Norges Bank

Godkjente verdipapirer som sikkerhet for bankenes låneopptak

Oversikt over hvilke verdipapir som er godkjent som sikkerhet for bankenes lån i Norges Bank.

Tabellen nedenfor gir en oversikt over hvilke verdipapir som er godkjent som sikkerhet for bankenes lån i Norges Bank. For hvert verdipapir er det oppgitt en lånefaktor, som beregnes slik:

(i) Lånefaktor = markedskurs x valutakurs (1 ÷ avkorting)
Låneadgangen et verdipapir gir i norske kroner er gitt ved
(ii) Låneadgang for et verdipapir = (pålydende x lånefaktor)/100
Låneadgang for en andel i et verdipapirfond = lånefaktor

Tabellen oppdateres daglig. Bruk "søk i nettleser" (ctrl f) for å finne aktuell ISIN-kode.

Godkjente verdipapirer:

ISINNavnLånefaktor
BE63221649201% SNR EMTN 28/05/2030 USD658.5960
CA68323ACY882.9% SNR 02/12/2046 CAD1494.9176
DE00011353254.25% SNR 04/07/39 EUR0.011128.1811
DE000A14JZH90.01% SNR 08/04/25 EUR1000861.6642
DE000A1R07091.5% GTD SNR 11/06/2024 EUR910.4129
DE000A254PM60% GTD SNR 18/02/2025 EUR868.9949
DE000A289NY20% SNR 15/09/25 EUR1000'895853.0484
DE000A2DAR240.125% GTD SNR 15/01/24 EUR893.4690
DE000A3E5XE00.15%-VAR GTD 08/10/33 EUR685.4929
DE000EAA05410.01% SNR 03/11/2023 EUR904.4256
DE000MHB24J40.01% PFBRF 05/09/2023 EUR918.7960
DE000NRW0CT23.309% SNR 27/09/23 EUR1000947.4039
DE000NWB17N70.1% SNR 10/01/2023 EUR1000925.8104
DK00020399811% CVD BDS 01/04/23 DKK0.01126.1397
DK0002041458FRN 07/2023 DKK0.01126.3064
DK00020427791% CVD BDS 01/04/24 DKK0.01121.0551
DK00020437441% CVD BDS 01/10/24 DKK0.01118.9675
DK0002044478FRN 07/2023 DKK0.01107.1220
DK00020457981% CVD BDS 01/04/25 DKK0.01104.7677
DK00020467621% CVD BDS 01/10/25 DKK0.01104.7677
DK00020478101% CVD BDS 01/04/26 DKK0.01102.4134
DK0002050525FRN 07/2024 DKK0.01124.3145
DK00020519291% CVD BDS 01/04/27 DKK0.01111.4579
DK0002054006FRN 01/2026 DKK0.01104.7677
DK0002054196FRN 07/2025 DKK0.01105.9449
DK00046124541% CVD BDS 01/10/50 DKK0.0183.7609
DK0006347943FRN SNR 07/2024 DKK0.01124.7508
DK00063520001% SNR SEC 01/04/26 DKK0.01113.5943
DK0006355029FRN 07/2027 DKK0.01104.7677
DK00089322620% GTD SNR 15/06/24 DKK0.01118.0609
DK00092953051% CVD BDS 01/04/26 DKK0.01113.7389
DK00093911041% CVD BDS 01/04/24 DKK0.01121.0551
DK00093913771% CVD BDS 01/04/26 DKK0.01113.7570
DK00093915341% CVD BDS 01/04/27 DKK0.01111.4579
DK0009397499FRN 07/2023 DKK0.01 '422.E'107.1220
DK0009405938FRN 07/2025 DKK0.01 '422.E'105.9449
DK00095021141% CVD BDS 01/01/24 DKK0.01122.0788
DK00095031951% CVD BDS 01/01/23 DKK0.01127.0312
DK00095079312% CVD BDS 01/01/26 DKK0.01119.1073
DK00095131521.5% CVD BDS 01/10/2050 DKK85.1607
DK00095213380%-FRN SNR 01/07/23 DKK0.01126.0412
DK0009521684FR 01/23 DKK0.01'32H/H'REGS125.8726
DK0009522146FRN 04/2023 DKK0.01 '32H/H'126.0574
DK00095228151% SNR 01/10/2050 DKK0.0192.9960
DK00095244311% CVD BDS 01/10/50 DKK0.0176.3759
DK00095247870%-FRN 01/01/24 DKK0.01'32H105.9449
DK00095272931% CVD BDS 01/10/53 DKK0.0192.9960
DK00095273761% CVD BDS 01/10/2053 DKK92.9960
DK00095276161.5% GTD 01/10/2053 DKK0.0192.9960
DK0009527962FRN 07/23 DKK0.01'32H''REGS107.1220
DK00095293151% CVD BDS 01/10/2043 DKK92.9960
DK00095311390%-FRN 01/07/2024 DKK0.01105.9449
DK00095312120%-FRN 01/07/27 DKK0.01'32H104.7677
DK00095314851% CVD BDS 01/07/26 DKK0.01112.8611
DK0009532103FRN 04/2024 DKK '32H'105.9449
DK0009532376FRN 10/2024 DKK '32G'105.9449
DK0009533853FRN 10/24 DKK0.01'32H''REGS105.9449
DK00095345880%-FRN 01/01/2025 DKK0.01105.9449
DK00095351222.5% CVD BDS 01/10/2053 DKK92.9960
DK00095362860%-FRN 01/07/2025 DKK0.01105.9449
DK00095364430%-FRN 01/04/2025 DKK0.01105.9449
DK00095365260%-FRN 01/10/25 DKK0.01'32G124.6285
DK00095374174% CVD BDS 01/10/53 DKK0.01107.0938
DK0009538142FRN 01/26 DKK0.01'32H''REGS123.0589
DK00097968641% CVD BDS 01/07/23 DKK0.01125.4890
DK00097984802% CVD BDS 01/01/25 DKK0.01123.1171
DK00099223204.5% SNR 15/11/2039 DKK0.01153.5348
DK00099230541.5% SNR 15/11/2023 DKK0.01127.7009
DK00099231381.75% SNR 15/11/25 DKK0.01124.1384
DK00099235670.5% SNR 15/11/2027 DKK0.01113.4967
DK00099238070.5% SNR 15/11/2029 DKK0.01109.6215
DK00099240290.25% SNR 15/11/52 DKK0.0172.1675
DK00099241020% SNR SEC 15/11/31 DKK0.0198.8464
DK00099242920% SNR SEC 15/11/24 DKK0.01120.3913
DK00099243750% SNR SEC 15/11/31 DKK0.0199.2169
DK00304297900.3% CVD BDS 10/10/2023 DKK107.1220
EU000A1G0BC01.875% GTD SNR 23/05/23 EUR945.0984
EU000A1G0BQ01.75% GTD SNR 27/06/24 EUR912.4269
EU000A1G0D390.125% GTD SNR 17/10/23 EUR919.1436
EU000A1G0DV60.5% GTD SNR 11/07/2025 EUR873.0459
EU000A1G0EC40% GTD SNR 19/04/24 EUR1000886.0540
EU000A1G0EF70% GTD SNR 17/07/23 EUR1000924.0545
EU000A1G0EH30% GTD SNR 24/04/23 EUR1000919.4501
EU000A1U98032.125% SNR 20/11/23 EUR0.01933.9771
EU000A2870740% SNR 02/06/2028 EUR1000'9782.7261
EU000A3K4DJ50.8% NTS 04/07/2025 EUR1'29881.8194
FR00118839662.5% SNR 25/05/30 EUR1'REGS881.4620
FR00124679910.5% SNR 25/05/23 EUR100000920.8048
FR00131318770.5% SNR 25/05/26 EUR1'REGS845.8504
