Norges Bank

Godkjente verdipapirer som sikkerhet for bankenes låneopptak

Oversikt over hvilke verdipapir som er godkjent som sikkerhet for bankenes lån i Norges Bank.

Tabellen nedenfor gir en oversikt over hvilke verdipapir som er godkjent som sikkerhet for bankenes lån i Norges Bank. For hvert verdipapir er det oppgitt en lånefaktor, som beregnes slik:

(i) Lånefaktor = markedskurs x valutakurs (1 ÷ avkorting)
Låneadgangen et verdipapir gir i norske kroner er gitt ved
(ii) Låneadgang for et verdipapir = (pålydende x lånefaktor)/100
Låneadgang for en andel i et verdipapirfond = lånefaktor

Tabellen oppdateres daglig. Bruk "søk i nettleser" (ctrl f) for å finne aktuell ISIN-kode.

Godkjente verdipapirer:

ISINNavnLånefaktor
AT000B0494081.875% PFBRF 29/10/2020 EUR991.7894
AU3CB01556206% SNR MTN 06/08/2020 AUD614.3804
BE00024916610.5% SNR SEC 01/10/2021 EUR964.6450
CH00218039422.375% SNR 10/07/20 CHF5000935.0908
DE00011354991.5% BDS 04/09/2022 EUR0.011031.0010
DE00015905452.75% SNR 13/09/21 EUR10001007.7408
DE000A1R07V31.625% GTD SNR 15/01/21 EUR991.1743
DE000A254PM60% GTD SNR 18/02/2025 EUR951.2566
DE000A289NY20% SNR 15/09/25 EUR1000'895945.2427
DE000A2DAR240.125% GTD SNR 15/01/24 EUR951.2281
DE000A2E4HV10.05% SNR 10/11/22 EUR1000960.9876
DE000A2LQSP70% GTD SNR 02/04/2024 EUR947.9577
DE000A2LQSS10% GTD SNR 30/06/2022 EUR961.1475
DE000BHY0BS00.01% PFBRF 29/08/2022 EUR958.4786
DE000DHY50660.01% PFBRF 12/09/2022 EUR958.1896
DE000EAA05W00% SNR 25/02/2021 EUR100000974.8765
DE000LB1P7A6FRN PFBRF 05/2021 GBP1000001078.3168
DE000NRW0ME30% SNR 05/05/2025 EUR1000945.3283
DE000NWB17N70.1% GTD SNR 10/01/2023 EUR951.8290
DE000RLP1148FRN SNR 09/2021 EUR1000927.4878
DE000RLP11630% SNR 17/01/2022 EUR1000941.6580
DE000SHFM7250.01% SNR 02/04/24 EUR1000942.1846
DK00020321192% SNR SEC 01/10/20 DKK0.01133.1539
DK00020356411% CVD BDS 01/04/21 DKK0.01132.0856
DK00020362921% CVD BDS 01/10/21 DKK0.01130.6638
DK00020369611% CVD BDS 01/04/22 DKK0.01130.8295
DK00020381571% CVD BDS 01/10/22 DKK0.01132.2832
DK0002038587FRN 07/2021 DKK0.01110.9508
DK0002041532FRN 07/2022 DKK0.01 'REGS'129.2569
DK0002044395FRN 07/2022 DKK0.01109.7316
DK0004609906FRN 10/2022 SEK0.01 '15G'92.7816
DK00063385201% CVD BDS 01/10/20 DKK0.01131.8420
DK00063426391% CVD BDS 01/10/22 DKK0.01132.1655
DK00089293911% SNR SEC 01/01/21 DKK0.01127.6828
DK00089311080.125% SNR 08/11/23 DKK0.01122.1884
DK00092948451% CVD BDS 01/04/21 DKK0.01132.0805
DK00092949281% CVD BDS 01/04/22 DKK0.01130.4906
DK00092964691% CVD BDS 01/01/25 DKK0.01131.8660
DK00093899831% CVD BDS 01/04/22 DKK0.01130.5077
DK00093910211% CVD BDS 01/04/23 DKK0.01132.4165
DK00093968481% CVD BDS 01/10/20 DKK0.01131.7203
DK00093986201% CVD BDS 01/10/24 DKK0.01131.5906
DK00095021141% CVD BDS 01/01/24 DKK0.01130.8245
DK00095026271% CVD BDS 01/01/22 DKK0.01130.7022
DK00095030051% CVD BDS 01/01/21 DKK0.01131.9768
DK00095031951% CVD BDS 01/01/23 DKK0.01132.3332
DK00095090441% CVD BDS 01/04/21 DKK0.01132.0805
DK00095096301% CVD BDS 01/07/21 DKK0.01132.1866
DK00095130791% CVD BDS 01/07/22 DKK0.01130.8719
DK0009513822FRN SNR 04/21 DKK0.01'32H/H130.5673
DK0009514200FR 10/21 DKK0.01'32H/H'REGS129.1896
DK00095164110%-FRN 01/10/22 DKK0.01'32H129.0037
DK00095223021% CVD BDS 01/10/20 DKK0.01131.8483
DK00095228151% SNR 01/10/2050 DKK0.01119.8603
DK00095233830.705%-FRN 01/04/2023 SEK78.1371
DK0009523466FR 01/22 DKK0.01'32H/H'REGS129.0557
DK00095244311% CVD BDS 01/10/50 DKK0.01118.8630
DK00095247870%-FRN 01/01/24 DKK0.01'32H108.5124
DK00097984802% CVD BDS 01/01/25 DKK0.01138.1363
DK00099236410.25% SNR 15/11/20 DKK0.01133.9162
DK00304297900.3% CVD BDS 10/10/2023 DKK106.0739
DK00304298730.27% CVD BDS 10/10/22 EUR945.6468
EU000A1G0BK31.75% GTD SNR 29/10/20 EUR980.3232
EU000A1G0EH30% GTD SNR 24/04/23 EUR1000955.2762
EU000A1U99850% SNR 18/10/22 EUR0.01'115962.1652
FI40000209613.5% SNR 15/04/2021 EUR10001010.5586
FR00001876355.75% SNR 25/10/2032 EUR11566.9404
FR00111798524% SNR 17/01/2022 EUR1000001032.0204
FR00113177832.75% SNR 25/10/2027 EUR11118.0827
FR00122993940.625% SNR SEC 12/11/21 EUR966.8371
FR00123324500.625% SNR 28/11/22 EUR1000976.4516
FR00129931031.5% SNR 25/05/31 EUR1'REGS1050.5630
FR00130442940.3% GTD SNR 04/11/2021 EUR949.8692
FR00133117431% SNR EMTN 25/01/2021 GBP1074.9762
FR00133857621.6435% SNR 06/12/2022 NOK75.2000
FR00134825441.5% SNR EMTN 13/02/23 USD858.9591
NL00093482423.5% SNR 15/07/20 EUR1'REGS1028.6557
NO0001310239NORD-TRØNDELAG ELEKTRIS AS 91/21 ADJ P/C97.8941
NO0001310247NORD-TRØNDELAG ELEKTRIS AS 91/21 ADJ P/C97.7705
NO0010379340DNB EUROPEAN COVERED BONDS658.7835
NO0010479066EIKA LIKVIDITET971.0691
NO0010566524DNB BOLIGKREDITT AS 10/21 ADJ C COVD101.4887
NO0010572878DEN NORSKE STAT 10/21 3,75%102.5545
NO0010584345NORDEA EIENDOMSKREDI AS 10/21 ADJ C COVD100.7270
NO0010589872VEGAMOT AS 10/21 4,50%100.8372
NO0010598469KFW BANKENGRUPPE 11/21 4,375%100.6913
NO0010628035HOLBERG OMF95.2935
NO0010635360NORSKE TOG AS 12/22 4,25%100.3519
NO0010646813DEN NORSKE STAT 12/23 2,00%102.1562
NO0010655152ALFRED BERG OMF KORT977.7655
NO0010664592OSLO KOMM 12/22 3,60%102.7336
NO0010664600OSLO KOMM 13/21 3,55%100.2054
NO0010676141TRONDHEIM KOMM 13/21 3,19%99.2679
NO0010685480EIKA BOLIGKREDITT AS 13/20 FRN C COVD97.2789
NO0010685704EIKA BOLIGKREDITT AS 13/20 ADJ C COVD99.9859
NO0010687361TRONDHEIM KOMM 13/20 3,605%100.3413
NO0010687429NORDEA DIRECT BOLIGK AS 13/20 ADJ C COVD100.4639
NO0010704232SSB BOLIGKREDITT AS 14/21 ADJ C COVD94.5504
NO0010705536DEN NORSKE STAT 14/24 3,00%105.4729
NO0010708118SWEDBANK HYPOTEK AB 14/21 FRN COVD97.2478
NO0010709702TRONDHEIM KOMM 14/24 3,57%102.0595
NO0010710304VERD BOLIGKREDITT AS 14/21 FRN C COVD92.4870
NO0010710825LANDKREDITT BOLIGKRE AS 14/21 FRN C COVD92.4118
NO0010710841SPB VEST BOLIGKREDIT AS 14/20 ADJ C COVD98.2797
NO0010720204MØRE BOLIGKREDITT AS 14/20 FRN C COVD97.0738
NO0010721111DNB BOLIGKREDITT AS 14/20 ADJ C COVD97.1837
NO0010723018KLP BOLIGKREDITT AS 14/21 FRN C COVD96.2735
NO0010723471DNB BOLIGKREDITT AS 14/21 FRN C COVD96.2140
NO0010724065HELGELAND BOLIGKREDI AS 14/21 FRN C COVD96.2477
NO0010724743OSLO KOMM 14/23 2,45%98.9746
NO0010727738NORDEA DIRECT BOLIGK AS 14/21 FRN C COVD97.2334
NO0010729247EUROPEAN INVESTMENT BANK 15/22 FRN96.1012
NO0010729817NORDEA EIENDOMSKREDI AS 15/21 FRN C COVD97.1688
NO0010730005SPB 1 BOLIGKREDITT AS 15/21 FRN C COVD97.1422
NO0010730047SPB 1 BOLIGKREDITT AS 15/21 ADJ C COVD98.0522
NO0010730526OSLO KOMM 15/22 1,60%96.9230
NO0010730799DNB BOLIGKREDITT AS 15/22 ADJ C COVD97.3496
NO0010730849EIENDOMSKREDITT AS 15/21 FRN C COVD97.2259
NO0010731938SSB BOLIGKREDITT AS 15/22 FRN C COVD90.2927
NO0010732258EIKA BOLIGKREDITT AS 15/22 FRN C COVD96.2616
NO0010732555DEN NORSKE STAT 15/25 1,75%101.6426
NO0010733017DNB OMF946.4591
NO0010740152SR-BOLIGKREDITT AS 15/20 FRN C COVD97.1063
NO0010743305EUROPEAN INVESTMENT BANK 15/20 1,25%98.0326
NO0010743503LILLESTRØM KOMM 15/20 1,78%98.6274
NO0010743586BUSTADKREDITT SOGN O AS 15/21 FRN C COVD97.3470
NO0010744303VESTLAND FYLKE 15/20 1,82%98.6502
NO0010744899KOMMKREDIT A/S 15/20 1,435%98.3389
NO0010745334SBANKEN BOLIGKREDITT AS 15/20 FRN C COVD97.1415
NO0010745342SBANKEN BOLIGKREDITT AS 15/21 FRN C COVD96.4431
NO0010748106MUNICIPALITY FINANCE PLC (K 15/20 1,305%97.1464
NO0010748320MUNICIPALITY FINANCE PLC (K 15/22 1,742%96.3962
NO0010752702OSLO KOMM 15/24 2,35%100.2302
NO0010752926BÆRUM KOMM 15/20 1,848%98.4235
NO0010753031FJELLINJEN AS 15/20 FRN93.4498
NO0010753197VESTLAND FYLKE 15/20 FRN97.1726
NO0010754302LILLEHAMMER KOMM 15/20 FRN97.2154
NO0010755085SPB ØST BOLIGKREDITT AS 16/21 FRN C COVD97.6806
NO0010755275STADSHYPOTEK AB 16/21 FRN COVD97.6589
NO0010756281DNB GLOBAL TREASURY866.3907
NO0010756794SANDNES KOMM 16/21 1,89%98.2894
NO0010757925DEN NORSKE STAT 16/26 1,50%101.1092
NO0010758931NORDEA EIENDOMSKREDI AS 16/22 ADJ C COVD97.3102
NO0010759632NORDEA EIENDOMSKREDI AS 16/22 FRN C COVD97.2296
NO0010760192STOREBRAND BOLIGKRED AS 16/21 FRN C COVD97.6841
NO0010760804SPB 1 BOLIGKREDITT AS 16/22 FRN C COVD97.1864
NO0010762685STADSHYPOTEK AB 16/22 ADJ C COVD97.4546
NO0010764897HELGELAND BOLIGKREDI AS 16/21 FRN C COVD97.6940
NO0010765167FANA SPB BOLIGKREDIT AS 16/22 FRN C COVD97.3132
NO0010767692LANDKREDITT BOLIGKRE AS 16/21 FRN C COVD90.7246
NO0010770019BUSTADKREDITT SOGN O AS 16/22 FRN C COVD96.8809
NO0010770852NORDEA DIRECT BOLIGK AS 16/22 FRN C COVD96.8656
NO0010771082DANSKE BANK A/S 16/21 FRN C COVD96.5188
NO0010771108VESTLAND FYLKE 16/21 1,595%96.9252
NO0010771132SKIEN KOMM 16/20 1,52%98.3503
NO0010771751ØRSTA KOMM 16/20 1,54%98.3519
NO0010774474KLP KOMMKREDITT AS 16/21 FRN C COVD97.6468
NO0010774557GISKE KOMM 16/21 FRN96.3215
NO0010775109NOTODDEN KOMM 16/21 1,81%97.2674
NO0010775588OBOS BOLIGKREDITT AS 16/21 FRN C COVD96.8921
NO0010776560ASKØY KOMM 16/21 FRN96.8076
NO0010776784MALMÖ KOMMUN 16/22 FRN96.2978
NO0010777253SPB VEST BOLIGKREDIT AS 16/21 FRN C COVD96.5065
NO0010777584MØRE BOLIGKREDITT AS 16/21 FRN C COVD96.7707
NO0010777618TROMS OG FINNMARK FYLKE 16/21 FRN96.7349
NO0010778129TRONDHEIM KOMM 16/21 FRN96.5250
NO0010778251LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 16/21 FRN97.7252
NO0010778954SPB SØR BOLIGKREDITT AS 16/21 FRN C COVD96.6133
NO0010780356OSLO KOMM 16/21 FRN96.0307
NO0010781784MUNICIPALITY FINANCE PLC (KUNT 17/22 FRN97.2586
NO0010782022KOMMKREDIT A/S 17/22 FRN98.2759
NO0010782204ØYGARDEN KOMM 17/22 FRN96.8598
NO0010782543BUSTADKREDITT SOGN O AS 17/23 FRN C COVD97.0025
NO0010782840GJØVIK KOMM 17/22 FRN96.8301
NO0010783434SPB ØST BOLIGKREDITT AS 17/22 FRN C COVD96.6489
NO0010786288DEN NORSKE STAT 17/27 1,75%103.3050
NO0010786494OBOS BOLIGKREDITT AS 17/22 FRN C COVD96.7453
NO0010786551BERGEN KOMM 17/21 FRN97.3733
NO0010786593VESTFOLD OG TELEMARK FYLKE 17/22 FRN96.5854
NO0010786726STOREBRAND BOLIGKRED AS 17/22 FRN C COVD96.7065
NO0010786999SBANKEN BOLIGKREDITT AS 17/22 FRN C COVD96.8816
NO0010787955GJØVIK KOMM 17/21 FRN96.9757
NO0010788250TRØNDELAG FYLKE 17/22 FRN95.9747
NO0010789050MOLDE KOMM 17/20 FRN97.5627
NO0010789092PORSGRUNN KOMM 17/22 FRN96.0347
NO0010789209KARMØY KOMM 17/22 FRN96.0297
NO0010789266NORDEA DIRECT BOLIGK AS 17/23 FRN C COVD97.0027
NO0010790108VÄSTERÅS STAD 17/22 FRN95.9357
NO0010790405MUNICIPALITY FINANCE PLC (KUNT 17/22 FRN97.5860
NO0010790454ØRLAND KOMM 17/21 FRN97.0289
NO0010790603SBANKEN BOLIGKREDITT AS 17/23 FRN C COVD96.7496
NO0010790694MALMÖ KOMMUN 17/22 FRN96.5669
NO0010790967KOMMUNINVEST I SVERIGE AB 17/22 FRN98.5469
NO0010792864TRØNDELAG FYLKE 17/21 FRN97.0058
NO0010793284TROMSØ KOMM 17/21 FRN96.9491
NO0010793573KLP KOMMKREDITT AS 17/22 FRN C COVD96.4960
NO0010793664ROGALAND FYLKE 17/21 FRN96.9289
NO0010794308EIKA BOLIGKREDITT AS 17/22 FRN C COVD96.5289
NO0010795487OBOS BOLIGKREDITT AS 17/23 FRN C COVD96.7798
NO0010795768DANSKE BANK A/S 17/22 FRN STEP C COVD96.4823
NO0010797384LANDKREDITT BOLIGKRE AS 17/22 FRN C COVD90.4796
NO0010798044SPB VEST BOLIGKREDIT AS 17/22 FRN C COVD96.4878
NO0010798150SKIEN KOMM 17/21 FRN96.9633
NO0010798358VIKEN FYLKE 17/22 FRN96.0398
NO0010798424VIKEN FYLKE 17/20 FRN96.9959
NO0010799315VERD BOLIGKREDITT AS 17/22 FRN C COVD90.5075
NO0010799331TRØNDELAG FYLKE 17/22 FRN96.0080
NO0010802481REALKREDIT DANMARK A/S 17/20 FRN COVD97.0919
NO0010802507BERGEN KOMM 17/22 FRN95.7747
NO0010802960DNB BOLIGKREDITT AS 17/22 FRN C COVD96.4727
NO0010803984TØNSBERG KOMM 17/20 FRN97.0060
NO0010804008HELGELAND BOLIGKREDI AS 17/22 FRN C COVD96.5002
NO0010804099TROMS OG FINNMARK FYLKE 17/22 FRN95.8648
NO0010805054BERGEN KOMM 17/21 FRN95.8132
NO0010805179SPB VEST BOLIGK AS 17/23 FRN STEP C COVD95.5457
NO0010805468KOMMKREDIT A/S 17/22 FRN94.5515
NO0010805732ÅLESUND KOMM 17/20 FRN97.1042
NO0010806227RAUMA KOMM 17/20 1,405%98.1835
NO0010806441SKIEN KOMM 17/22 1,788%97.8751
NO0010806565STAVANGER KOMM 17/21 FRN95.8738
NO0010806870OBOS BOLIGKRED AS 17/20 FRN FLOOR C COVD97.3758
NO0010807142VESTLAND FYLKE 17/22 1,82%97.9291
NO0010807811ÅLESUND KOMM 17/21 FRN97.2513
NO0010807845VÄSTERÅS STAD 17/22 FRN96.3946
NO0010809213FREDRIKSTAD KOMM 17/22 1,91%98.0976
NO0010809353SPB 1 BOLIGKREDITT AS 17/23 FRN C COVD96.5496
NO0010809411ULLENSAKER KOMM 17/20 FRN97.2955
NO0010809759SANDNES KOMM 17/23 FRN95.7664
NO0010810047ULSTEIN KOMM 17/22 FRN96.1895
NO0010810278HELGELAND BOLIGKREDI AS 17/22 FRN C COVD96.6056
NO0010811128ÅLESUND KOMM 17/21 FRN95.8508
NO0010811235OSLO KOMM 17/27 2,25%98.7685
NO0010811342VÄSTERÅS STAD 17/23 FRN93.9589
NO0010811862HALDEN KOMM 17/20 FRN96.9727
NO0010813710MUNICIPALITY FINANCE PLC (KUNT 18/25 FRN97.9383
NO0010813884MUNICIPALITY FINANCE PLC (KUNT 18/23 FRN96.9883
NO0010813959STOREBRAND BOLIGKRED AS 18/23 FRN C COVD96.5798
NO0010814031SPB ØST BOLIGKREDITT AS 18/23 FRN C COVD96.5111
NO0010814064STAVANGER KOMM 18/22 FRN96.5152
NO0010814817ÅLESUND KOMM 18/21 FRN97.2064
NO0010815475LILLESTRØM KOMM 18/21 1,62%98.0103
NO0010816358AURSKOG-HØLAND KOMM 18/21 FRN96.8548
NO0010816762EUROPEAN INVESTMENT BANK 18/23 FRN99.8426
NO0010818305BERGEN KOMM 18/22 FRN95.6156
NO0010818487TROMSØ KOMM 18/23 FRN95.5620
NO0010819170BUSTADKREDITT SOGN O AS 18/24 FRN C COVD95.5064
NO0010819337FANA SPB BOLIGKREDIT AS 18/24 FRN C COVD95.3017
NO0010819535LEVANGER KOMM 18/23 FRN95.7238
NO0010819543MØRE BOLIGKREDITT AS 18/24 FRN C COVD95.3901
NO0010819592AGDER FYLKE 18/22 FRN96.3329
NO0010819659MOLDE KOMM 18/22 FRN95.6925
NO0010819667MOLDE KOMM 18/22 FRN95.6706
NO0010819717NORDEA EIENDOMSKREDI AS 18/23 FRN C COVD96.2910
NO0010819766LINDESNES KOMM 18/20 FRN97.4392
NO0010819956INDRE ØSTFOLD KOMM 18/22 FRN95.6997
NO0010820202REALKREDIT DANMARK A/S 18/22 FRN COVD96.3352
NO0010820368STADSHYPOTEK AB 18/23 FRN C COVD96.2797
NO0010820855KVAM KOMM 18/21 1,775%97.9744
NO0010821051DNB BOLIGKREDITT AS 18/21 FRN C COVD97.3033
NO0010821192EIKA BOLIGKREDITT AS 18/23 FRN C COVD95.3420
NO0010821317ASKER KOMM 18/20 FRN96.9370
NO0010821424FREDRIKSTAD KOMM 18/23 2,135%98.2014
NO0010821598DEN NORSKE STAT 18/28 2,00%103.3668
NO0010821937ORKLAND KOMM 18/21 FRN97.0235
NO0010821952PORSGRUNN KOMM 18/22 FRN96.1740
NO0010822232KFW BANKENGRUPPE 18/21 1,25%98.0360
NO0010822380KLP BOLIGKREDITT AS 18/23 FRN C COVD96.4243
NO0010822901SKIEN KOMM 18/23 FRN95.4600
NO0010823107KONGSBERG KOMM 18/21 FRN96.7325
NO0010823255SR-BOLIGKREDITT AS 18/23 FRN C COVD96.2094
NO0010823644TØNSBERG KOMM 18/21 FRN96.7348
NO0010823800STAVANGER KOMM 18/23 FRN96.1723
NO0010823982SPB 1 NÆRINGSKREDITT AS 18/22 FRN C COVD96.1384
NO0010824220HARSTAD KOMM 18/22 FRN95.5627
NO0010824907HERØY KOMM 18/21 FRN96.7252
NO0010824949EIDSVOLL KOMM 18/22 FRN95.6695
NO0010826126RANA KOMM 18/21 FRN96.7738
NO0010826134ØSTRE TOTEN KOMM 18/21 FRN96.7722
NO0010826217VIKEN FYLKE 18/21 FRN96.7593
NO0010826233DANSKE BANK A/S 18/23 FRN STEP C COVD95.5090
NO0010826340LARVIK KOMM 18/21 FRN96.7680
NO0010829732VOLDA KOMM 18/20 FRN97.1476
NO0010830276REALKREDIT DANMARK A/S 18/21 FRN COVD95.8864
NO0010830300RAUMA KOMM 18/20 FRN96.9830
NO0010830458EIDSVOLL KOMM 18/20 FRN96.9722
NO0010830789TOTENS SPB BOLIGKRED AS 18/21 FRN C COVD90.1641
NO0010831209TRØNDELAG FYLKE 18/23 FRN94.4361
NO0010831407BERGEN KOMM 18/20 FRN96.9479
NO0010831480TROMSØ KOMM 18/22 FRN95.4216
NO0010831662VERD BOLIGKREDI AS 18/23 FRN STEP C COVD90.2608
NO0010831803HARSTAD KOMM 18/20 FRN96.9282
NO0010832587NOTODDEN KOMM 18/20 FRN96.9360
NO0010832637SPB SØR BOLIGKREDITT AS 18/25 FRN C COVD95.2485
NO0010832926ASKØY KOMM 18/22 FRN95.5933
NO0010833254SSB BOLIGKREDITT AS 18/24 FRN C COVD86.3244
NO0010833882TRØNDELAG FYLKE 18/21 FRN96.3676
NO0010834161ARENDAL KOMM 18/21 FRN96.2844
NO0010834450SPB 1 BOLIGKREDITT AS 18/24 ADJ C COVD100.5353
NO0010834526SARPSBORG KOMM 18/22 FRN96.4273
NO0010834542VÄSTERÅS STAD 18/24 FRN95.0191
NO0010834989STAVANGER KOMM 18/22 FRN96.3681
NO0010835390SPB VEST BOLIGKREDIT AS 18/24 FRN C COVD95.4675
NO0010835473KLP KOMMKREDITT AS 18/23 FRN C COVD96.4906
NO0010835937FANA SPB BOLIGKREDIT AS 18/25 FRN C COVD95.6548
NO0010837016TØNSBERG KOMM 18/23 FRN94.6381
NO0010837982ÅLESUND KOMM 18/21 FRN95.7462
NO0010838006INDRE ØSTFOLD KOMM 18/22 FRN95.6753
NO0010838881OSLO KOMM 18/26 FRN95.4319
NO0010840697DNB BOLIGKREDITT AS 19/22 FRN C COVD96.3570
NO0010841034SPB ØST BOLIGKREDITT AS 19/24 FRN C COVD95.3017
NO0010841232OBOS BOLIGKREDITT AS 19/24 FRN C COVD95.5433
NO0010841380SR-BOLIGKREDITT AS 19/22 FRN C COVD96.2504
NO0010841638KFW BANKENGRUPPE 19/22 FRN98.6760
NO0010841893NORDIC INVESTMENT BANK 19/22 1,50%97.1333
NO0010842677EUROPEAN INVESTMENT BANK 19/24 FRN100.0576
NO0010842958EUROPEAN INVESTMENT BANK 19/22 FRN98.8897
NO0010843030MUNICIPALITY FINANCE PLC (KUNT 19/23 FRN98.5135
NO0010843188LILLESAND KOMM 19/21 FRN96.8639
NO0010843311BUSTADKREDITT SOGN O AS 19/25 FRN C COVD95.6253
NO0010843329ÅLESUND KOMM 19/21 FRN96.8229
NO0010843626NORDEA EIENDOMSKREDI AS 19/24 FRN C COVD95.1865
NO0010844079DEN NORSKE STAT 19/29 1,75%103.4238
NO0010844194PORSGRUNN KOMM 19/23 1,97%97.8954
NO0010844285STEINKJER KOMM 19/21 FRN96.7865
NO0010847114STADSHYPOTEK AB 19/24 ADJ C COVD95.0062
NO0010848310NOTODDEN KOMM 19/21 FRN96.7616
NO0010849284BERGEN KOMM 19/24 FRN95.3302
NO0010849300FERDE AS 19/22 FRN96.3527
NO0010849466ØYGARDEN KOMM 19/21 FRN97.1249
NO0010850514ÅLESUND KOMM 19/21 FRN97.1053
NO0010850720AURSKOG-HØLAND KOMM 19/23 2,075%98.0149
NO0010851009ASKER KOMM 19/23 FRN95.9005
NO0010851835ÅS KOMM 19/22 FRN95.7752
NO0010851876KFW BANKENGRUPPE 19/22 FRN98.8589
NO0010852650NORDEA EIENDOMSKRE AS 19/26 2,17% C COVD97.9108
NO0010852858BERGEN KOMM 19/23 FRN95.0832
NO0010853096MØRE BOLIGKREDITT AS 19/25 FRN C COVD95.0006
NO0010853187ÅLESUND KOMM 19/21 FRN96.6218
NO0010853674KFW BANKENGRUPPE 19/23 1,67%98.2087
NO0010858145VESTFOLD OG TELEMARK FYLKE 19/21 FRN96.6767
NO0010858384ASKØY KOMM 19/23 FRN95.4661
NO0010858848TRØNDELAG FYLKE 19/24 FRN94.5697
NO0010858855ROGALAND FYLKE 19/23 FRN95.4316
NO0010859275NORDIC INVESTMENT BANK 19/22 1,55%98.3761
NO0010860414ASKØY KOMM 1,725% CERT 364 07082098.6025
NO0010860745SPB 1 BOLIGKREDITT AS 19/24 FRN C COVD94.7721
NO0010860810ÅLESUND KOMM 1,72% CERT 365 14082098.5825
NO0010861081DANSKE BANK A/S 19/24 FRN STEP C COVD94.0358
NO0010861180LIER KOMM 1,68% CERT 364 21082098.5283
NO0010861206FROGN KOMM FRN CERT 365 21082096.9504
NO0010861784SANDNES KOMM 1,703% CERT 364 28082098.5346
NO0010863178EIKA BOLIGKREDITT AS 19/24 FRN C COVD94.6728
NO0010863277HOLMESTRAND KOMM 1,734% CERT 366 10092098.5319
NO0010863780DEN NORSKE STAT 0% CERT 364 16092098.9832
NO0010863822RÆLINGEN KOMM 19/25 FRN95.4415
NO0010863897MOLDE KOMM 19/24 FRN94.2888
NO0010863905HUSTADVIKA KOMM 19/22 FRN95.4025
NO0010863947SANDNES KOMM 1,75% CERT 364 11092098.5448
NO0010864226TRONDHEIM KOMM 19/21 FRN95.5446
NO0010864234ASKER KOMM 1,793% CERT 343 27082098.6042
NO0010864309FARSUND KOMM 19/22 FRN95.4175
NO0010864374NOTODDEN KOMM 19/22 FRN95.3367
NO0010864499FERDE AS 19/23 FRN94.3446
NO0010864606KLP BOLIGKREDITT AS 19/24 FRN C COVD94.4170
NO0010864671MUNICIPALITY FINANCE PLC (K 19/23 1,685%97.5348
NO0010864895VIKEN FYLKE 1,815% CERT 364 25092098.5691
NO0010864937VERD BOLIGKREDITT AS 19/24 FRN C COVD86.0076
NO0010864960SWEDBANK HYPOTEK AB 19/22 FRN COVD95.9146
NO0010865579SULA KOMM 1,864% CERT 364 02102098.5968
NO0010865959HARSTAD KOMM 19/22 FRN96.0932
NO0010866064DNB BOLIGKREDITT AS 19/24 FRN C COVD94.9991
NO0010866148SANDNES KOMM 1,895% CERT 364 09102098.6083
NO0010866189SPB 1 NÆRINGSKREDITT AS 19/23 FRN C COVD95.8256
NO0010866601PRE: RANDABERG KOMM 1,98% CERT 364 16102098.6717
NO0010866775SANDNES KOMM 1,97% CERT 364 16102098.6620
NO0010866981VESTLAND FYLKE 1,96% CERT 336 25092098.6861
NO0010867625FERDE AS 19/23 FRN95.2514
NO0010868201ULSTEIN KOMM 1,995% CERT 364 06112098.6274
NO0010868383VADSØ KOMM 19/22 FRN95.3985
NO0010868540DRAMMEN KOMM 19/22 FRN95.3110
NO0010868771KLP KOMMKREDITT AS 19/24 FRN C COVD95.0061
NO0010868961VESTLAND FYLKE 2,003% CERT 336 19102098.6857
NO0010869027ULSTEIN KOMM 1,993% CERT 364 20112098.5846
NO0010870777DEN NORSKE STAT 0% CERT 364 16122098.9620
NO0010871049TIME KOMM 19/21 FRN95.5077
NO0010871551FANA SPB BOLIGKREDIT AS 19/24 FRN C COVD94.6744
NO0010872427LILLESAND KOMM 19/22 FRN95.4277
NO0010872757OBOS BOLIGKREDITT AS 20/25 FRN C COVD94.7034
NO0010872799FREDRIKSTAD KOMM 1,945% CERT 365 12012198.3798
NO0010872856SARPSBORG KOMM 1,948% CERT 364 08012198.3933
NO0010873177STOREBRAND BOLIGKRED AS 20/24 FRN C COVD94.8205
NO0010873334NORDEA EIENDOMSKREDI AS 20/25 FRN C COVD94.7268
NO0010873805SPB VEST BOLIGKREDIT AS 20/25 FRN C COVD94.6003
NO0010873888VIKEN FYLKE 1,894% CERT 203 13082098.0018
NO0010874027FERDE AS 20/22 FRN95.2480
NO0010874209INDRE FOSEN KOMM 1,94% CERT 364 29012198.3296
NO0010874340ELVERUM KOMM 1,917% CERT 274 30102098.2915
NO0010874456VIKEN FYLKE 20/25 1,958%96.8944
NO0010874829PORSGRUNN KOMM 1,867% CERT 223 16092098.0543
NO0010874860SANDNES KOMM 1,894% CERT 365 05022198.2666
NO0010875164SPB 1 BOLIGKREDITT AS 20/25 FRN C COVD94.5878
NO0010875230DEN NORSKE STAT 20/30 1,375%99.6854
NO0010875701HALDEN KOMM 1,88% CERT 182 21082097.8839
NO0010875966BAMBLE KOMM 1,955% CERT 365 26022198.2691
NO0010875974BAMBLE KOMM 20/25 1,96%96.7928
NO0010876048VINJE KOMM 20/25 1,98%96.8788
NO0010876063VOSS HERAD KOMM 1,97% CERT 364 26022198.2836
NO0010876113LILLESTRØM KOMM 1,955% CERT 346 08022198.3174
NO0010876170SPB ØST BOLIGKREDITT AS 20/25 FRN C COVD94.2441
NO0010876410VERDAL KOMM 20/22 FRN95.6175
NO0010876519FROGN KOMM 20/23 FRN95.3743
NO0010876964DEN NORSKE STAT 0% CERT 364 17032198.9347
NO0010877145HUSTADVIKA KOMM 20/25 FRN96.1432
NO0010877152NAMSOS KOMM 20/25 FRN96.0548
NO0010877160GJERDRUM KOMM 20/23 FRN96.2975
NO0010877178MOLDE KOMM 20/25 1,82%96.0843
NO0010877350DNB BOLIGKREDITT AS 20/22 FRN C COVD90.1237
NO0010877525VEGAMOT AS 2,12% CERT 185 21092097.9728
NO0010877533LIER KOMM 2,05% CERT 179 18092097.9205
NO0010877772KLP BOLIGKREDITT AS 20/22 FRN C COVD96.6302
NO0010877806LILLEHAMMER KOMM 1,98% CERT 184 23092097.9071
NO0010877848SPB 1 BOLIGKREDITT AS 20/22 FRN C COVD95.6680
NO0010877970SPB SØR BOLIGKREDITT AS 20/22 FRN C COVD95.6658
NO0010878135ULLENSAKER KOMM 20/22 FRN96.1873
NO0010878176BPS NORD - VEIP AS 1,75% CERT 091 08072096.9895
NO0010878309VERD BOLIGKREDITT AS 20/22 FRN C COVD89.7531
NO0010878341SPB VEST BOLIGKREDIT AS 20/23 FRN C COVD88.9859
NO0010878374NORDEA EIENDOMSKREDITT AS 20/21 FRN COVD95.5802
NO0010878382VEGAMOT AS 1,389% CERT 183 15102097.5745
NO0010878622AGDER FYLKE 20/25 1,33%93.7696
NO0010878648TROMSØ KOMM 1,18% CERT 091 08072096.9895
NO0010878655ARENDAL KOMM 1,20% CERT 149 04092097.4381
NO0010878689LILLEHAMMER KOMM 1,27% CERT 184 09102097.5403
NO0010878820PRE: LILLESAND KOMM 1,40% CERT 091 07072096.9913
NO0010878978SBANKEN BOLIGKREDITT AS 20/25 FRN COVD94.7486
NO0010878994VEGAMOT AS 1,17% CERT 183 21102097.4609
NO0010879018KRISTIANSUND KOMM 1,08% CERT 183 20102097.4330
