Norges Bank

Prisvekst

Indikatorer for prisvekst. Tabellen oppdateres kl. 14.00 samme dag som Statistisk sentralbyrå publiserer konsumprisindeksen.

Indikatorer for prisvekst

KPI KPI-JAE KPIXE Trimmet snitt¹ Vektet median¹
Des.22 5.9 5.8 6.6 5.9 5.6
Nov.22 6.5 5.7 6.4 5.8 5.4
Okt.22 7.5 5.9 6.5 6.0 6.0
Sep.22 6.9 5.3 5.8 5.4 5.2
Aug.22 6.5 4.7 5.1 5.0 4.7
Jul.22 6.8 4.5 5.8 4.9 4.3
Jun.22 6.3 3.6 4.8 3.9 3.6
Mai.22 5.7 3.4 4.5 3.4 3.2
Apr.22 5.4 2.6 3.6 2.9 2.6
Mar.22 4.5 2.1 3.5 2.4 1.8
Feb.22 3.7 2.1 3.5 2.4 1.7
Jan.22 3.2 1.3 2.7 1.7 1.5
Des.21 5.3 1.8 3.1 2.0 1.4

¹ På grunn av en omlegging av statistikken på detaljert nivå i Statistisk sentralbyrå, er det brudd i serien i januar 2016 og januar 2017

Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

Forklaring til tabellen

Tabellen viser prosentvis endring fra samme måned året før (tolvmånedersvekst) for følgende indikatorer:

KPI: Konsumprisindeksen. Kilde: Statistisk sentralbyrå

KPI-JAE: KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer. Kilde: Statistisk sentralbyrå

KPIXE: KPI justert for avgiftsendringer og uten midlertidige endringer i energipriser.

Trimmet snitt (20 prosent): Et trimmet gjennomsnitt av tolvmånedersveksten i delindeksene i KPI justert for avgiftsendringer (KPI-JA). Kilde: Statistisk sentralbyrå

Vektet median: Vektet median av tolvmånedersveksten i delindeksene i KPI-JA. Kilde: Statistisk sentralbyrå