Norges Bank

Spennende muligheter for deg under utdanning

Norges Bank tilbyr ulike engasjementer og programmer tilrettelagt for deg som er under utdanning.

Studentengasjement

Flere avdelinger i Norges Bank engasjerer studenter til kortere eller lengre oppdrag på heltid eller deltid.

Norges Bank legger vekt på at arbeidsoppgavene skal være relevante for hver enkelt students studieretning, og studentengasjementene er derfor en unik mulighet til å høste praktisk og faglig relevant arbeidserfaring under studiene.

Gjennom tilpasset opplæringsprogram og nettverkstreff får du også muligheten til å bli godt kjent med sentralbankens indre liv og knytte verdifulle kontakter.

Ledige studentengasjement lyses ut på våre nettsider på same måte som øvrige stillinger. Registrer din CV for å abonnere på ledige stillinger hos oss.

Norges Banks casekonkurranse

I samarbeid med studentforeninger ved læresteder for høyere økonomisk utdanning arrangerer Norges Bank en årlig casekonkurranse der studentlag presenterer sin løsning på en økonomisk utfordring overfor en jury av fagfolk i Norges Bank.

PhD Stipendprogram

Norges Bank har et stipendprogram som gir økonomisk støtte til norske studenter som ønsker å ta doktorgrad innen makroøkonomi eller finansiell økonomi ved topprangerte læresteder i utlandet.

Stipendene lyses ut én gang i året, med søknadsfrist 15. april.

Pris for beste PhD-avhandling i makroøkonomi

Norges Banks fond til økonomisk forskning deler ut en pris på 50 000 kroner for beste doktoravhandling innenfor makroøkonomi. Prisen deles ut hvert tredje år. Prisvinnerne blir plukket ut av en bedømmelseskomité bestående av to utenlandske økonomer med professorkompetanse.

Les mer om prisen på nettsiden til Norges Banks fond til økonomisk forskning.

Sist endret 7. november 2021 09:30
Sist endret 7. november 2021 09:30