Norges Bank

Norges Bank Case-NM– Rentesetting i praksis

Norges Bank case-NM er en landsomfattende casekonkurranse for studenter i økonomi og finans på bachelor- og masternivå. 

Video fra finaledagen Case NM 2019

Har du lyst til å delta på Norges Bank Case-NM 2020?

Påmelding for Norges Bank Case-NM 2020 har åpnet. Laget kan bestå av minimum to og maksimum fire deltakere. Meld dere på individuelt og registrer dere med samme lagnavn i skjemaet.

Meld deg på 

Vi arrangerer delfinaler i Oslo, Bergen og Trondheim. Det gjennomføres også en digital delfinale der studenter fra studiesteder utenfor disse byene får muligheten til å være med. De tre beste lagene fra hver delfinale går videre til finalen ved Norges Banks hovedkontor i Oslo.

Mer informasjon om arrangementet kommer fortløpende på våre nettsider.

Konkurranseopplegg og vurderingskriterier

Deltakerne vil få en kort introduksjon før hvert lag samles i et møterom sammen med gruppeansvarlig fra Norges Bank. Der får laget utdelt oppgave 1, hvor sentralbanksjefen ber om råd innenfor et relevant tema. Oppgaven løses skriftlig, og presenteres muntlig litt senere på dagen. Etter 30 minutter får deltakerne utdelt oppgave 2. Samtidig blir den skriftlige besvarelsen på oppgave 1 samlet inn. Lagene får 15 minutter på å løse oppgaven og forberede en muntlig presentasjon.

Lagene vil bli bedømt ut fra kvaliteten på den skriftlige besvarelsen, innhold og framførelse av den muntlige besvarelsen, og evnen til samarbeid underveis. De som deltar på den digitale delfinalen, vil kun gjennomføre og bli vurdert på den skriftlige delen.

Etter at oppgaveløsningen er unnagjort, vil en fra Norges Banks caseteam holde et foredrag om et aktuelt tema. Deretter får hvert lag fem minutter på å avlevere sin muntlige besvarelse. Det vil komme minimum ett spørsmål fra Norges Banks caseteam i løpet av presentasjonen.

Etter at alle presentasjonene er unnagjort, peker caseteamet ut de tre vinnerlagene som går videre til finalen i Oslo.

Husk at det sjelden finnes svar med to streker under i økonomi og finans. Caseteamet vil først og fremst se etter sterke resonnementer, og legger vekt på at laget argumenterer godt for den løsningen som er valgt.

Finalen i Oslo

Finalen i case-NM avholdes i Norges Banks hovedkontor på Bankplassen 2 i Oslo sentrum. Der får de tre beste lagene fra hver av de fire delfinalene muligheten til å bli kjent med både Norges Bank-ansatte og studentkolleger fra hele landet.

Deltakerne samles hos Norges Bank dagen før finalen for sosiale aktiviteter, mat og god drikke. På finaledagen starter vi tidlig med oppgaveløsningen, før deltakerne får anledning til å delta på pressekonferansen etter Norges Banks hovedstyremøte med rentebeslutning. Der vil de blant annet få utdelt Pengepolitisk rapport, som vil komme til nytte når besvarelsen skal ferdigstilles senere på dagen.

Etter lunsj blir det oppgaveløsning og foredrag av en sentral beslutningstaker i Norges Bank, før vinneren kåres et stykke ut på ettermiddagen. Førstepremien er blitt en snakkis. Vinnerlaget er nemlig sikret plass under sentralbanksjefens årstale med påfølgende middag i februar året etter.

Deltakerne som ikke bor i Oslo får dekket reise, opphold og mat under finalen. Deltakerne som bor i Oslo får dekket reise og mat under finalen.

 

Endret 14. oktober 2019 15:00
Endret 14. oktober 2019 15:00