Norges Bank

Godkjente verdipapirer som sikkerhet for bankenes låneopptak

Oversikt over hvilke verdipapir som er godkjent som sikkerhet for bankenes lån i Norges Bank.

Tabellen nedenfor gir en oversikt over hvilke verdipapir som er godkjent som sikkerhet for bankenes lån i Norges Bank. For hvert verdipapir er det oppgitt en lånefaktor, som beregnes slik:

(i) Lånefaktor = markedskurs x valutakurs (1 ÷ avkorting)
Låneadgangen et verdipapir gir i norske kroner er gitt ved
(ii) Låneadgang for et verdipapir = (pålydende x lånefaktor)/100
Låneadgang for en andel i et verdipapirfond = lånefaktor

Tabellen oppdateres daglig. Bruk "søk i nettleser" (ctrl f) for å finne aktuell ISIN-kode.

Godkjente verdipapirer:

ISINNavnLånefaktor
AU3CB01224486.5% SNR MTN 07/08/2019 AUD563.5484
BE00024916610.5% SNR SEC 01/10/2021 EUR886.6901
CH03709436040% SNR 28/06/2019 CHF5000 792.0749
DE00011023581.5% SNR 15/05/2024 EUR0.01957.1767
DE00011350446.5% SNR 04/07/2027 EUR0.011323.1235
DE00011352264.75% SNR 04/07/34 EUR0.01 1470.3522
DE000A2DAR240.125% GTD SNR 15/01/24 EUR865.0013
DE000LB1P7A6FRN PFBRF 05/2021 GBP100000993.9768
DE000NRW0KJ6FRN SNR 08/2019 USD100000 794.1109
DK00020321192% SNR SEC 01/10/20 DKK0.01121.6760
DK00020323822% CVD BDS 01/04/20 DKK0.01121.4340
DK00020356411% CVD BDS 01/04/21 DKK0.01119.4381
DK00020362921% CVD BDS 01/10/21 DKK0.01120.9564
DK0002036375FRN 07/2019 DKK0.01 118.8403
DK00020369611% CVD BDS 01/04/22 DKK0.01120.8506
DK0002038587FRN 07/2021 DKK0.01 99.9396
DK00020388271.5% CVD BDS 01/10/2040 DKK93.2770
DK00020411021% CVD BDS 01/10/19 DKK0.01120.2839
DK0002041532FRN 07/2022 DKK0.01 'REGS' 116.7575
DK00020416151% CVD BDS 01/01/20 DKK0.01101.0500
DK00020425061% BDS 01/04/2020 DKK0.01 101.0500
DK0004609906FRN 10/2022 SEK0.01 '15G' 64.8561
DK00063385201% CVD BDS 01/10/20 DKK0.01119.3285
DK0006340856FRN 07/2020 DKK0.01 118.2216
DK00063426391% CVD BDS 01/10/22 DKK0.01119.3939
DK00089293911% SNR SEC 01/01/21 DKK0.01118.2920
DK00089311080.125% SNR 08/11/23 DKK0.01112.0658
DK00092948451% CVD BDS 01/04/21 DKK0.01119.4272
DK00092949281% CVD BDS 01/04/22 DKK0.01120.8306
DK00092950651% BDS 01/04/23 DKK0.01 119.1872
DK00092971942% SNR SEC 01/10/47 DKK0.0193.2770
DK00092977801.5% CVD BDS 01/10/2047 DKK93.2770
DK0009299133FRN 07/2019 DKK0.01 '11F' 118.8407
DK00093899831% CVD BDS 01/04/22 DKK0.01120.8506
DK0009391963FRN 07/2020 DKK0.01 '422E' 117.8077
DK00093956001% CVD BDS 01/10/19 DKK0.01120.2839
DK00093957901% BDS 01/04/2020 DKK0.01 101.0500
DK00095004151% CVD BDS 01/10/19 DKK0.01120.2839
DK00095031951% CVD BDS 01/01/23 DKK0.01119.3958
DK00095034351% SNR SEC 01/07/19 DKK0.01120.0663
DK00095035181% CVD BDS 01/07/20 DKK0.01119.2321
DK00095041692% CVD BDS 01/10/47 DKK0.01113.8971
DK00095047552% SNR SEC 01/10/47 DKK0.0193.2770
DK0009508665FRN 07/2019 SEK0.01 '32H/H'83.0460
DK00095090441% CVD BDS 01/04/21 DKK0.01119.4272
DK00095094730.35%-FRN 01/07/19 DKK0.01 118.8866
DK00095096301% CVD BDS 01/07/21 DKK0.01120.8518
DK0009509713FRN 10/2021 EUR0.01 '32G' 880.1033
DK0009510646FRN SNR 10/19 DKK0.01'32H/H118.9626
DK00095130791% CVD BDS 01/07/22 DKK0.01119.4255
DK0009513236FRN 01/20 DKK0.01'32H''REGS119.0324
DK00095135822% CVD BDS 01/10/50 DKK0.01113.3041
DK0009513905FR 07/20 DKK0.01'32H/H'REGS117.6766
DK0009514127FRN SNR 07/20 DKK0.01'32H/H117.7179
DK0009514200FR 10/21 DKK0.01'32H/H'REGS118.0624
DK00095164110%-FRN 01/10/22 DKK0.01'32H116.3745
DK00095167670%-FRN 01/07/22 DKK0.01'32H116.8041
DK00095205200.184%-FRN 01/01/2024 EUR 879.0458
DK00097925252% CVD BDS 01/01/20 DKK0.01121.6048
DK00097967811% CVD BDS 01/07/19 DKK0.01120.1088
DK00097968641% CVD BDS 01/07/23 DKK0.01120.4169
DK00304298730.27% CVD BDS 10/10/22 EUR 859.1515
EU000A1U98290.875% SNR 15/10/19 EUR0.01887.2289
FI40000108483.375% SNR 15/04/20 EUR1000921.7266
FI40000209613.5% SNR 15/04/2021 EUR1000938.2552
FI40002197870% SNR 15/09/2023 EUR1000 863.4381
FR00123324500.625% SNR 28/11/22 EUR1000876.4128
FR00133117431% SNR EMTN 25/01/2021 GBP 975.2348
NO0001310239NORD-TRØNDELAG ELEKTRIS AS 91/21 ADJ P/C94.4179
NO0001310247NORD-TRØNDELAG ELEKTRIS AS 91/21 ADJ P/C93.0032
NO0010379340DNB EUROPEAN COVERED BONDS647.7090
NO0010479066EIKA LIKVIDITET968.4821
NO0010572878DEN NORSKE STAT 10/21 3,75%98.0495
NO0010575350OSLO KOMM 10/19 4,50%101.1782
NO0010584345NORDEA EIENDOMSKREDI AS 10/21 ADJ C COVD102.4728
NO0010598469KFW BANKENGRUPPE 11/21 4,375%100.1253
NO0010628035HOLBERG OMF95.1378
NO0010635360NORSKE TOG AS 12/22 4,25%99.7162
NO0010646813DEN NORSKE STAT 12/23 2,00%96.0194
NO0010647241NORDEA EIENDOMSKREDI AS 12/19 FRN C COVD97.4055
NO0010657596SPB 1 BOLIGKREDITT AS 12/19 FRN C COVD97.5658
NO0010663727EIKA BOLIGKREDITT AS 12/19 FRN C COVD97.7209
NO0010664394DNB BOLIGKREDITT AS 12/19 ADJ C COVD97.2978
NO0010664600OSLO KOMM 13/21 3,55%97.9698
NO0010665177BUSTADKREDITT SOGN O AS 12/19 FRN C COVD97.1884
NO0010670508SPB 1 BOLIGKREDITT AS 13/20 FRN C COVD96.9155
NO0010672405DNB BOLIGKREDITT AS 13/20 FRN C COVD96.5203
NO0010676141TRONDHEIM KOMM 13/21 3,19%96.7534
NO0010680283GJENSIDIGE BANK BOLI AS 13/20 FRN C COVD96.8056
NO0010685480EIKA BOLIGKREDITT AS 13/20 FRN C COVD97.0692
NO0010692767NORDEA EIENDOMSKREDI AS 13/19 ADJ C COVD99.8358
NO0010694615SPB 1 NÆRINGSKREDITT AS 13/19 FRN C COVD97.3409
NO0010695075SPB VEST BOLIGKREDIT AS 13/19 FRN C COVD96.9597
NO0010696990MØRE BOLIGKREDITT AS 13/20 FRN C COVD97.4623
NO0010702806EIENDOMSKREDITT AS 14/20 FRN C COVD97.3916
NO0010703531NORDEA EIENDOMSKREDI AS 14/20 FRN C COVD96.7014
NO0010705304TRONDHEIM KOMM 14/20 FRN96.7339
NO0010705536DEN NORSKE STAT 14/24 3,00%102.6360
NO0010708118SWEDBANK HYPOTEK AB 14/21 FRN COVD95.9485
NO0010709124SPB ØST BOLIGKREDITT AS 14/20 FRN C COVD97.5222
NO0010709355HELGELAND BOLIG AS 14/20 FRN STEP C COVD96.6501
NO0010709702TRONDHEIM KOMM 14/24 3,57%98.1872
NO0010710304VERD BOLIGKREDITT AS 14/21 FRN C COVD90.8652
NO0010710676BUSTADKREDITT SOGN O AS 14/20 FRN C COVD96.6355
