Norges Bank

Prisvekst

Indikatorer for prisvekst. Tabellen oppdateres kl. 14.00 samme dag som Statistisk sentralbyrå publiserer konsumprisindeksen.

Indikatorer for prisvekst

KPI KPI-JAE KPIXE Trimmet snitt¹ Vektet median¹
Apr.22 5.4 2.6 3.6 2.9 2.6
Mar.22 4.5 2.1 3.5 2.4 1.8
Feb.22 3.7 2.1 3.5 2.4 1.7
Jan.22 3.2 1.3 2.7 1.7 1.5
Des.21 5.3 1.8 3.1 2.0 1.4
Nov.21 5.1 1.3 2.6 1.7 1.4
Okt.21 3.5 0.9 2.0 1.4 1.6
Sep.21 4.1 1.2 2.1 1.7 1.4
Aug.21 3.4 1.0 2.1 1.3 1.3
Jul.21 3.0 1.1 1.4 1.7 1.5
Jun.21 2.9 1.4 1.5 1.9 1.4
Mai.21 2.7 1.5 1.6 2.0 1.5
Apr.21 3.0 2.0 1.4 2.4 2.2

¹ På grunn av en omlegging av statistikken på detaljert nivå i Statistisk sentralbyrå, er det brudd i serien i januar 2016 og januar 2017

Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

Forklaring til tabellen

Tabellen viser prosentvis endring fra samme måned året før (tolvmånedersvekst) for følgende indikatorer:

KPI: Konsumprisindeksen. Kilde: Statistisk sentralbyrå

KPI-JAE: KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer. Kilde: Statistisk sentralbyrå

KPIXE: KPI justert for avgiftsendringer og uten midlertidige endringer i energipriser. (Beregningsmetoden ble endret fra og med KPIXE for juni 2013, se Endret beregningsmetode for KPIXE. Modellen for å anslå bensinpriser til beregning av KPIXE ble endret fra og med KPIXE for mars 2016, se Ny modell for å anslå bensinpris til beregning av KPIXE.)

Trimmet snitt (20 prosent): Et trimmet gjennomsnitt av tolvmånedersveksten i delindeksene i KPI justert for avgiftsendringer (KPI-JA). Kilde: Statistisk sentralbyrå

Vektet median: Vektet median av tolvmånedersveksten i delindeksene i KPI-JA. Kilde: Statistisk sentralbyrå