Norges Bank

Norges Bank Case-NM – Rentesetting i praksis

Norges Bank Case-NM er en landsomfattende casekonkurranse for studenter med interesse for makroøkonomi.

03:32

Case-NM finale 2024

Norges Bank inviterer årlig til en landsomfattende casekonkurranse for studenter med interesse for makroøkonomi og som ønsker et innblikk i sentralbankens kjerneoppgaver. Konkurransen er åpen for studenter på både bachelor- og masternivå.

Vi arrangerer delfinaler for Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim. Vinnerlagene kvalifiserer seg til en landsomfattende finale som arrangeres i Norges Bank på samme dag som offentliggjøring av rentebeslutning og pengepolitisk rapport.

Det er kun mulig å delta som et lag. Ett lag kan bestå av to til fire deltagere. Alle må melde seg på separat, men må registrere samme lagnavn.

Påmeldingslenke til Case-NM 2025 kommer.

På delfinalen vil dere få en introduksjon før hvert lag går sammen for å løse første oppgave.

I denne oppgaven skal dere komme med en skriftlig rentetilrådning til sentralbanksjefen. Deretter får dere utdelt oppgave to, som blir en muntlig oppgave om et aktuelt tema. Oppgaven skal presenteres for caseteamet i Norges Bank.

Lagene vil bli bedømt ut fra kvaliteten på den skriftlige besvarelsen, innhold og framførelse av den muntlige besvarelsen. Når alle presentasjonene er unnagjort, vil en av Norges Banks ansatte presentere et mulig løsningsforslag på oppgavene. Avslutningsvis peker caseteamet ut vinnerlagene som går videre til finalen i Oslo.

Husk at det sjelden finnes svar med to streker under i økonomi og finans. Caseteamet vil først og fremst se etter sterke resonnementer, og legger vekt på at laget argumenterer godt for den løsningen som er valgt.

I finalen får de beste lagene fra hver av de fire delfinalene muligheten til å bli kjent med både Norges Banks ansatte og studentkolleger fra hele landet.

På finaledagen starter vi tidlig med oppgaveløsningen, før deltakerne får anledning til å delta på pressekonferansen etter Norges Banks hovedstyremøte med rentebeslutning. Etter lunsj får dere utdelt dagens siste oppgave som skal presenteres muntlig for ledelsen i Norges Bank. Når alle lagene har presentert oppgavene sine får dere et foredrag av en sentral beslutningstaker i Norges Bank, før vinneren kåres på ettermiddagen.

Vinnerlaget vil bli invitert til en hel dag sammen med våre ansatte i sentralbanken etter finalen, hvor vinnerne får mulighet til å få bredere innsikt i sentralbankens oppgaver og hvordan vi jobber. I tillegg får dere møte sentralbanksjefen.

Deltakerne som ikke bor i Oslo får dekket reise, opphold og mat under finalen. Deltakerne som bor i Oslo får dekket mat.

 Dato for finale 2025 kommer.

Her finner du lenker til LinkedIn-event med mer informasjon om delfinalene i de ulike byene:

Lenker til delfinalene i Case-NM 2025 kommer.

 

 

Sist endret 30. mars 2023 13:00

Kontakt

Norges Bank HR:
casenm@norges-bank.no

Sist endret 30. mars 2023 13:00