NO0010710825LANDKREDITT BOLIGKRE AS 14/21 FRN C COVD89.5925
NO0010711831SPB 1 NÆRINGSKREDITT AS 14/20 FRN C COVD96.6779
NO0010712953STADSHYPOTEK AB 14/20 FRN COVD96.5991
NO0010713902DANSKE BANK A/S 14/19 FRN STEP C COVD97.1979
NO0010714058SPB SØR BOLIGKREDITT AS 14/20 FRN C COVD96.5845
NO0010718331SSB BOLIGKREDITT AS 14/20 FRN C COVD96.6052
NO0010720204MØRE BOLIGKREDITT AS 14/20 FRN C COVD96.5020
NO0010721111DNB BOLIGKREDITT AS 14/20 ADJ C COVD96.3239
NO0010723018KLP BOLIGKREDITT AS 14/21 FRN C COVD96.2403
NO0010723471DNB BOLIGKREDITT AS 14/21 FRN C COVD96.3507
NO0010727738GJENSIDIGE BANK BOLI AS 14/21 FRN C COVD96.4583
NO0010729247EUROPEAN INVESTMENT BANK 15/22 FRN94.1157
NO0010729486KLP BOLIGKREDITT AS 15/21 FRN C COVD95.7265
NO0010729817NORDEA EIENDOMSKREDI AS 15/21 FRN C COVD96.5132
NO0010730005SPB 1 BOLIGKREDITT AS 15/21 FRN C COVD96.6058
NO0010730047SPB 1 BOLIGKREDITT AS 15/21 ADJ C COVD94.8211
NO0010730526OSLO KOMM 15/22 1,60%92.9478
NO0010731938SSB BOLIGKREDITT AS 15/22 FRN C COVD95.7098
NO0010732258EIKA BOLIGKREDITT AS 15/22 FRN C COVD96.4132
NO0010732555DEN NORSKE STAT 15/25 1,75%96.9929
NO0010733017DNB OMF947.8528
NO0010736903STOREBRAND BOLIGKRED AS 15/20 FRN C COVD94.9616
NO0010740152SR-BOLIGKREDITT AS 15/20 FRN C COVD95.9157
NO0010741002TRONDHEIM KOMM 15/20 FRN96.1169
NO0010743206LANDKREDITT BOLIGKRE AS 15/20 FRN C COVD89.5433
NO0010743305EUROPEAN INVESTMENT BANK 15/20 1,25%94.7317
NO0010743586BUSTADKREDITT SOGN O AS 15/21 FRN C COVD95.9535
NO0010744824FANA SPB BOLIGKREDIT AS 15/20 FRN C COVD95.7180
NO0010744899KOMMKREDIT A/S 15/20 1,435%95.0061
NO0010745300SBANKEN BOLIGKREDITT AS 15/19 FRN C COVD97.1000
NO0010745334SBANKEN BOLIGKREDITT AS 15/20 FRN C COVD95.9211
NO0010745342SBANKEN BOLIGKREDITT AS 15/21 FRN C COVD95.5080
NO0010747553KLP BOLIGKREDITT AS 15/20 FRN C COVD96.9802
NO0010748106MUNICIPALITY FINANCE PLC (K 15/20 1,305%93.3854
NO0010748320MUNICIPALITY FINANCE PLC (K 15/22 1,742%88.6662
NO0010748338SPB VEST BOLIGKREDIT AS 15/20 FRN C COVD97.1639
NO0010748601HELGELAND BOLIGKREDI AS 15/19 FRN C COVD97.1597
NO0010751977ASKØY KOMM 15/19 FRN97.1075
NO0010752702OSLO KOMM 15/24 2,35%94.1647
NO0010753031FJELLINJEN AS 15/20 FRN93.0209
NO0010753197SOGN OG FJORDANE FYLKE 15/20 FRN96.0808
NO0010754302LILLEHAMMER KOMM 15/20 FRN96.7492
NO0010755085SPB ØST BOLIGKREDITT AS 16/21 FRN C COVD96.6726
NO0010755275STADSHYPOTEK AB 16/21 FRN COVD96.4641
NO0010756281DNB GLOBAL TREASURY853.5283
NO0010757925DEN NORSKE STAT 16/26 1,50%95.4806
NO0010758931NORDEA EIENDOMSKREDI AS 16/22 ADJ C COVD94.1341
NO0010759632NORDEA EIENDOMSKREDI AS 16/22 FRN C COVD97.1820
NO0010760192STOREBRAND BOLIGKRED AS 16/21 FRN C COVD97.7584
NO0010760804SPB 1 BOLIGKREDITT AS 16/22 FRN C COVD97.1051
NO0010762685STADSHYPOTEK AB 16/22 ADJ C COVD97.9252
NO0010764046KLP KOMMKREDITT AS 16/20 FRN C COVD97.1948
NO0010764897HELGELAND BOLIGKREDI AS 16/21 FRN C COVD97.4706
NO0010765167FANA SPB BOLIGKREDIT AS 16/22 FRN C COVD97.1629
NO0010765670DANSKE BANK A/S 16/20 FRN STEP C COVD96.5395
NO0010767692LANDKREDITT BOLIGKRE AS 16/21 FRN C COVD90.2615
NO0010770019BUSTADKREDITT SOGN O AS 16/22 FRN C COVD96.7152
NO0010770852GJENSIDIGE BANK BOLI AS 16/22 FRN C COVD96.3315
NO0010771082DANSKE BANK A/S 16/21 FRN C COVD97.3551
NO0010774375BERGEN KOMM 16/19 FRN97.2692
NO0010774474KLP KOMMKREDITT AS 16/21 FRN C COVD96.0364
NO0010775034SANDE KOMM (LARSNES) 16/19 FRN97.2831
NO0010775075TRONDHEIM KOMM 16/19 FRN97.2527
NO0010775190EIKA BOLIGKREDITT AS 16/20 FRN C COVD97.4724
NO0010775588OBOS BOLIGKREDITT AS 16/21 FRN C COVD97.1614
NO0010776784MALMÖ KOMMUN 16/22 FRN95.1873
NO0010776826KFW BANKENGRUPPE 16/19 FRN97.7578
NO0010777253SPB VEST BOLIGKREDIT AS 16/21 FRN C COVD95.5748
NO0010777584MØRE BOLIGKREDITT AS 16/21 FRN C COVD97.0686
NO0010778251LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 16/21 FRN97.7500
NO0010778434BJUGN KOMM 16/19 FRN97.0914
NO0010778954SPB SØR BOLIGKREDITT AS 16/21 FRN C COVD96.0648
NO0010779176SR-BOLIGKREDITT AS 16/19 FRN C COVD96.4310
NO0010779929SOGN OG FJORDANE FYLKE 16/19 FRN96.8596
NO0010780356OSLO KOMM 16/21 FRN95.6169
NO0010781784MUNICIPALITY FINANCE PLC (KUNT 17/22 FRN96.6716
NO0010782022KOMMKREDIT A/S 17/22 FRN96.6840
NO0010782071TROMSØ KOMM 17/20 FRN97.0754
NO0010782378STAVANGER KOMM 17/20 FRN97.0419
NO0010782543BUSTADKREDITT SOGN O AS 17/23 FRN C COVD96.5619
NO0010782774HELGELAND BOLIGKREDI AS 17/21 FRN C COVD96.1017
NO0010783434SPB ØST BOLIGKREDITT AS 17/22 FRN C COVD95.0847
NO0010786288DEN NORSKE STAT 17/27 1,75%94.8902
NO0010786494OBOS BOLIGKREDITT AS 17/22 FRN C COVD95.2344
NO0010786551BERGEN KOMM 17/21 FRN95.8972
NO0010786726STOREBRAND BOLIGKRED AS 17/22 FRN C COVD95.1445
NO0010786999SBANKEN BOLIGKREDITT AS 17/22 FRN C COVD96.1388
NO0010789050MOLDE KOMM 17/20 FRN95.9188
NO0010789068LARVIK KOMM 17/19 FRN97.1795
NO0010789092PORSGRUNN KOMM 17/22 FRN96.0157
NO0010789209KARMØY KOMM 17/22 FRN96.0073
NO0010789266GJENSIDIGE BANK BOLI AS 17/23 FRN C COVD96.3971
NO0010790108VÄSTERÅS STAD 17/22 FRN95.1248
NO0010790405MUNICIPALITY FINANCE PLC (KUNT 17/22 FRN96.7479
NO0010790603SBANKEN BOLIGKREDITT AS 17/23 FRN C COVD94.7930
NO0010790694MALMÖ KOMMUN 17/22 FRN94.0426
NO0010790967KOMMUNINVEST I SVERIGE AB 17/22 FRN98.1872
NO0010792864TRØNDELAG FYLKE 17/21 FRN95.7498
NO0010793334ÖREBRO KOMMUN 17/20 FRN96.6529
NO0010793573KLP KOMMKREDITT AS 17/22 FRN C COVD96.6884
NO0010793664ROGALAND FYLKE 17/21 FRN95.8432
NO0010794308EIKA BOLIGKREDITT AS 17/22 FRN C COVD95.7615
NO0010795487OBOS BOLIGKREDITT AS 17/23 FRN C COVD96.5065
NO0010795768DANSKE BANK A/S 17/22 FRN STEP C COVD95.9685
NO0010797384LANDKREDITT BOLIGKRE AS 17/22 FRN C COVD89.3698
NO0010798044SPB VEST BOLIGKREDIT AS 17/22 FRN C COVD94.6113
NO0010798150SKIEN KOMM 17/21 FRN95.9052
NO0010799315VERD BOLIGKREDITT AS 17/22 FRN C COVD86.6175
NO0010802481REALKREDIT DANMARK A/S 17/20 FRN COVD95.9683
NO0010802507BERGEN KOMM 17/22 FRN94.8137
