Norges Bank

Norges Bank Case-NM – Rentesetting i praksis

Norges Bank Case-NM er en landsomfattende casekonkurranse for studenter med interesse for makroøkonomi.

Norges Bank inviterer årlig til en landsomfattende casekonkurranse for studenter med interesse for makroøkonomi og som ønsker et innblikk i sentralbankens kjerneoppgaver. Konkurransen er åpen for studenter på både bachelor- og masternivå. 

Vi arrangerer delfinaler for Oslo, Bergen og Trondheim. Det arrangeres også en digital delfinale hvor studenter fra studiesteder utenfor disse byene har muligheten til å delta. Vinnerlagene kvalifiserer seg til en landsomfattende finale som arrangeres i Norges Bank på samme dag som offentliggjøring av rentebeslutning og pengepolitisk rapport.

Påmelding

Finalen ble avholdt i mars 2023. Påmelding for neste år vil bli annonsert høsten 2023. 

Sist endret 30. mars 2023 13:00
Sist endret 30. mars 2023 13:00