Norges Bank

Nærmere retningslinjer for innlevering av skadd/slitt mynt

Etter Vilkår for bankenes innskudd og uttak av kontanter i Norges Bank, pkt. 5

For at mynter i sirkulasjon skal kunne fungere effektivt må de kunne håndteres både maskinelt og manuelt på en hensiktsmessig måte. Det skal ikke være tvil om en mynt er ekte, og mottaker må være trygg på at mynten egner seg for videre bruk. I tillegg er det ønskelig at den generelle oppfatning av kvaliteten på mynten er god.

I utgangspunktet skal alle mynter i sirkulasjon ha samme diameter, kanttykkelse, vekt, legering, ledeevne og preg som spesifikasjonene for ny mynt satt i sirkulasjon av Norges Bank. Slitasje etter bruk kan imidlertid føre til endringer som gjør at mynten ligger utenfor disse grensene uten at det behøver å være tvil om ekthet og egnethet for videre bruk. Slike mynter kan bankene levere inn til Norges Bank som skadet/slitt mynt i henhold til vilkårene for innskudd.

Mynt som er så sterkt skadde at de ikke lenger er tvungent betalingsmiddel etter Forskrift om avgrensning av tvungent betalingsmiddel kan ikke leveres som innskudd. Slike mynter skal håndteres i samsvar med Forskrift om erstatning for sterkt skadde eller bortkomne sedler og mynter.

Krav til ekthet

All mynt som innleveres må være ekte. Ekthet kontrolleres ved å fastslå eventuelle avvik fra ny mynt når det gjelder utseende og tekniske spesifikasjoner, det vil si vekt, diameter og legering. Det kan antas at mynter som har passert behandlingsmaskin som kontrollerer ekthet ut fra målinger av tekniske egenskaper, kan innleveres som skadet mynt dersom krav til vekt er oppfylt og det ikke er større visuelle avvik.

Innleveringer eller søknader om erstatning som inneholder falsk mynt, vil i sin helhet bli avvist.

Krav til utseende

Etter § 2 i forskrift om avgrensning av tvungne betalingsmidler vil større visuelle avvik på mynten være:

  • svekket eller utydeliggjort preg, slik at en ikke lett kan se detaljene
  • at tall eller skrift ikke er tydelig lesbare
  • at den er deformert, dvs. kraftige hakk eller bøyer, eller på annen måte endret form (ikke rund, osv.).

Mynt som har slike avvik, anses som sterkt skadd. Det vil være skjønnsmessige vurderinger som ligger til grunn for om en mynt godtas som betalingsmiddel eller ikke i en betalingssituasjon. Det vil da være naturlig at myntene som kommer inn til tellesentraler fra den ordinære kontantforsyningen vil kunne inneholde et innslag mynter som er sterkt skadd.

Norges Bank vil derfor praktisere regelverket fleksibelt slik at sterkt skadde mynter, etter en skjønnsmessig vurdering, kan aksepteres i innleveringer av skadd mynt.

Eksempler på sterkt skadd mynt

Sist endret 2. januar 2023 14:40
Sist endret 2. januar 2023 14:40