NO0010879034LIER KOMM 1,055% CERT 365 22042197.2545
NO0010879059TRØNDELAG FYLKE 1,038% CERT 183 20102097.4126
NO0010881030LILLESTRØM KOMM 1,009% CERT 183 23102097.3952
NO0010881048BUSTADKREDITT SOGN O AS 20/26 FRN C COVD86.1132
NO0010881063MALVIK KOMM 20/22 FRN96.6290
NO0010881071PRE: ØSTRE TOTEN KOMM 0,90% CERT 123 24082097.2668
NO0010881162EIKA BOLIGKREDITT AS 20/25 FRN C COVD95.3476
NO0010881394PRE: ÅLESUND KOMM 0,709% CERT 122 28082097.1993
NO0010881436PRE: BERGEN KOMM 0,678% CERT 277 01022197.1044
NO0010881469PRE: ASKØY KOMM 0,683% CERT 365 30042196.8750
NO0010881477VIKEN FYLKE 0,603% CERT 091 30072097.1344
NO0010881501KLP BOLIGKREDITT AS 20/25 FRN C COVD95.0078
NO0010881949KLP KOMMKREDITT AS 20/25 FRN C COVD95.3136
NO0010881972PRE: PORSGRUNN KOMM 0,482% CERT 098 14082097.1051
NO0010882632SPB SØR BOLIGKREDITT AS 20/24 FRN C COVD95.3528
NO0010882749STAVANGER KOMM 20/25 FRN94.6351
NO0010882822VESTRE TOTEN KOMM 0,299% CERT 094 17082097.0523
NO0010883275PRE: KRISTIANSUND KOMM 0,226% CERT 092 20082097.0308
NO0010883317LARVIK KOMM 20/23 FRN94.7477
NO0010884141PRE: LILLESTRØM KOMM 0,228% CERT 091 28082097.0246
NO0010884950MØRE BOLIGKREDITT AS 20/25 FRN C COVD95.1020
NO0010885114SANDEFJORD KOMM 0,267% CERT 094 14092097.0177
NO0010885353DANSKE BANK A/S 20/25 FRN STEP C COVD95.0781
NO0010885916PRE: KONGSBERG KOMM 0,559% CERT 365 18062196.6237
NO0010886054STADSHYPOTEK AB 20/25 FRN C COVD94.1894
NO0010886138PRE: VINJE KOMM 0,375% CERT 214 22012196.8385
NO0010886237SSB BOLIGKREDITT AS 20/25 FRN C COVD84.4682
NO0010886260AVINOR AS 0,50% CERT 092 22092096.0148
NO0010886567FERDE AS 0,52% CERT 215 26012196.9678
NO0010886948PRE: TRYSIL KOMM 0,35% CERT 092 30092097.0165
SE00069912461% CVD BDS 08/04/2022 SEK92.5059
SE00075773661.5% CVD BDS 17/03/2021 SEK93.9422
SE00078971861.25% SNR SEC 19/05/21 SEK93.9844
SE00100498411% CVD BDS 20/12/2023 SEK92.0125
SE00104427311.25% SNR 20/09/2023 SEK92.9942
SE0010599456FRN SNR SEC MTN 12/2022 SEK78.1371
SE00109482401% SNR 13/11/2023 SEK1000092.0401
SE0011426162FRN SNR SEC MTN 05/2022 SEK78.1371
SE0011426196FR SNR SEC 08/22 SEK200000078.1371
SE00122304151% SNR 18/09/2024 SEK10000092.5738
SE00133584131% SNR 17/09/2025 SEK10000092.7026
SE00135460661% SNR 18/06/2025 SEK10000091.9938
US00254EMP422% SNR MTN 30/08/2022 USD867.6284
US013051DZ722.2% SNR 26/07/2022 USD5000880.1919
US013051EE353.35% SNR 01/11/23 USD5000901.5661
US013051EF002.95% SNR 23/01/24 USD5000899.9062
US013051EH651.875% SNR 13/11/24 USD5000865.5167
US045167EL392.625% SNR MTN 30/01/24 USD898.7703
US045167EQ261.5% SNR MTN 18/10/2024 USD863.1611
US06416AAA071.875% GTD 20/09/2021 USD861.2685
US110709AD481.75% SNR 27/09/24 USD5000868.8554
US135087H6432% SNR 15/11/2022 USD5000898.5915
US136069K3473.15%-FRN GTD 27/06/21 USD854.6953
US298785GP552.125% SNR 15/10/21 USD1000866.4298
US298785HA772% SNR 15/03/2021 USD1000877.1001
US298785HF641.375% SNR 15/09/21 USD1000857.3529
US298785JB331.625% SNR 14/03/2025 USD872.8631
US30254WAP412.75% GTD SNR 30/01/24 USD902.4707
US4581X0DA312.5% SNR MTN 18/01/2023 USD899.2560
US459056HV231.5% SNR 28/08/2024 USD1000864.9595
US500769HF482.125% GTD SNR 07/03/22 USD874.2321
US500769HM981.75% SNR 15/09/21 USD1000862.0089
US63253XAJ812.25%-FRN GTD 16/03/21 USD858.9312
US676167BZ121.625% GTD SNR 17/09/22 USD870.1642
US676167CA511.5% GTD SNR 12/02/2025 USD864.0650
US6832342L182.25% SNR 18/05/22 USD5000873.4249
US683234C6302.5% SNR 10/09/2021 USD870.0313
US683234C8951.75% SNR 24/01/23 USD5000876.4074
US68323ABK972.45% SNR 29/06/2022 USD876.3039
US68323AEQ312.2% SNR 03/10/2022 USD5000879.2776
US68323AFB523.4% SNR 17/10/2023 USD5000906.4259
US68323AFE912.55% SNR 25/04/22 USD5000878.6190
US68323AFF662.3% SNR 15/06/2026 USD5000891.6075
US748148RZ801.5% SNR 11/02/2025 USD1000859.6308
US748149AH492.875% SNR 16/10/24 USD5000908.1986
US748149AM342.375% SNR 31/01/22 USD5000876.8481
US748149AQ482.5% SNR 09/04/2024 USD5000888.8615
US780082AF013.35% GTD 22/10/2021 USD850.1316
US9128282D101.375% SNR 31/08/23 USD1000878.0305
US9128283W812.75% SNR 15/02/28 USD1000967.6878
US9128284F402.625% SNR 31/03/25 USD1000940.5691
US9128284L182.75% SNR 30/04/23 USD1000927.9451
US9128284X552.75% SNR 31/08/23 USD1000941.4064
US9128285B272.75% SNR 30/09/20 USD1000892.4164
US912828F9652% SNR 31/10/2021 USD100885.5691
US912828L6581.375% SNR 30/09/20 USD100886.3560
US912828L9971.375% SNR 31/10/20 USD100886.2106
US912828R2831.625% NTS 30/04/23 USD100898.9806
US912828UN882% SNR 15/02/2023 USD100908.9705
