Norges Bank

Overvåking av betalingssystemet

Det følger av sentralbankloven at Norges Bank skal overvåke betalingssystemet og annen finansiell infrastruktur og bidra til beredskapsløsninger.

I tillegg gir betalingssystemloven Norges Bank et særskilt ansvar for konsesjon og tilsyn med systemer for avregning og oppgjør av pengeoverføringer mellom bankene (interbanksystemene).

I overvåkingen vurderes systemene opp mot internasjonale standarder. Overvåkingen innebærer også å følge med på utviklingstrekk og være en pådriver for endringer som kan gjøre den finansielle infrastrukturen mer effektiv og sikker.

Finanstilsynet fører tilsyn med den kunderettede delen av betalingssystemet, Norges Bank fører tilsyn med interbanksystemer som er systemer for avregning og oppgjør av penger mellom banker. Norges Banks overvåking av betalingssystemet etter sentralbankloven omfatter betalingssystemet som helhet, inkludert de kunderettede delene av betalingssystemet som Finanstilsynet fører tilsyn med.

Overvåking og tilsyn med interbanksystemene er basert på internasjonale anbefalinger. Her er særlig prinsippene for finansiell infrastruktur fra Committee of Payment and Settlement System (CPSS) og International Organization of Securities Commissions (IOSCO) viktige.

Norges Banks tilsyn med de konsesjonsbelagte interbanksystemene skjer blant annet på basis av rapporteringskrav og tilsynsmøter. Det er to interbanksystemer som har konsesjon: Avregningssystemet NICS (Norwegian Interbank Clearing System) og den private oppgjørsbanken DnB. Den private oppgjørsbanken Sparebank1 Midt-Norge har unntak fra konsesjon. 

Resultater av overvåkingen offentliggjøres blant annet i rapporten Finansiell infrastruktur.

Sist endret 20. januar 2020 18:40
Sist endret 20. januar 2020 18:40