Norges Bank

Indikatorer for prisvekst

Tabellen nedenfor oppdateres kl. 14.00 samme dag som Statistisk sentralbyrå publiserer konsumprisindeksen. Den viser prosentvis endring fra samme måned året før (tolvmånedersvekst) for følgende indikatorer:

KPI: Konsumprisindeksen. Kilde: Statistisk sentralbyrå

KPI-JAE: KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer. Kilde: Statistisk sentralbyrå

KPIXE: KPI justert for avgiftsendringer og uten midlertidige endringer i energipriser. (Beregningsmetoden ble endret fra og med KPIXE for juni 2013, se Endret beregningsmetode for KPIXE. Modellen for å anslå bensinpriser til beregning av KPIXE ble endret fra og med KPIXE for mars 2016, se Ny modell for å anslå bensinpris til beregning av KPIXE.)

Trimmet snitt (20 prosent): Et trimmet gjennomsnitt av tolvmånedersveksten i delindeksene i KPI justert for avgiftsendringer (KPI-JA). Kilde: Statistisk sentralbyrå

Vektet median: Vektet median av tolvmånedersveksten i delindeksene i KPI-JA. Kilde: Statistisk sentralbyrå

Indikatorer for prisvekst

KPI KPI-JAE KPIXE Trimmet snitt¹ Vektet median¹
Sep.21 4,1 1,2 2,1 1,7 1,4
Aug.21 3,4 1,0 2,1 1,3 1,3
Jul.21 3,0 1,1 1,4 1,7 1,5
Jun.21 2,9 1,4 1,5 1,9 1,4
Mai.21 2,7 1,5 1,6 2,0 1,5
Apr.21 3,0 2,0 1,4 2,4 2,2
Mar.21 3,1 2,7 2,0 2,8 2,5
Feb.21 3,3 2,7 2,0 2,7 2,2
Jan.21 2,5 2,7 2,1 2,7 2,1
Des.20 1,4 3,0 2,4 2,5 2,4
Nov.20 0,7 2,9 2,4 2,4 2,2
Okt.20 1,7 3,4 2,9 2,8 2,6
Sep.20 1,6 3,3 3,1 2,7 2,4

¹ På grunn av en omlegging av statistikken på detaljert nivå i Statistisk sentralbyrå, er det brudd i serien i januar 2016 og januar 2017

Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank