Norges Bank

Auksjonskalender for F-auksjoner med avvikende oppgjør (t+2)* og/eller avvikende vilkår

Merk at dette ikke er en fullstendig auksjonskalender. For mer informasjon om F-lån med avvikende oppgjør, se Norges Bank rundskriv 5/2016.

Type auksjon Auksjonsdato Oppgjørsdato Forfallsdato Kommentar
F-lån 13.02.2020 17.02.2020   Skatt
F-lån 12.03.2020 16.03.2020   Skatt
F-lån** 31.03.2020 31.03.2020 01.04.2020 Kvartalsslutt 
F-lån 07.04.2020 14.04.2020   MVA
F-lån 08.04.2020 15.04.2020   Skatt
F-lån 13.05.2020 15.05.2020   Skatt
F-lån 08.06.2020 10.06.2020   MVA
F-lån** 30.06.2020 30.06.2020 01.07.2020 Kvartalsslutt 
F-lån 13.07.2020 15.07.2020   Skatt
F-lån 11.09.2020 15.09.2020   Skatt
F-lån** 30.09.2020 30.09.2020 01.10.2020 Kvartalsslutt 
F-lån 08.10.2020 12.10.2020   MVA
F-lån 12.11.2020 16.11.2020   Skatt
F-lån 08.12.2020 10.12.2020   MVA
F-lån** 31.12.2020 31.12.2020 04.01.2021 Årsslutt

* Med forbehold om endringer. Auksjonskalenderen er basert på årsprognosen for strukturell likviditet. Det er knyttet vesentlig usikkerhet til prognosen. Auksjonskalenderen vil derfor kunne endres gjennom året. Oppdatert kalender publiseres hver mandag og torsdag. Øvrige auksjoner vil ha oppgjør (t+0) og følge prognosen for strukturell likviditet.

**Renten er foliorenten pluss 15 basispunkter. Norges Bank gir full tildeling på alle bud. Budfrist er kl. 16.10. Tildelt volum vil ikke trekkes inn. Andre markedsoperasjoner gjennomføres som normalt.

Endret 16. desember 2019 10:00