Norges Bank

Auksjonskalender for F-auksjoner med avvikende oppgjør (t+2)* og/eller avvikende vilkår

Norges Bank gjennomfører markedsoperasjoner, F-lån og F-innskudd, for å styre bankenes sentralbankreserver mot ønsket nivå på rundt 35 milliarder kroner. Norges Bank utarbeider en årsprognose for strukturell likviditet som oppdateres løpende.

De fleste av Norges Banks markedsoperasjoner annonseres og gjennomføres samme dag som de har oppgjør. Auksjonskalenderen er en oversikt over et mindretall av markedsoperasjonene, nærmere bestemt de som har avvikende oppgjør og/eller avvikende vilkår.

Auksjonskalender for ekstraordinære F-lån

For mer informasjon, se pressemelding 14. august 2020.

Budfrist er kl. 15.00

Type Auksjon Auksjonsdato Oppgjørsdato Forfallsdato Kommentar    
F-lån 1 uke 19.08.2020 19.08.2020 26.08.2020 Styringsrente + 0 %
F-lån 1 år 26.08.2020 26.08.2020 26.08.2021 Styringsrente + 0,3 %
F-lån 3 mnd. 11.09.2020 11.09.2020 11.12.2020 Styringsrente + 0,15 %
F-lån 3 mnd. 14.10.2020 14.10.2020 13.01.2021 Styringsrente + 0,15 %
F-lån 3 mnd. 11.11.2020 11.11.2020 10.02.2021 Styringsrente + 0,15 %
F-lån 3 mnd. 11.12.2020 11.12.2020 12.03.2021 Styringsrente + 0,15 %

Auksjonskalender

Kalenderen angir når Norges Bank planlegger å ha F-lån med oppgjør to dager senere (T+2). Norges Bank tilbyr slike F-lån i forkant av dager med særlig store fall i strukturell likviditet, som ved betaling av skatt og MVA, for å gi bankene økt forutsigbarhet om egen likviditetsposisjon. Løpetiden på disse vil avhenge av utviklingen i strukturell likviditet. Endringer i prognosen for strukturell likviditet kan medføre endringer i planen for F-lån med oppgjør T+2. Ved behov vil auksjonskalenderen oppdateres gjennom året.

Kalenderen gir også oversikt over F-lån med full tildeling til en fast rente. Norges Bank gjennomfører slike F-lån ved kvartals- og årsslutt uavhengig av nivået på strukturell likviditet. Formålet er å sikre tilgangen på norske kroner til en pris nær styringsrenten også over disse datoene. Disse F-lånene har forfall første handledag i påfølgende kvartal.

Type auksjon Auksjonsdato Oppgjørsdato Forfallsdato Kommentar
F-lån 08.12.2020 10.12.2020   MVA
F-lån** 31.12.2020 31.12.2020 04.01.2021 Årsslutt

Auksjonskalender 2021

TYPE AUKSJON

AUKSJONS-DATO

Tidspunkt

Budfrist

OPPGJØRS-DATO

FORFALLS-DATO

KOMMENTAR

F-lån

08.02.2021

Kl 14:50

10.02.2021

 

MVA

F-lån

11.02.2021

Kl 14:50

15.02.2021

 

Skatt

F-lån

11.03.2021

Kl 14:50

15.03.2021

 

Skatt

F-lån**

31.03.2021

Kl 16:10

31.03.2021

06.04.2021

Kvartalsslutt

F-lån

08.04.2021

Kl 14:50

12.04.2021

 

MVA

F-lån

13.04.2021

Kl 14:50

15.04.2021

 

Skatt

F-lån

12.05.2021

Kl 14:50

18.05.2021

 

Skatt

F-lån

08.06.2021

Kl 14:50

10.06.2021

 

MVA

F-lån**

30.06.2021

Kl 16:10

30.06.2021

01.07.2021

Kvartalsslutt

F-lån

13.07.2021

Kl 14:50

15.07.2021

 

Skatt

F-lån

13.09.2021

Kl 14:50

15.09.2021

 

Skatt

F-lån**

30.09.2021

Kl 16:10

30.09.2021

01.10.2021

Kvartalsslutt 

F-lån

07.10.2021

Kl 14:50

11.10.2021

 

MVA

F-lån

11.11.2021

Kl 14:50

15.11.2021

 

Skatt

F-lån

08.12.2021

Kl 14:50

10.12.2021

 

MVA

F-lån**

31.12.2021

Kl 16:10

31.12.2021

03.01.2022

Årsslutt

* Med forbehold om endringer. Auksjonskalenderen er basert på årsprognosen for strukturell likviditet. Det er knyttet vesentlig usikkerhet til prognosen. Auksjonskalenderen vil derfor kunne endres gjennom året.

**Renten er foliorenten pluss 15 basispunkter. Norges Bank gir full tildeling på alle bud. Tildelt volum vil ikke trekkes inn. Andre markedsoperasjoner gjennomføres som normalt.

 

Sist endret 8. desember 2020 14:15
Sist endret 8. desember 2020 14:15