FR00132343331.75% SNR 25/06/2039 EUR1720.2637
FR00132836860% SNR 25/03/2023 EUR1'REGS932.0316
FR00132861920.75% SNR 25/05/2028 EUR1829.8156
FR00133441810.125% SNR 25/10/2023 EUR906.0105
FR00133857621.6435% SNR 06/12/2022 NOK97.5059
FR00134515070% SNR 25/11/2029 EUR1'REGS765.9106
FR00134825441.5% SNR EMTN 13/02/23 USD888.2642
FR0014004I650.01% SNR SEC 15/07/26 EUR808.9709
FR0014006UI20.01% EMTN 02/12/2026 EUR801.3541
FR0014007VT51.375% SNR 05/02/2025 USD816.3128
FR01270347280% T-BILL 22/03/2023 EUR1932.0146
FR01271763960% T-BILL 14/06/2023 EUR1926.7283
NL00001023175.5% SNR 15/01/28 EUR1'REGS1107.3765
NL00134004010.25% GTD SNR 27/02/24 EUR889.2315
NO0010379340DNB EUROPEAN COVERED BONDS591.9321
NO0010479066EIKA OMF941.4885
NO0010628035HOLBERG OMF81.5840
NO0010646813DEN NORSKE STAT 12/23 2,00%99.4753
NO0010664592OSLO KOMM 12/22 3,60%95.9215
NO0010705536DEN NORSKE STAT 14/24 3,00%98.5079
NO0010709702TRONDHEIM KOMM 14/24 3,57%94.9237
NO0010724743OSLO KOMM 14/23 2,45%96.2454
NO0010727829OSLO KOMM 14/24 2,30%92.9757
NO0010732555DEN NORSKE STAT 15/25 1,75%94.6386
NO0010733017DNB OMF885.6133
NO0010752702OSLO KOMM 15/24 2,35%91.1936
NO0010756281DNB GLOBAL TREASURY763.8860
NO0010757925DEN NORSKE STAT 16/26 1,50%90.7116
NO0010767700ARENDAL KOMM 16/23 2,017%95.5764
NO0010778764SPB 1 BOLIGKREDITT AS 16/26 ADJ C COVD86.9859
NO0010782543BUSTADKREDITT SOGN O AS 17/23 FRN C COVD97.8868
NO0010786288DEN NORSKE STAT 17/27 1,75%90.5271
NO0010789266NORDEA EIENDOMSKREDI AS 17/23 FRN C COVD97.2405
NO0010790603SBANKEN BOLIGKREDITT AS 17/23 FRN C COVD97.2593
NO0010795487OBOS BOLIGKREDITT AS 17/23 FRN C COVD97.8770
NO0010805179SPB VEST BOLIGK AS 17/23 FRN STEP C COVD97.8315
NO0010809353SPB 1 BOLIGKREDITT AS 17/23 FRN C COVD97.7552
NO0010809759SANDNES KOMM 17/23 FRN96.0374
NO0010811227OSLO KOMM 17/27 2,30%82.8583
NO0010811235OSLO KOMM 17/27 2,25%84.0452
NO0010811342VÄSTERÅS STAD 17/23 FRN96.1226
NO0010813710MUNICIPALITY FINANCE PLC (KUNT 18/25 FRN97.7545
NO0010813884MUNICIPALITY FINANCE PLC (KUNT 18/23 FRN97.4183
NO0010813959STOREBRAND BOLIGKRED AS 18/23 FRN C COVD97.7272
NO0010814031SPB ØST BOLIGKREDITT AS 18/23 FRN C COVD97.7573
NO0010816200EIENDOMSKREDITT AS 18/24 FRN C COVD96.8804
NO0010816762EUROPEAN INVESTMENT BANK 18/23 FRN98.2746
NO0010818487TROMSØ KOMM 18/23 FRN95.6660
NO0010819170BUSTADKREDITT SOGN O AS 18/24 FRN C COVD96.5763
NO0010819337FANA SPB BOLIGKREDIT AS 18/24 FRN C COVD96.7359
NO0010819535LEVANGER KOMM 18/23 FRN96.3009
NO0010819543MØRE BOLIGKREDITT AS 18/24 FRN C COVD96.7747
NO0010819717NORDEA EIENDOMSKREDI AS 18/23 FRN C COVD97.6531
NO0010820368STADSHYPOTEK AB 18/23 FRN C COVD97.6540
NO0010821192EIKA BOLIGKREDITT AS 18/23 FRN C COVD97.1765
NO0010821424FREDRIKSTAD KOMM 18/23 2,135%96.4067
NO0010821598DEN NORSKE STAT 18/28 2,00%90.4339
NO0010822380KLP BOLIGKREDITT AS 18/23 FRN C COVD97.7310
NO0010822901SKIEN KOMM 18/23 FRN95.8798
NO0010823255SR-BOLIGKREDITT AS 18/23 FRN C COVD97.0825
NO0010823800STAVANGER KOMM 18/23 FRN95.4335
NO0010826233DANSKE BANK A/S 18/23 FRN STEP C COVD97.5582
NO0010830441SKIEN KOMM 18/23 2,115%94.8964
NO0010831209TRØNDELAG FYLKE 18/23 FRN94.4805
NO0010831662VERD BOLIGKREDI AS 18/23 FRN STEP C COVD97.7456
NO0010832637SPB SØR BOLIGKREDITT AS 18/25 FRN C COVD96.6162
NO0010833254SSB BOLIGKREDITT AS 18/24 FRN C COVD96.6884
NO0010834179FREDRIKSTAD KOMM 18/23 2,394%94.5744
NO0010834450SPB 1 BOLIGKREDITT AS 18/24 ADJ C COVD92.7522
NO0010834542VÄSTERÅS STAD 18/24 FRN96.3815
NO0010835390SPB VEST BOLIGKREDIT AS 18/24 FRN C COVD96.7362
NO0010835473KLP KOMMKREDITT AS 18/23 FRN C COVD97.3131
NO0010835937FANA SPB BOLIGKREDIT AS 18/25 FRN C COVD96.8463
NO0010836091LANDKREDITT BOLIGKRE AS 18/24 FRN C COVD96.2084
NO0010837016TØNSBERG KOMM 18/23 FRN95.7760
NO0010838881OSLO KOMM 18/26 FRN92.5488
NO0010841034SPB ØST BOLIGKREDITT AS 19/24 FRN C COVD96.8232
NO0010841232OBOS BOLIGKREDI AS 19/24 FRN STEP C COVD96.9009
NO0010842677EUROPEAN INVESTMENT BANK 19/24 FRN97.9566
NO0010843030MUNICIPALITY FINANCE PLC (KUNT 19/23 FRN97.4738
NO0010843311BUSTADKREDITT SOGN O AS 19/25 FRN C COVD96.5330
NO0010843626NORDEA EIENDOMSKREDI AS 19/24 FRN C COVD96.7071
NO0010844079DEN NORSKE STAT 19/29 1,75%87.1645
NO0010844194PORSGRUNN KOMM 19/23 1,97%96.8766
NO0010847080HELGELAND BOLIG AS 19/24 FRN STEP C COVD96.6505
NO0010847114STADSHYPOTEK AB 19/24 FRN STEP C COVD96.6316
NO0010847171MOLDE KOMM 19/24 FRN94.5121
NO0010849284BERGEN KOMM 19/24 FRN94.6345
NO0010849318FERDE AS 19/24 FRN95.3027
NO0010850720AURSKOG-HØLAND KOMM 19/23 2,075%96.2713
NO0010851009ASKER KOMM 19/23 FRN96.0227
NO0010852650NORDEA EIENDOMSKRE AS 19/26 2,17% C COVD88.9448
NO0010852858BERGEN KOMM 19/23 FRN95.8171
NO0010853096MØRE BOLIGKREDITT AS 19/25 FRN C COVD95.9935
NO0010853674KFW BANKENGRUPPE 19/23 1,67%96.8295
NO0010858384ASKØY KOMM 19/23 FRN96.0251
NO0010858848TRØNDELAG FYLKE 19/24 FRN94.2453
NO0010858855ROGALAND FYLKE 19/23 FRN95.9827
NO0010860745SPB 1 BOLIGKREDITT AS 19/24 FRN C COVD96.0943
NO0010861081DANSKE BANK A/S 19/24 FRN STEP C COVD96.0586
NO0010863178EIKA BOLIGKREDITT AS 19/24 FRN C COVD96.4669
NO0010863822RÆLINGEN KOMM 19/25 FRN93.8128
NO0010863897MOLDE KOMM 19/24 FRN93.9329
NO0010864499FERDE AS 19/23 FRN96.2759
NO0010864606KLP BOLIGKREDITT AS 19/24 FRN C COVD96.5075
NO0010864671MUNICIPALITY FINANCE PLC (K 19/23 1,685%95.6698
NO0010864937VERD BOLIGKREDITT AS 19/24 FRN C COVD96.4018
NO0010866064DNB BOLIGKREDITT AS 19/24 FRN C COVD96.3840
NO0010866189SPB 1 NÆRINGSKREDITT AS 19/23 FRN C COVD97.6064
NO0010866650OSLO KOMM 19/29 2,15%80.2717
NO0010867633FERDE AS 19/25 FRN94.3555
NO0010868532ASKØY KOMM 19/23 FRN95.7123
NO0010868771KLP KOMMKREDITT AS 19/24 FRN STEP C COVD96.1028
NO0010868847TRØNDELAG FYLKE 19/24 FRN94.3990
NO0010871551FANA SPB BOLIGKREDIT AS 19/24 FRN C COVD96.3691
NO0010872427LILLESAND KOMM 19/22 FRN96.4691
NO0010872757OBOS BOLIGKREDI AS 20/25 FRN STEP C COVD96.4602
NO0010872765FERDE AS 20/23 FRN95.7732
NO0010872773FERDE AS 20/24 FRN94.9844
NO0010872955STAVANGER KOMM 20/25 FRN94.1396
NO0010873177STOREBRAND BOLI AS 20/24 FRN STEP C COVD96.4562
NO0010873334NORDEA EIENDOMSKREDI AS 20/25 FRN C COVD96.4024
NO0010873557EIENDOMSKREDITT AS 20/26 FRN STEP C COVD94.8478
NO0010873805SPB VEST BOLIGK AS 20/25 FRN STEP C COVD96.3418
NO0010874241STAVANGER KOMM 20/27 FRN91.8011
NO0010874456VIKEN FYLKE 20/25 1,958%90.7881
NO0010875164SPB 1 BOLIGKREDITT AS 20/25 FRN C COVD95.9101
NO0010875230DEN NORSKE STAT 20/30 1,375%81.9427
NO0010875974BAMBLE KOMM 20/25 1,96%90.5150
NO0010876048VINJE KOMM 20/25 1,98%90.5581
NO0010876170SPB ØST BOLIGKR AS 20/25 FRN STEP C COVD96.3386
NO0010876493TRONDHEIM KOMM 20/25 FRN92.7628
NO0010876519FROGN KOMM 20/23 FRN95.6489
NO0010877137LINDESNES KOMM 20/23 FRN96.6407
NO0010877145HUSTADVIKA KOMM 20/25 FRN94.5003
NO0010877152NAMSOS KOMM 20/25 FRN94.4550
NO0010877160GJERDRUM KOMM 20/23 FRN96.4057
NO0010877178MOLDE KOMM 20/25 1,82%89.9466
NO0010877194NAMSOS KOMM 20/23 FRN96.4057
NO0010878622AGDER FYLKE 20/25 1,33%88.3692
NO0010878978SBANKEN BOLIGKREDITT AS 20/25 FRN COVD96.6929
NO0010881048BUSTADKREDITT SOGN O AS 20/26 FRN C COVD95.4401
NO0010881162EIKA BOLIGKREDI AS 20/25 FRN STEP C COVD96.2326
NO0010881501KLP BOLIGKREDITT AS 20/25 FRN C COVD96.5760
NO0010881949KLP KOMMKREDITT AS 20/25 FRN C COVD96.6761
NO0010882632SPB SØR BOLIGKR AS 20/24 FRN STEP C COVD96.2146
NO0010882749STAVANGER KOMM 20/25 FRN94.5380
NO0010883317LARVIK KOMM 20/23 FRN95.8987
NO0010884950MØRE BOLIGKREDI AS 20/25 FRN STEP C COVD96.5690
NO0010885353DANSKE BANK A/S 20/25 FRN STEP C COVD96.0614
NO0010886054STADSHYPOTEK AB 20/25 FRN C COVD96.4311
NO0010886237SSB BOLIGKREDIT AS 20/25 FRN STEP C COVD96.4866
NO0010886807TROMSØ KOMM 20/23 FRN95.9969
NO0010887078SBANKEN BOLIGKREDITT AS 20/24 FRN COVD96.5050
NO0010890791BAMBLE KOMM 20/23 FRN95.7179
NO0010891088REALKREDIT DANMARK A/S 20/23 FRN COVD97.5388
NO0010891286SR-BOLIGKREDITT AS 20/25 FRN C COVD96.0294
NO0010891476VEGFINANS INNLANDET AS 20/23 FRN95.8462
NO0010893282NORDEA EIENDOMSKREDI AS 20/25 FRN C COVD99.6950
NO0010893696VERD BOLIGKREDI AS 20/25 FRN STEP C COVD96.1927
NO0010893852HARSTAD KOMM 20/23 FRN95.7154
NO0010894025AGDER FYLKE 20/23 FRN95.7164
NO0010894173LILLEHAMMER KOMM 20/24 FRN94.0106
NO0010894199STOREBRAND BOLI AS 20/25 FRN STEP C COVD98.1209
NO0010894348SPB 1 NÆRINGSKR AS 20/24 FRN STEP C COVD97.8111
NO0010895147ØSTRE TOTEN KOMM 20/23 FRN95.9719
NO0010895329BUSTADKREDITT SOGN O AS 20/27 FRN C COVD94.0032
NO0010895493EUROPEAN INVESTMENT BANK 20/25 FRN100.4709
NO0010899164FANA SPB BOLIGKREDIT AS 20/26 FRN C COVD94.8405
NO0010901143ASKØY KOMM 20/25 FRN94.1165
NO0010907033OSLO KOMM 20/28 1,32%79.4822
NO0010907181DNB BOLIGKREDITT AS 20/25 FRN COVD95.5118
NO0010907470SPB ØST BOLIGKR AS 20/26 FRN STEP C COVD83.0161
NO0010907710VEGFINANS VESTFOLD OG TELEM AS 20/25 FRN92.8303
NO0010912835OSLO KOMM 20/26 1,20%80.0912
NO0010914658LILLEHAMMER KOMM 20/25 FRN90.3131
NO0010915242TRØNDELAG FYLKE 20/25 FRN90.8289
NO0010917115MUNICIPALITY FINANCE PLC (KUNT 21/26 FRN97.2203
NO0010917289FREDRIKSTAD KOMM 21/23 FRN95.8920
NO0010917487SPB 1 BOLIGKREDITT AS 21/26 FRN C COVD96.2829
NO0010917727ØYGARDEN KOMM 21/24 FRN94.5290
NO0010917917LINDESNES KOMM 21/23 FRN96.2752
NO0010917974DRANGEDAL KOMM 21/23 FRN96.2781
NO0010920721FARSUND KOMM 21/23 FRN96.2319
NO0010920929SULA KOMM 21/24 FRN94.6816
NO0010921067EIKA BOLIGKREDI AS 21/26 FRN STEP C COVD96.5626
NO0010921562LILLESTRØM KOMM 21/26 1,22%82.7317
NO0010921620STAVANGER KOMM 21/26 FRN91.7340
NO0010922842OBOS BOLIGKREDI AS 21/26 FRN STEP C COVD94.5174
NO0010922941TYSVÆR KOMM 21/24 FRN94.5373
NO0010923402LILLESTRØM KOMM 21/23 FRN95.9192
NO0010928468VOLDA KOMM 21/23 FRN96.0377
NO0010930472SVEIO KOMM 21/24 FRN94.4999
NO0010930480BREMANGER KOMM 21/23 FRN96.0458
NO0010930522DEN NORSKE STAT 21/31 1,25%79.5453
NO0010932478ALVER KOMM 21/23 FRN95.9369
