nov.23 4.8 5.8 6.2 5.1 4.7
Okt.23 4.0 6.0 6.4 5.1 4.7
Sep.23 3.3 5.7 6.2 5.0 5.1
Aug.23 4.8 6.3 7.0 5.6 5.4
Jul.23 5.4 6.4 7.1 5.4 5.4
Jun.23 6.4 7.0 7.7 6.7 6.7
Mai.23 6.7 6.7 7.3 6.5 5.9
Apr.23 6.4 6.3 7.1 6.4 6.4

¹ På grunn av en omlegging av statistikken på detaljert nivå i Statistisk sentralbyrå, er det brudd i serien i januar 2016 og januar 2017

Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

Forklaring til tabellen

Tabellen viser prosentvis endring fra samme måned året før (tolvmånedersvekst) for følgende indikatorer:

KPI: Konsumprisindeksen. Kilde: Statistisk sentralbyrå

KPI-JAE: KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer. Kilde: Statistisk sentralbyrå

KPIXE: KPI justert for avgiftsendringer og uten midlertidige endringer i energipriser.

Trimmet snitt (20 prosent): Et trimmet gjennomsnitt av tolvmånedersveksten i delindeksene i KPI justert for avgiftsendringer (KPI-JA). Kilde: Statistisk sentralbyrå

Vektet median: Vektet median av tolvmånedersveksten i delindeksene i KPI-JA. Kilde: Statistisk sentralbyrå