Norges Bank

Auksjonskalender for F-auksjoner med avvikende oppgjør (t+2)* og/eller avvikende vilkår

Merk at dette ikke er en fullstendig auksjonskalender. For mer informasjon om F-lån med avvikende oppgjør, se Norges Bank rundskriv 5/2016.

Auksjonskalender for ekstraordinære F-lån

For mer informasjon, se pressemelding 14. august 2020.

Budfrist er kl. 15.00

Type Auksjon Auksjonsdato Oppgjørsdato Forfallsdato Kommentar    
F-lån 1 uke 19.08.2020 19.08.2020 26.08.2020 Styringsrente + 0 %
F-lån 1 år 26.08.2020 26.08.2020 26.08.2021 Styringsrente + 0,3 %
F-lån 3 mnd. 11.09.2020 11.09.2020 11.12.2020 Styringsrente + 0,15 %
F-lån 3 mnd. 14.10.2020 14.10.2020 13.01.2021 Styringsrente + 0,15 %
F-lån 3 mnd. 11.11.2020 11.11.2020 10.02.2021 Styringsrente + 0,15 %
F-lån 3 mnd. 11.12.2020 11.12.2020 12.03.2021 Styringsrente + 0,15 %

Auksjonskalender

Type auksjon Auksjonsdato Oppgjørsdato Forfallsdato Kommentar
F-lån 11.09.2020 15.09.2020   Skatt
F-lån** 30.09.2020 30.09.2020 01.10.2020 Kvartalsslutt 
F-lån 08.10.2020 12.10.2020   MVA
F-lån 12.11.2020 16.11.2020   Skatt
F-lån 08.12.2020 10.12.2020   MVA
F-lån** 31.12.2020 31.12.2020 04.01.2021 Årsslutt

* Med forbehold om endringer. Auksjonskalenderen er basert på årsprognosen for strukturell likviditet. Det er knyttet vesentlig usikkerhet til prognosen. Auksjonskalenderen vil derfor kunne endres gjennom året. Oppdatert kalender publiseres hver mandag og torsdag. Øvrige auksjoner vil ha oppgjør (t+0) og følge prognosen for strukturell likviditet.

**Renten er foliorenten pluss 15 basispunkter. Norges Bank gir full tildeling på alle bud. Budfrist er kl. 16.10. Tildelt volum vil ikke trekkes inn. Andre markedsoperasjoner gjennomføres som normalt.

Sist endret 14. august 2020 12:00
Sist endret 14. august 2020 12:00