NO0010936099TRONDHEIM KOMM 21/26 FRN91.5695
NO0010936107STADSHYPOTEK AB 21/26 FRN STEP C COVD96.6386
NO0010936115ROGALAND FYLKE 21/25 FRN93.8482
NO0010936172VINDAFJORD KOMM 21/23 FRN95.9035
NO0010936834STAD KOMM 21/23 FRN95.8951
NO0010939838SUNNFJORD KOMM 21/24 FRN94.3638
NO0010941123VOSS HERAD 21/24 FRN92.7315
NO0010941917TØNSBERG KOMM 21/24 FRN92.7442
NO0010947922GJØVIK KOMM 21/26 FRN89.4821
NO0010951544MØRE BOLIGKREDI AS 21/26 FRN STEP C COVD96.2968
NO0010952807TRYSIL KOMM 21/24 FRN93.5722
NO0010952872SSB BOLIGKREDITT AS 21/26 FRN C COVD95.6633
NO0010958093SBANKEN BOLIGKR AS 21/26 FRN STEP C COVD95.3851
NO0010981301NORDEA EIENDOMSKREDI AS 21/26 FRN C COVD98.9672
NO0010985674SPB VEST BOLIGK AS 21/26 FRN STEP C COVD96.1858
NO0010993017KOMMKREDIT A/S 21/27 FRN99.9501
NO0011002529SPB SØR BOLIGKR AS 21/27 FRN STEP C COVD96.3463
NO0011008377BUSTADKREDITT SOGN O AS 21/27 FRN C COVD95.5377
NO0011012478FERDE AS 21/26 1,65%83.3317
NO0011013096SPB ØST BOLIGKR AS 21/27 FRN STEP C COVD95.4099
NO0011017725DANSKE BANK A/S 21/26 FRN STEP C COVD96.5918
NO0011017774ØSTRE TOTEN KOMM 21/24 FRN93.1950
NO0011019010KLP BOLIGKREDITT AS 21/26 FRN C COVD94.3775
NO0011024549ALVER KOMM 21/24 FRN94.1659
NO0011024556RANA KOMM 21/25 FRN93.0613
NO0011024572VESTFOLD OG TELEMARK FYLKE 21/26 FRN90.2138
NO0011029522HAUGESUND KOMM 21/24 FRN94.3961
NO0011031395VEGFINANS VESTFOLD OG TELEM AS 21/26 FRN92.0978
NO0011036782KOMMKREDIT A/S 21/26 FRN98.3744
NO0011059933HARSTAD KOMM 21/25 FRN93.8866
NO0011072308REALKREDIT DANMARK A/S 21/24 FRN COVD96.1432
NO0011073140STOREBRAND BOLIGKRED AS 21/26 FRN C COVD96.6070
NO0011074601SUNNDAL KOMM 21/26 FRN91.2923
NO0011077729ULSTEIN KOMM 21/23 FRN95.5876
NO0011079881KOMMKREDIT A/S 21/27 FRN102.1637
NO0011079899KONGSBERG KOMM 21/23 FRN95.6272
NO0011079907ULLENSVANG KOMM 21/23 FRN95.6272
NO0011083362INDRE FOSEN KOMM 21/23 FRN94.3528
NO0011088718PORSGRUNN KOMM 21/24 FRN92.7846
NO0011104150AURSKOG-HØLAND KOMM 21/24 FRN93.6475
NO0011104192KARMØY KOMM 21/25 FRN92.7739
NO0011104218SKIEN KOMM 21/23 FRN95.6167
NO0011108912VAKSDAL KOMM 21/23 FRN95.6324
NO0011114340LILLESTRØM KOMM 21/23 FRN95.5723
NO0011132425ARENDAL KOMM 21/24 FRN93.6923
NO0011135105EIKA BOLIGKREDITT AS 21/26 FRN C COVD95.5605
NO0011140428KLP KOMMKREDITT AS 21/26 FRN C COVD94.3948
NO0011151151VERD BOLIGKREDITT AS 21/26 FRN C COVD94.1284
NO0011151771NORDEA EIENDOMSKREDI AS 21/26 FRN C COVD96.5980
NO0011160962OBOS BOLIGKREDITT AS 21/26 FRN C COVD94.4931
