Norges Bank

Sikkerhet for bankenes lån

Bankene har adgang til lån og innskudd i Norges Bank. Lån ytes mot sikkerhet i verdipapirer.