NO0010802960DNB BOLIGKREDITT AS 17/22 FRN C COVD95.9278
NO0010803984TØNSBERG KOMM 17/20 FRN95.5090
NO0010805179SPB VEST BOLIGK AS 17/23 FRN STEP C COVD95.9706
NO0010805468KOMMKREDIT A/S 17/22 FRN95.2887
NO0010806565STAVANGER KOMM 17/21 FRN95.7116
NO0010806870OBOS BOLIGKREDITT AS 17/20 FRN C COVD95.7772
NO0010807837EIENDOMSKREDITT AS 17/20 FRN C COVD95.9410
NO0010807845VÄSTERÅS STAD 17/22 FRN93.8549
NO0010809353SPB 1 BOLIGKREDITT AS 17/23 FRN C COVD95.9963
NO0010809411ULLENSAKER KOMM 17/20 FRN95.7722
NO0010810047ULSTEIN KOMM 17/22 FRN94.7671
NO0010811342VÄSTERÅS STAD 17/23 FRN93.0682
NO0010813710MUNICIPALITY FINANCE PLC (KUNT 18/25 FRN96.0782
NO0010813884MUNICIPALITY FINANCE PLC (KUNT 18/23 FRN96.3089
NO0010813959STOREBRAND BOLIGKRED AS 18/23 FRN C COVD94.6433
NO0010814031SPB ØST BOLIGKREDITT AS 18/23 FRN C COVD94.5423
NO0010814817ÅLESUND KOMM 18/21 FRN95.7893
NO0010816762EUROPEAN INVESTMENT BANK 18/23 FRN101.0210
NO0010818305BERGEN KOMM 18/22 FRN94.9302
NO0010819170BUSTADKREDITT SOGN O AS 18/24 FRN C COVD95.6114
NO0010819360TRØNDELAG FYLKE 18/20 FRN96.8548
NO0010819543MØRE BOLIGKREDITT AS 18/24 FRN C COVD95.6600
NO0010819659MOLDE KOMM 18/22 FRN95.4342
NO0010819717NORDEA EIENDOMSKREDI AS 18/23 FRN C COVD95.5922
NO0010819766MANDAL KOMM 18/20 FRN95.5578
NO0010819956ASKIM KOMM 18/22 FRN95.3987
NO0010820368STADSHYPOTEK AB 18/23 FRN C COVD94.0955
NO0010821051DNB BOLIGKREDITT AS 18/21 FRN C COVD96.1439
NO0010821192EIKA BOLIGKREDITT AS 18/23 FRN C COVD95.3333
NO0010821457TRØNDELAG FYLKE 18/20 FRN96.7735
NO0010821598DEN NORSKE STAT 18/28 2,00%96.2516
NO0010821937ORKDAL KOMM 18/21 FRN95.4138
NO0010821952PORSGRUNN KOMM 18/22 FRN95.3427
NO0010822380KLP BOLIGKREDITT AS 18/23 FRN C COVD94.4260
NO0010823255SR-BOLIGKREDITT AS 18/23 FRN C COVD93.4904
NO0010823800STAVANGER KOMM 18/23 FRN93.7317
NO0010823982SPB 1 NÆRINGSKREDITT AS 18/22 FRN C COVD94.5158
NO0010824220HARSTAD KOMM 18/22 FRN94.2227
NO0010826233DANSKE BANK A/S 18/23 FRN STEP C COVD95.3543
NO0010826316DEN NORSKE STAT 0% CERT 364 19061998.9187
NO0010826340LARVIK KOMM 18/21 FRN95.5053
NO0010830276REALKREDIT DANMARK A/S 18/21 FRN COVD95.6506
NO0010830300RAUMA KOMM 18/20 FRN95.5375
NO0010830458EIDSVOLL KOMM 18/20 FRN95.5013
NO0010831209TRØNDELAG FYLKE 18/23 FRN93.6726
NO0010831480TROMSØ KOMM 18/22 FRN93.6689
NO0010831662VERD BOLIGKREDI AS 18/23 FRN STEP C COVD86.7066
NO0010831803HARSTAD KOMM 18/20 FRN95.5950
NO0010832298DEN NORSKE STAT 0% CERT 364 18091998.6300
NO0010832587NOTODDEN KOMM 18/20 FRN95.5937
NO0010832637SPB SØR BOLIGKREDITT AS 18/25 FRN C COVD94.3978
NO0010832926ASKØY KOMM 18/22 FRN94.2343
NO0010834450SPB 1 BOLIGKREDITT AS 18/24 ADJ C COVD95.4521
NO0010834542VÄSTERÅS STAD 18/24 FRN93.2002
NO0010834989STAVANGER KOMM 18/22 FRN94.5223
NO0010835390SPB VEST BOLIGKREDIT AS 18/24 FRN C COVD94.4475
NO0010835473KLP KOMMKREDITT AS 18/23 FRN C COVD94.3588
NO0010837016TØNSBERG KOMM 18/23 FRN94.7831
NO0010837982ÅLESUND KOMM 18/21 FRN94.7478
