Norges Bank

Auksjonskalender for F-auksjoner med avvikende oppgjør (t+2)* og/eller avvikende vilkår

De fleste av Norges Banks markedsoperasjoner, F-lån og F-innskudd, annonseres og gjennomføres samme dag som de har oppgjør. Annonsering av auksjoner og resultater, samt informasjon om tilgang til Norges Banks F-auksjonssystem, finnes på siden om  F-lån og F-innskudd.

Auksjonskalenderen er en oversikt over et mindretall av markedsoperasjonene, nærmere bestemt de som har avvikende oppgjør og/eller avvikende vilkår.

Kalenderen angir når Norges Bank planlegger å ha F-lån med oppgjør to dager senere (T+2). Norges Bank tilbyr slike F-lån i forkant av dager med særlig store fall i strukturell likviditet, som ved betaling av skatt og MVA, for å gi bankene økt forutsigbarhet om egen likviditetsposisjon. Løpetiden på disse vil avhenge av utviklingen i strukturell likviditet. Endringer i prognosen for strukturell likviditet kan medføre endringer i planen for F-lån med oppgjør T+2. Ved behov vil auksjonskalenderen oppdateres gjennom året.

Kalenderen gir også oversikt over F-lån med full tildeling til en fast rente. Norges Bank gjennomfører slike F-lån ved kvartals- og årsslutt uavhengig av nivået på strukturell likviditet. Formålet er å sikre tilgangen på norske kroner til en pris nær styringsrenten også over disse datoene. Disse F-lånene har forfall første handledag i påfølgende kvartal.

Auksjonskalender 2022

Type auksjon Auksjonsdato Budfrist Oppgjørsdato Forfallsdato Kommentar
F-lån 11.11.2022 14:50 15.11.2022   Skatt
F-lån 29.11.2022 14.50 01.12.2022   Petroleumsskatt
F-lån 08.12.2022 14:50 12.12.2022   MVA
F-lån** 30.12.2022 16:10 30.12.2022 02.01.2023 Årsslutt

 

Auksjonskalender 2023

Type auksjon Auksjonsdato Budfrist Oppgjørsdato Forfallsdato Kommentar
F-lån 12.01.2023 14:50 16.01.2023   Skatt
F-lån 30.01.2023 14:50 01.02.2023   Petroleumsskatt
F-lån 08.02.2023 14:50 10.02.2023   MVA
F-lån 13.02.2023 14:50 15.02.2023   Skatt
F-lån 13.03.2023 14:50 15.03.2023   Skatt
F-lån 30.03.2023 14:50 03.04.2023   Petroleumsskatt
F-lån** 31.03.2023 16:10 31.03.2023 03.04.2023 Kvartalsslutt
F-lån 04.04.2023 14:50 11.04.2023   MVA
F-lån 13.04.2023 15:50 17.04.2023   Skatt
F-lån 11.05.2023 14:50 15.05.2023   Skatt
F-lån** 30.06.2022 16:10 30.06.2023 03.07.2023 Kvartalsslutt
F-lån** 29.09.2023 16:10 29.09.2023 02.10.2023 Kvartalsslutt
F-lån 13.11.2023 14:50 15.11.2023   Skatt
F-lån 29.11.2023 14:50 01.12.2023   Petroleumsskatt
F-lån 07.12.2023 14:50 11.12.2023   MVA
F-lån** 29.12.2023 16:10 29.12.2023 02.01.2024 Årsslutt

* Med forbehold om endringer. Auksjonskalenderen er basert på årsprognosen for strukturell likviditet. Det er knyttet vesentlig usikkerhet til prognosen. Auksjonskalenderen vil derfor kunne endres gjennom året.

**Renten er foliorenten pluss 15 basispunkter. Norges Bank gir full tildeling på alle bud. Tildelt volum vil ikke trekkes inn. Andre markedsoperasjoner gjennomføres som normalt.

 

Sist endret 16. desember 2022 12:00
Sist endret 16. desember 2022 12:00