Norges Bank

Norges Banks strategi for klima og bærekraft

Norges Banks strategi for klima og bærekraft fastslår mål og tiltak for Norges Banks virksomhet. Disse er ikke tidsbegrenset. Konkrete målsetninger og tiltak vil tilpasses forutsetninger og muligheter i ulike virksomhetsområder og lokasjoner.

1. Norges Bank skal bidra til en bærekraftig utvikling innenfor våre rammer og oppgaver.

 1. Vi skal integrere hensyn til klima og bærekraft i hele virksomheten.
 2. Vi skal kartlegge vårt grensesnitt mot det ytre miljø.
 3. Vi skal begrense virksomhetens negative miljøpåvirkning gjennom målrettede tiltak.
 4. Vi skal tilrettelegge for at våre ansatte og leverandører tar valg med hensyn til klima og bærekraft.  

2. Norges Bank skal integrere etablert praksis for bærekraftsledelse i styringen av virksomheten.

 1. Vi skal drive virksomheten i henhold til anerkjente standarder for miljøvennlig drift.
 2. Vi skal være en miljøvennlig og helsefremmende arbeidsplass.
 3. Vi skal velge kostnadseffektive bærekraftstiltak som ivaretar virksomhetens behov.

3. Norges Bank skal ha miljøkompetanse i de virksomhetsområdene dette er hensiktsmessig.

 1. Vi skal bidra til kunnskap omkring klimaendringenes betydning for økonomisk utvikling og stabilitet.
 2. Vi skal anvende miljøkompetanse for å forstå vår egen miljøpåvirkning og identifisere tiltak.
 3. Vi skal vurdere klima- og bærekraftsrisiko i vår kapitalforvaltning for å sikre verdier på lang sikt.

4. Norges Bank skal være åpen om vårt arbeid med klima og bærekraft.

 1. Vi skal informere allmennheten gjennom åpen og aktiv kommunikasjon. 
 2. Vår kommunikasjon skal bidra til en kunnskapsbasert samfunnsdebatt.
Sist endret 24. februar 2021 15:00
Sist endret 24. februar 2021 15:00