Norges Bank

Sikkerhet for bankenes lån

Bankene har adgang til lån og innskudd i Norges Bank. Lån ytes mot sikkerhet i verdipapirer.

Endring i retningslinjene for sikkerhet for lån

Norges Bank har vedtatt å akseptere kredittvurderinger fra Scope Ratings i retningslinjene for sikkerhet for lån i Norges Bank med virkning fra 4. november 2022. (Rundskriv 5/2022). Se pressemelding 3. november 2022