NO0010839566DEN NORSKE STAT 0% CERT 364 18121998.3203
NO0010840697DNB BOLIGKREDITT AS 19/22 FRN C COVD95.5159
NO0010841034SPB ØST BOLIGKREDITT AS 19/24 FRN C COVD95.9509
NO0010841232OBOS BOLIGKREDITT AS 19/24 FRN C COVD94.6846
NO0010841380SR-BOLIGKREDITT AS 19/22 FRN C COVD94.3254
NO0010841638KFW BANKENGRUPPE 19/22 FRN100.3234
NO0010841893NORDIC INVESTMENT BANK 19/22 1,50%93.3619
NO0010842677EUROPEAN INVESTMENT BANK 19/24 FRN101.8735
NO0010843030MUNICIPALITY FINANCE PLC (KUNT 19/23 FRN98.3867
NO0010843311BUSTADKREDITT SOGN O AS 19/25 FRN C COVD94.9605
NO0010843626NORDEA EIENDOMSKREDI AS 19/24 FRN C COVD95.5854
NO0010844079DEN NORSKE STAT 19/29 1,75%94.1844
NO0010844285STEINKJER KOMM 19/21 FRN95.3558
NO0010847106DEN NORSKE STAT 0% CERT 364 18032098.0084
NO0010847114STADSHYPOTEK AB 19/24 ADJ C COVD95.5270
NO0010851835ÅS KOMM 19/22 FRN95.0781
SE00037844613.5% BDS 01/06/22 SEK'1054'93.6386
SE00056767232.25% SNR SEC 19/06/19 SEK 84.7471
SE00069912461% CVD BDS 08/04/2022 SEK 83.0751
SE00104427311.25% SNR 20/09/2023 SEK 83.0185
SE0010599456FRN SNR SEC MTN 12/2022 SEK68.9096
SE00110896221% CVD BDS 20/12/2023 SEK 81.7903
SE0011426162FRN SNR SEC MTN 05/2022 SEK69.6839
US013051EE353.35% SNR 01/11/23 USD5000 789.6642
US05252FAD242.05%-FRN SNR 27/05/20 USD 773.0377
US06416CAB461.85%-FRN GTD 14/04/20 USD 773.4240
US06416CAC291.875%-FRN GTD 26/04/21 USD769.7351
US135087H6432% SNR 15/11/2022 USD5000 772.0234
US20271BAE562% MTN 18/06/2019 USD250000800.1329
US298785GP552.125% SNR 15/10/21 USD1000776.4299
US298785HA772% SNR 15/03/2021 USD1000 775.6266
US298785HF641.375% SNR 15/09/21 USD1000763.7527
US4581X0CH921.75% SNR 15/10/19 USD1000 792.8456
US500769HC171.25% GTD SNR 30/09/19 USD 791.6661
US500769HF482.125% GTD SNR 07/03/22 USD777.8041
US500769HM981.75% SNR 15/09/21 USD1000 770.5201
US63253XAH262.125% SNR MTN 09/09/19 USD796.0699
US63253XAJ812.25%-FRN GTD 16/03/21 USD 775.4852
US683234C6302.5% SNR 10/09/2021 USD 782.8458
US68323ADH411.875% SNR 21/05/20 USD5000789.4206
US748149AH492.875% SNR 16/10/24 USD5000777.9667
US748149AM342.375% SNR 31/01/22 USD5000782.9357
US780082AA141.875%-FRN GTD 05/02/20 USD776.5676
US780082AC792.1%-FRN GTD 14/10/2020 USD773.1940
US780082AE362.3%-FRN GTD 22/03/2021 USD776.1189
US78011DAG972.2%-FRN GTD 23/09/2019 USD777.9561
US85235XAC921.875% SNR MTN 02/10/19 USD793.9296
US85235YAC751.875% SNR MTN 02/10/19 USD793.6402
US9128285B272.75% SNR 30/09/2020 USD 801.6533
US912828F3951.75% SNR 30/09/2019 USD100811.0973
US912828L6581.375% SNR 30/09/20 USD100 785.7544
US912828UB411% SNR 30/11/2019 USD100 808.8309
US912828UN882% SNR 15/02/2023 USD100 776.4294
US96122XAH172%-FRN GTD 03/03/20 USD1000776.4397
US96122XAL292.1%-FRN GTD 25/02/2021 USD774.8718
USC06156KT621.75%-FRN GTD 15/06/21 USD 753.1406
USC88660FF472.25%-FRN GTD 15/03/21 USD 775.6883
USC8888LBA732.25% GTD 25/09/19 USD1000 778.1592
USC8888LBB561.95%-FRN GTD 02/04/20 USD 774.6506
XS02507291094.25% GTD SNR 12/04/21 EUR 945.9677
