Norges Bank

Auksjonskalender for F-auksjoner med avvikende oppgjør (t+2)* og/eller avvikende vilkår

De fleste av Norges Banks markedsoperasjoner, F-lån og F-innskudd, annonseres og gjennomføres samme dag som de har oppgjør. Annonsering av auksjoner og resultater, samt informasjon om tilgang til Norges Banks F-auksjonssystem, finnes på siden om  F-lån og F-innskudd.

Auksjonskalenderen er en oversikt over et mindretall av markedsoperasjonene, nærmere bestemt de som har avvikende oppgjør og/eller avvikende vilkår.

Kalenderen angir når Norges Bank planlegger å ha F-lån med oppgjør to dager senere (T+2). Norges Bank tilbyr slike F-lån i forkant av dager med særlig store fall i strukturell likviditet, som ved betaling av skatt og MVA, for å gi bankene økt forutsigbarhet om egen likviditetsposisjon. Løpetiden på disse vil avhenge av utviklingen i strukturell likviditet. Endringer i prognosen for strukturell likviditet kan medføre endringer i planen for F-lån med oppgjør T+2. Ved behov vil auksjonskalenderen oppdateres gjennom året.

Kalenderen gir også oversikt over F-lån med full tildeling til en fast rente. Norges Bank gjennomfører slike F-lån ved kvartals- og årsslutt uavhengig av nivået på strukturell likviditet. Formålet er å sikre tilgangen på norske kroner til en pris nær styringsrenten også over disse datoene. Disse F-lånene har forfall første handledag i påfølgende kvartal.

Auksjonskalender 2021

TYPE AUKSJON

AUKSJONS-DATO

Budfrist

OPPGJØRS-DATO

FORFALLS-DATO

KOMMENTAR

F-lån**

30.06.2021

Kl 16:10

30.06.2021

01.07.2021

Kvartalsslutt

F-lån

13.09.2021

Kl 14:50

15.09.2021

 

Skatt

F-lån**

30.09.2021

Kl 16:10

30.09.2021

01.10.2021

Kvartalsslutt 

F-lån

07.10.2021

Kl 14:50

11.10.2021

 

MVA

F-lån

11.11.2021

Kl 14:50

15.11.2021

 

Skatt

F-lån

08.12.2021

Kl 14:50

10.12.2021

 

MVA

F-lån**

31.12.2021

Kl 16:10

31.12.2021

03.01.2022

Årsslutt

* Med forbehold om endringer. Auksjonskalenderen er basert på årsprognosen for strukturell likviditet. Det er knyttet vesentlig usikkerhet til prognosen. Auksjonskalenderen vil derfor kunne endres gjennom året.

**Renten er foliorenten pluss 15 basispunkter. Norges Bank gir full tildeling på alle bud. Tildelt volum vil ikke trekkes inn. Andre markedsoperasjoner gjennomføres som normalt.

 

Sist endret 1. juli 2021 11:30
Sist endret 1. juli 2021 11:30