Norges Bank

Prisvekst

Indikatorer for prisvekst. Tabellen oppdateres kl. 14.00 samme dag som Statistisk sentralbyrå publiserer konsumprisindeksen.

Indikatorer for prisvekst

KPI KPI-JAE KPIXE Trimmet snitt¹ Vektet median¹
Okt.23 4.0 6.0 6.4 5.1 4.7
Sep.23 3.3 5.7 6.2 5.0 5.1
Aug.23 4.8 6.3 7.0 5.6 5.4
Jul.23 5.4 6.4 7.1 5.4 5.4
Jun.23 6.4 7.0 7.7 6.7 6.7
Mai.23 6.7 6.7 7.3 6.5 5.9
Apr.23 6.4 6.3 7.1 6.4 6.4
Mar.23 6.5 6.2 7.0 6.2 6.0
Feb.23 6.3 5.9 6.7 6.3 5.8
Jan.23 7.0 6.4 8.1 6.8 7.2
Des.22 5.9 5.8 6.6 5.9 5.6
Nov.22 6.5 5.7 6.4 5.8 5.4
Okt.22 7.5 5.9 6.5 6.0 6.0

¹ På grunn av en omlegging av statistikken på detaljert nivå i Statistisk sentralbyrå, er det brudd i serien i januar 2016 og januar 2017

Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

Forklaring til tabellen

Tabellen viser prosentvis endring fra samme måned året før (tolvmånedersvekst) for følgende indikatorer:

KPI: Konsumprisindeksen. Kilde: Statistisk sentralbyrå

KPI-JAE: KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer. Kilde: Statistisk sentralbyrå

KPIXE: KPI justert for avgiftsendringer og uten midlertidige endringer i energipriser.

Trimmet snitt (20 prosent): Et trimmet gjennomsnitt av tolvmånedersveksten i delindeksene i KPI justert for avgiftsendringer (KPI-JA). Kilde: Statistisk sentralbyrå

Vektet median: Vektet median av tolvmånedersveksten i delindeksene i KPI-JA. Kilde: Statistisk sentralbyrå