Norges Bank

Overvåking av betalingssystemene

Norges Bank overvåker betalingssystemene. Formålet er å fremme robuste og effektive betalingssystemer, og dermed stabilitet i det finansielle systemet.

Lovgrunnlaget for overvåkingen er sentralbankloven § 1, som sier at Norges Bank skal fremme et effektivt betalingssystem innenlands og overfor utlandet. I tillegg gir betalingssystemloven Norges Bank et særskilt ansvar for konsesjon og tilsyn med systemer for avregning og oppgjør av pengeoverføringer mellom bankene (interbanksystemene).

Overvåking og tilsyn med interbanksystemene er basert på internasjonale anbefalinger. Her er særlig prinsippene for finansiell infrastruktur fra Committee of Payment and Settlement System (CPSS) og International Organization of Securities Commissions (IOSCO) viktige.

Norges Banks tilsyn med de konsesjonsbelagte interbanksystemene skjer blant annet på basis av rapporteringskrav og tilsynsmøter. Det er to interbanksystemer som har konsesjon: Avregningssystemet NICS (Norwegian Interbank Clearing System) og den private oppgjørsbanken DnB. Den private oppgjørsbanken Sparebank1 Midt-Norge har unntak fra konsesjon. 

Resultater av overvåkingen offentliggjøres blant annet i rapporten Finansiell infrastruktur.

Arbeidet med overvåking og tilsyn er også nærmere beskrevet i artikkelen "Betalingssystemet – en kilde til risiko. Behovet for overvåking og tilsyn"  (Penger og Kreditt 2/2007)

Publisert 24. september 2010 08:26
Endret 24. oktober 2013 14:40
Publisert 24. september 2010 08:26
Endret 24. oktober 2013 14:40