XS02609816584.5% GTD SNR 13/07/2021 EUR989.2466
XS02890111984.375% GTD SNR 28/02/22 EUR986.5139
XS03044590264.75% GTD SNR 08/06/22 EUR 1013.4537
XS04561785804% GTD SNR 07/10/2019 EUR 924.1517
XS04787320754.6% SNR EMTN 15/01/20 NOK 100.2095
XS04848521983.762% SNR 05/02/2020 SEK 85.9391
XS05179497483.625% SNR 22/06/2020 NOK 100.2088
XS05429508104% GTD SNR 29/09/2020 EUR 940.5690
XS07216522525% PFBRF 20/12/2021 NOK 102.7804
XS08544018731.75% SNR SEC 15/11/19 USD 790.8105
XS08743517281.375% SNR 15/01/2020 EUR 901.9109
XS08945009811.5% SNR MTN 25/02/2020 EUR903.4173
XS08961592571.625% SNR SEC 28/02/20 EUR904.2765
XS09185571241.375% GTD SNR 17/04/20 EUR901.9768
XS09255255101.125% GTD SNR 07/05/20 EUR900.4943
XS09268221891.125% SNR SEC 07/05/20 EUR900.2280
XS0984033968FRN GTD SNR MTN 10/2020 SEK82.3525
XS09871012421.625% SNR SEC 30/10/20 EUR900.5407
XS10447661911.5% SNR SEC 12/03/2021 EUR898.8292
XS10493567253.25% SNR 14/03/24 NOK1000099.9091
XS10574780231.375% GTD SNR 16/04/21 EUR895.8176
XS1072393835FRN SNR SEC 05/24 EUR100000869.6263
XS10725164271.375% GTD 28/05/2021 EUR 908.2232
XS1075953684FRN SNR EMTN 06/2019 NOK 97.2782
XS10810415570.75% GTD 25/06/2019 EUR 894.5626
XS10910944480.625% GTD 29/07/2019 EUR 893.7435
XS1102811376FRN SNR 08/19 NOK10000'907'96.9127
XS11074987241.75% SNR EMTN 10/09/19 USD794.6915
XS11115593390.375% GTD SNR 18/09/19 EUR891.9929
XS11132127210.375% SNR 26/08/2019 EUR 891.8955
XS1136906234FRN SNR 02/2020 EUR100000 888.0175
XS11402970000.625% GTD SNR 19/11/21 EUR893.0855
XS11671291101.125% GTD SNR 23/12/19 GBP1011.6224
XS11736167530.5% GTD SNR 26/01/2022 EUR886.1372
XS11859719231.5% SNR 13/03/25 NOK10000 91.9996
XS11881277881.875% SNR MTN 12/02/22 USD771.7093
XS11893124620.57% SNR EMTN 13/02/20 SEK83.3921
XS1190992930FRN SNR EMTN 02/2022 NOK 96.2754
XS11970375150.25% SNR 04/06/2020 EUR 875.3206
XS12042555220.25% GTD SNR 19/03/20 EUR 892.2629
XS12240024740.275% GTD SNR 28/04/22 EUR879.5501
XS12275939331.5% SNR 12/05/22 NOK10000 94.7618
XS12395825021% SNR EMTN 28/05/2021 SEK 82.6367
XS1242410733FRN GTD SNR EMTN 06/20 EUR 880.6561
XS12538478151.455% SNR 30/06/2021 SEK 84.4692
XS12638548010.5% GTD 22/07/2020 EUR 879.6334
XS12638788180.75% GTD 22/07/2021 EUR 891.7768
XS12667868101.875% SNR MTN 28/07/20 USD776.0328
XS12684608850.375% GTD 30/07/2020 EUR 877.5233
XS1280919397FRN SNR EMTN 08/2020 NOK 96.2618
XS12818377961.5% SNR 31/08/2022 NOK 93.0773
XS1287810300FRN SNR EMTN 09/2019 SEK 83.0223
XS12878439050.5% GTD SNR 16/12/2020 EUR880.9239
XS12879316010.375% SNR SEC 08/09/20 EUR878.2084
XS12880400550.25% SNR EMTN 15/10/20 EUR878.8211
XS1291823695FRN SNR EMTN 09/2020 NOK 96.6485
XS12945183180.625% GTD SNR 22/09/22 EUR879.0932
XS12945374580.375% SNR 22/09/2020 EUR 878.4309
XS12969485880.375% GTD SNR 29/09/20 EUR878.7157
XS12979771150.5% SNR SEC 28/09/2020 EUR880.6479
XS13008120770.375%-FR EMTN 05/10/20 EUR878.8359
XS13027200210.25% SNR EMTN 09/10/20 EUR876.8228