US912828WY262.25% SNR 31/07/2021 USD100889.0723
US912828WZ901.75% SNR 30/04/2022 USD100889.1356
US912828YE441.25% NTS 31/08/24 USD1000880.7343
US96122WAM293.15%-FRN GTD 16/01/24 USD906.6419
USC06156KT621.75%-FRN GTD 15/06/21 USD853.8387
XS02609816584.5% GTD SNR 13/07/2021 EUR1039.5021
XS06174185294.875% SNR 25/05/2021 NOK101.2850
XS06378467253.875% SNR 16/06/2021 EUR1013.4871
XS06440784864.59% SNR 05/07/2021 NOK102.9588
XS07020140274% SNR 04/11/26 NOK1000000112.9709
XS07216522525% PFBRF 20/12/2021 NOK102.9773
XS0765766703FRN SNR 01/22 EUR1000'1922'970.4819
XS08278169262.125% SNR 12/09/2022 EUR1016.9492
XS0875263724FRN SNR EMTN 07/20 EUR1000972.6416
XS09757662951.75% SNR 02/10/20 EUR1000990.3778
XS0984033968FRN GTD SNR MTN 10/2020 SEK93.1543
XS09871012421.625% SNR SEC 30/10/20 EUR989.6145
XS10447661911.5% SNR SEC 12/03/2021 EUR989.6637
XS10462736671.5% SNR EMTN 18/03/21 EUR989.3267
XS10493567253.25% SNR 14/03/24 NOK10000102.6743
XS10696748251.125% GTD SNR 21/05/21 EUR986.3491
XS1072393835FRN SNR SEC 05/24 EUR100000951.8390
XS11353184310.625% SNR 10/11/2021 EUR967.9331
XS1137512742FRN SNR SEC 11/21 EUR100000965.2293
XS11402970000.625% GTD SNR 19/11/21 EUR968.7206
XS11736167530.5% GTD SNR 26/01/2022 EUR965.1846
XS11859719231.5% SNR 13/03/25 NOK1000096.5211
XS11881277881.875% SNR MTN 12/02/22 USD869.1825
XS1190992930FRN SNR EMTN 02/2022 NOK96.0525
XS12008378360.375% GTD SNR 11/03/22 EUR963.8782
XS12224540320.25% SNR SEC 22/04/22 EUR960.6684
XS12275939331.5% SNR 12/05/22 NOK1000097.1645
XS12395825021% SNR EMTN 28/05/2021 SEK93.7128
XS12467822690.75% SNR MTN 16/06/22 EUR971.9278
XS12538478151.455% SNR 30/06/2021 SEK94.2412
XS12638548010.5% GTD 22/07/2020 EUR977.5429
XS12638788180.75% GTD 22/07/2021 EUR968.5662
XS12667868101.875% SNR MTN 28/07/20 USD869.3816
XS12684608850.375% GTD 30/07/2020 EUR976.4078
XS1280919397FRN SNR EMTN 08/2020 NOK97.0683
XS12818377961.5% NTS 31/08/2022 NOK98.1688
XS12836687361.75% SNR MTN 26/08/20 USD868.5141
XS12845572841.125% GTD SNR 02/09/20 NOK98.0309
XS12858674190.75% SNR SEC 05/09/22 EUR979.8807
XS12878439050.5% GTD SNR 16/12/2020 EUR978.7900
XS12879316010.375% SNR SEC 08/09/20 EUR976.7862
XS1291823695FRN SNR EMTN 09/2020 NOK97.0840
XS12945183180.625% GTD SNR 22/09/22 EUR977.6722
XS12945374580.375% SNR 22/09/2020 EUR977.1326
XS12979771150.5% SNR SEC 28/09/2020 EUR978.2903
XS13008120770.375%-FRN 05/10/2020 EUR977.2264
XS13027200210.25% SNR EMTN 09/10/20 EUR975.9762
XS13083502370.625% SNR 19/10/2022 EUR976.7568
XS13141508780.625% SNR MTN 30/01/23 EUR976.1255
XS13240855690.25% SNR EMTN 23/11/20 EUR976.5517
XS13243979640.375% SNR 24/02/2021 EUR978.5015
XS13271512280.25% GTD SNR 01/12/20 EUR976.2942
XS13447454810.375% SNR 14/01/2021 EUR978.0358
XS13448954500.75% SNR EMTN 18/01/23 EUR980.2859
XS13460893590.375% GTD SNR 18/01/21 EUR977.8014
XS13487746440.75% GTD SNR 25/01/23 EUR978.4313
XS13554831620.25% SNR SEC 20/01/21 EUR976.7489
XS13615486930.15% GTD SNR 10/02/21 EUR976.0023
XS13623192840.15% SNR MTN 11/02/21 EUR976.2240
XS13744148910.125% GTD SNR 25/01/21 EUR975.3107
XS13849150100.25% SNR EMTN 29/03/23 EUR914.0349
XS13915896260.5% GTD SNR 11/04/2023 EUR972.4182
XS13947534841% SNR 25/05/2021 NOK1000097.4890
XS14059115760.83% SNR EMTN 10/05/21 SEK93.6664
XS14203550230.75% SNR EMTN 27/09/21 SEK92.1688
XS14229519931.625% SNR 01/06/2021 USD872.8236
XS1425202576FRN SNR EMTN 06/21 USD1000863.2291
XS14330828610.885% SNR 15/06/2022 SEK92.4248
XS14765537112.05% SNR MTN 17/08/26 USD879.2406
XS14795545671.5% SNR 23/08/2021 USD1000854.8190
XS14891869471% SNR 12/10/2021 NOK1000096.4129
XS15484100800.05% SNR SEC 11/01/22 EUR957.1972
XS15501546260.25% SNR EMTN 16/02/24 EUR950.1319
XS15542715900.025% SNR MTN 24/01/22 EUR957.4565
XS15553309991.5% SNR 26/01/24 NOK1000096.5799
XS15562789161.52% GTD SNR 27/01/22 NOK97.3103
XS15700251111% SNR MTN 15/11/2021 GBP1069.8127
XS15721461620.125% GTD SNR 01/03/21 EUR975.1850
XS15782965322.375% GTD SNR 15/03/22 USD867.6623
XS1586710938FRN SNR EMTN 03/2021 NOK97.1249
XS15960168472.5% SNR EMTN 12/04/22 USD875.1379
XS16190102490.75% SNR EMTN 15/12/21 GBP1063.1263
XS16222852830.125% SNR 30/05/2022 EUR957.9354
XS16261099680.125% SNR CVD 06/22 EUR956.9148
XS16277783160.625% SNR 14/06/2023 SEK92.3135
XS16777660470% SNR EMTN 08/09/2022 EUR958.1874
XS1690132847FRN SNR 09/21 USD1000'5583'852.4987
XS16924882621.875% GTD SNR 05/10/20 USD868.7222
XS1696665121FRN SNR EMTN 10/2022 SEK94.0802
XS17046491582.125% SNR 03/11/2022 USD870.6912
XS1713492731FRN SNR EMTN 02/2023 NOK96.2403
XS17392466651.375% SNR 19/06/2023 NOK97.3173
