Norges Bank

Auksjonskalender for F-auksjoner med avvikende oppgjør (t+2)* og/eller avvikende vilkår

Merk at dette ikke er en fullstendig auksjonskalender. For mer informasjon om F-lån med avvikende oppgjør, se Norges Bank rundskriv 5/2016.

Type auksjon Auksjonsdato Oppgjørsdato Forfallsdato Kommentar
F-lån** 30.09.2019 30.09.2019 01.10.2019 Kvartalsslutt
F-lån 13.11.2019 15.11.2019   Skatt
F-lån** 31.12.2019 31.12.2019 02.01.2020 Årsslutt

* Med forbehold om endringer. Auksjonskalenderen er basert på årsprognosen for strukturell likviditet. Det er knyttet vesentlig usikkerhet til prognosen. Auksjonskalenderen vil derfor kunne endres gjennom året. Oppdatert kalender publiseres hver mandag og torsdag. Øvrige auksjoner vil ha oppgjør (t+0) og følge prognosen for strukturell likviditet.

**Renten er foliorenten pluss 15 basispunkter. Norges Bank gir full tildeling på alle bud. Budfrist er kl. 16.10. Tildelt volum vil ikke trekkes inn. Andre markedsoperasjoner gjennomføres som normalt.

Publisert 12. februar 2018 10:00