XS13447454810.375% SNR 14/01/2021 EUR 879.1505
XS13448954500.75% SNR EMTN 18/01/23 EUR878.3668
XS13460893590.375% GTD SNR 18/01/21 EUR878.4202
XS13554831620.25% SNR SEC 20/01/21 EUR 877.2522
XS13623192840.15% SNR MTN 11/02/21 EUR 875.6631
XS1371439842FRN SNR EMTN 02/2020 NOK 97.4637
XS13744148910.125% GTD SNR 25/01/21 EUR874.4374
XS13827915460.1% GTD SNR 15/10/2021 EUR868.1682
XS13849150100.25% SNR EMTN 29/03/23 EUR834.2245
XS13915896260.5% GTD SNR 11/04/2023 EUR867.6725
XS13947534841% SNR 25/05/2021 NOK10000 94.0690
XS14059115760.83% SNR EMTN 10/05/21 SEK82.3335
XS14203550230.75% SNR EMTN 27/09/21 SEK82.7694
XS14229519931.625% SNR 01/06/2021 USD 777.8450
XS14325936600.125% GTD SNR 16/06/21 EUR875.0363
XS14330828610.885% SNR 15/06/2022 SEK 81.7067
XS14575646461.25% SNR 29/07/19 USD1000 791.0946
XS14694121491.375% PFBRF 09/08/2019 USD800.0826
XS14795545671.5% SNR 23/08/2021 USD1000763.0936
XS14807225671.125% SNR 23/08/2019 USD 797.5081
XS1494681700FRN SNR 09/2021 NOK1000000 99.5240
XS1508901797FRN SNR EMTN 11/19 NOK1000082.4500
XS1526299745FRN SNR EMTN 12/2019 NOK 97.2631
XS15484100800.05% SNR SEC 11/01/22 EUR 875.0014
XS1551060426FRN GTD SNR 02/20 USD200000786.6477
XS15553178970.05% SNR MTN 25/01/22 EUR 875.0934
XS15553309991.5% SNR 26/01/24 NOK10000 92.4648
XS15562789161.52% GTD SNR 27/01/22 NOK 94.9375
XS15700251111% SNR MTN 15/11/21 GBP1000984.8868
XS15721461620.125% GTD SNR 01/03/21 EUR874.7276
XS15782965322.375% GTD SNR 15/03/22 USD772.9522
XS1586371970FRN SNR EMTN 03/2021 SEK 83.5311
XS1586710938FRN SNR EMTN 03/2021 NOK 95.9162
XS15960168472.5% SNR EMTN 12/04/22 USD 775.5809
XS16190102490.75% SNR EMTN 15/12/21 GBP976.1962
XS16277783160.625% SNR 14/06/2023 SEK 80.8540
XS16924882621.875% GTD SNR 05/10/20 USD772.2749
XS1713492731FRN EMTN 02/2023 NOK100000094.8997
XS17183021412% SNR 16/11/2020 USD200000763.0767
XS17392466651.375% NTS 19/06/2023 NOK 92.9011
XS17567258310.25% GTD SNR 24/01/23 EUR 860.4633
XS17888346191.625% SNR 24/05/2023 NOK 92.6211
XS1799536922FRN SNR EMTN 03/2023 NOK 95.2831
XS18052637431.875% SNR 10/04/2024 NOK 93.6073
XS18130518580.375% SNR SEC 26/04/23 EUR862.9183
XS1815379497FRN GTD SNR 05/23 GBP100000979.6191
XS18293267160.375% GTD SNR 30/05/23 EUR866.2291
XS1833436964FRN GTD SNR SEC 06/2021 GBP996.9603
XS1833938555FRN GTD SNR SEC 06/2021 GBP997.0612
XS18512292180.875% SNR 05/07/2028 EUR 857.5722
XS18808706020.375% GTD 20/09/2023 EUR 865.7529
XS1900633303FRN SNR EMTN 11/2024 SEK 68.9096
XS19348584701.683% SNR MTN 16/01/24 NOK93.1025
XS19377153052.625% GTD SNR 15/09/22 USD770.4535
XS19392691602.875% GTD SNR 29/01/22 USD792.3924
XS19401272171.375% SNR 24/01/2022 NOK 94.7322
XS19451306200.875% SNR SEC 01/02/29 EUR848.2230
XS1952078522FRN SNR 02/2022 NOK1000000 100.1042
XS19538266221.625% SNR 26/02/2024 NOK 89.5998
XS19541617630.597% SNR 21/02/2024 SEK 80.3417
XS1957273334FRN SNR EMTN 02/2024 SEK 68.9096
XS19676582431.625% GTD SNR 03/04/24 NOK92.5374