XS17513479460.5% GTD SNR 17/01/2025 EUR958.7003
XS17563678160.5% SNR EMTN 24/01/25 EUR965.0955
XS17567258310.25% GTD SNR 24/01/23 EUR964.6344
XS17567261362.5% GTD SNR 25/01/2021 USD880.5018
XS17584889411.125% SNR 12/05/2022 NOK96.3653
XS17658603631.25% GTD SNR 07/12/22 GBP1073.6732
XS17888346191.625% SNR 24/05/2023 NOK98.0149
XS1795353199FRN SNR 07/2023 EUR1000971.4008
XS1799536922FRN SNR EMTN 03/2023 NOK96.0157
XS18052637431.875% SNR 10/04/2024 NOK97.5629
XS18084787100.625% SNR MTN 18/04/25 EUR954.0351
XS18130518580.375% SNR 26/04/2023 EUR966.9480
XS1815379497FRN GTD SNR 05/23 GBP1000001063.6322
XS18276293840.375% SNR 30/05/2023 EUR968.9566
XS18293487930.25% GTD SNR 01/06/23 EUR965.1541
XS1833436964FRN GTD SNR SEC 06/2021 GBP1077.8296
XS1833938555FRN GTD SNR SEC 06/2021 GBP1078.1422
XS18393865770.375% SNR 19/06/2023 EUR966.4198
XS18512292180.875% SNR 05/07/2028 EUR956.9064
XS18554736140.5% SNR SEC 11/07/2025 EUR969.3583
XS18562640791.747% SNR MTN 17/07/23 NOK97.8297
XS18580791601.645% SNR 24/07/2023 NOK97.3313
XS18808706020.375% GTD 20/09/2023 EUR950.2472
XS18873301880.5% GTD 02/10/2023 EUR951.5425
XS1900633303FRN SNR EMTN 11/2024 SEK93.2747
XS19338178240% SNR MTN 10/01/24 EUR1000941.9661
XS19348584701.683% SNR MTN 16/01/24 NOK97.0088
XS19352752370.125% GTD SNR 07/03/24 EUR913.3616
XS19377153052.625% GTD SNR 15/09/22 USD891.2786
XS19392691602.875% GTD SNR 29/01/22 USD884.1775
XS19401272171.375% SNR 24/01/2022 NOK96.6860
XS19451306200.875% SNR SEC 01/02/29 EUR968.0651
XS1946873897FRN SNR 02/21 USD200000'754852.9238
XS1949730557FRN GTD SNR 02/24 GBP1000001064.9759
XS1950821543FRN SNR 12/21 USD200000'755842.4498
XS1952078522FRN SNR 02/2022 NOK100000098.5452
XS19530358442.75% SNR 20/02/2024 USD897.4192
XS19538266221.625% SNR 26/02/2024 NOK93.6886
XS1954158892FRN SNR EMTN 02/2024 SEK92.9753
XS19541617630.597% SNR 21/02/2024 SEK90.4676
XS1957273334FRN SNR EMTN 02/2024 SEK92.9497
XS19586504312.625% SNR 04/03/2022 USD870.6289
XS19676582431.625% GTD SNR 03/04/24 NOK96.7474
XS1968719853FRN SNR 04/22 NOK1000000'3'95.7714
XS19801791441.5% SNR 11/04/2022 NOK97.2116
XS19863794741.83% SNR MTN 26/04/24 NOK97.6396
XS19957499071.7% SNR 16/05/2022 NOK75.2000
XS19996769082.25% SNR 21/10/2022 USD894.9887
XS19999020981.824% GTD SNR 22/05/24 NOK97.1466
XS20035128240% GTD SNR 29/05/2024 EUR935.8388
XS20106090761.6687% SNR 13/06/2024 NOK96.7843
XS20319760822.125% GTD 24/07/2022 USD876.3411
XS20319766782% SNR EMTN 23/07/2024 USD888.2180
XS20350387311.875% GTD SNR 31/07/24 USD852.9722
XS20373268601.725% SNR 08/08/2022 NOK98.0023
XS2044942667FRN SNR EMTN 09/2023 SEK93.5178
XS20466908271.25% SNR 28/08/23 NOK1000095.9898
XS20494122031.5% GTD SNR 02/09/2024 NOK97.1485
XS20497671680.75% SNR EMTN 13/12/24 GBP1045.8153
XS20516779091.25% SNR EMTN 12/09/23 NOK95.7604
XS20579850171.625% GTD SNR 24/10/22 USD868.9725
XS20598856451.5% SNR MTN 04/10/2022 NOK98.1955
XS20606206191.625% GTD SNR 04/10/22 NOK98.3285
XS20634950681.7% SNR 11/10/22 NOK10000098.5489
XS20656605111.625% GTD SNR 16/10/24 USD857.7874
XS20737604361.625% SNR MTN 29/10/24 NOK97.7274
XS20775465001.75% SNR 06/11/24 NOK1000098.2558
XS2078365678FRN GTD SNR 11/22 DUAL CURR99.1571
XS20815613621.75% SNR 13/03/25 NOK1000097.6334
XS2084421986FRN SNR EMTN 11/2025 SEK94.6754
XS20844239250.455% SNR 27/11/2025 SEK89.9915
XS21000011921.75% SNR 13/03/25 NOK1000098.0025
XS21007821551.75% SNR EMTN 10/01/25 NOK98.2084
XS2103226713FRN SNR 01/2023 NOK10000100.0421
XS21041159310.261% SNR 17/01/2023 SEK90.5057
XS21068283091.625% SNR 23/01/2023 USD874.7842
XS21073021480.01% GTD SNR 22/01/27 EUR931.9746
XS2109608997FRN SNR EMTN 01/2025 NOK94.5694
XS21167128991.5% SNR 13/02/23 USD100000871.4397
XS2123086683FRN SNR EMTN 08/2022 NOK95.7691
XS21250306140.373% SNR 25/02/2025 SEK89.2881
XS2127144454FRN SNR EMTN 03/2025 NOK94.5004
XS21484049940% SNR EMTN 23/05/2023 EUR967.1741
XS21501584050.125% SNR 03/04/2027 EUR944.9398
XS21558252300.05% GTD SNR 25/03/25 EUR937.4525
XS21597951240% GTD SNR 22/04/2025 EUR910.3643
XS21598973910.6% SNR EMTN 22/04/26 SEK89.8879
XS21599700650.625% SNR 24/04/2023 NOK95.3592
XS21682847060.75% GTD SNR 07/05/23 USD849.3673
XS21718748650.625% SNR 14/05/2024 NOK89.7128
XS2174790290FRN SNR 05/2023 NOK10000101.6271
XS2179038075FRN SNR 05/2022 NOK200000099.6974
XS21800831360.481% SNR 03/06/2026 SEK89.2786
XS21820672770.5% GTD SNR 22/07/2023 GBP1037.4638
XS21821145330.625% SNR 02/06/2023 USD832.4750
XS21821195080.5% SNR 15/12/23 GBP1000001033.3550
XS21858647380.625% SNR 10/06/2025 USD827.2177