NO0011166407DEN NORSKE STAT 0% CERT 371 21122298.8224
NO0011171498OSLO KOMM 21/26 FRN89.7110
NO0011173601VEGAMOT AS 21/26 2,00%84.5703
NO0011198681MUNICIPALITY FINANCE PLC (KUNT 22/27 FRN97.5149
NO0011202160STAVANGER KOMM 22/28 FRN90.1859
NO0011203556ØYGARDEN KOMM 22/25 FRN93.9998
NO0011204968MALMÖ KOMMUN 22/27 FRN97.9056
NO0012422833ETNE KOMM 22/24 FRN94.6531
NO0012422908SSB BOLIGKREDITT AS 22/27 FRN C COVD93.9497
NO0012423534FERDE AS 22/27 FRN91.6269
NO0012435736FANA SPB BOLIGKREDIT AS 22/27 FRN C COVD93.6452
NO0012440082VADSØ KOMM 22/24 FRN94.4999
NO0012440397DEN NORSKE STAT 22/32 2,125%85.9966
NO0012441684LILLESAND KOMM 22/24 FRN94.5557
NO0012460023DEN NORSKE STAT 0% CERT 364 15032398.1456
NO0012470014SPB 1 BOLIGKREDITT AS 22/27 FRN C COVD95.0575
NO0012472564ØRLAND KOMM 22/25 FRN93.6698
NO0012473356NOTODDEN KOMM 22/24 FRN93.9378
NO0012475609EIKA BOLIGKREDITT AS 22/27 FRN C COVD95.1315
NO0012477753SURNADAL KOMM 22/25 FRN93.6611
NO0012479163INDRE ØSTFOLD KOMM 22/25 FRN93.7986
NO0012483827MUNICIPALITY FINANCE PLC (KUNT 22/26 FRN96.8745
NO0012489394LILLESTRØM KOMM 22/26 FRN91.1656
NO0012493941OBOS BOLIGKREDI AS 22/27 FRN STEP C COVD94.4716
NO0012495318VADSØ KOMM 22/25 FRN93.8683
NO0012495938HARSTAD KOMM 22/25 FRN93.8157
NO0012496720VEGFINANS VIKEN AS 22/26 FRN92.3151
NO0012496753TRONDHEIM KOMM 22/25 FRN93.7773
NO0012513532NORDEA EIENDOMSKREDITT AS 22/27 FRN COVD94.8894
NO0012519687SPB VEST BOLIGKREDITT AS 22/27 FRN COVD94.4369
NO0012525569SÖDERTÄLJE KOMMUN 22/27 FRN96.2628
NO0012525577VÄSTERÅS STAD 22/27 FRN96.2628
NO0012525643HUDDINGE KOMMUN 22/27 FRN96.3408
NO0012525650VIKEN FYLKE 22/24 FRN94.5010
NO0012525668ÖREBRO KOMMUN 22/27 FRN96.2628
NO0012526211STOREBRAND BOLIGKRED AS 22/27 FRN C COVD94.6560
NO0012535261SANDNES KOMM 1,77% CERT 203 16122296.7852
NO0012535824SPB SØR BOLIGKREDITT AS 22/27 ADJ C COVD95.4776
NO0012539073DEN NORSKE STAT 0% CERT 371 21062397.2724
NO0012548900VERD BOLIGKREDITT AS 22/27 FRN COVD95.1613
NO0012549528EIDSVOLL KOMM 22/24 FRN94.1731
NO0012550138BERGEN KOMM 22/25 FRN93.3538
NO0012550146BERGEN KOMM 22/26 FRN90.9784
NO0012552399ØYGARDEN KOMM 22/24 FRN94.1892
NO0012564238GRIMSTAD KOMM 22/24 FRN94.3392
NO0012618968GISKE KOMM 22/24 FRN94.4766
NO0012626961PRE: BERGEN KOMM 2,83% CERT 153 18012396.6522
NO0012627100DRANGEDAL KOMM 3,32% CERT 273 19052396.5452
NO0012627159MUNICIPALITY FINANCE PLC (KUNT 22/27 FRN96.1128
NO0012637323REALKREDIT DANMARK A/S 22/25 FRN COVD96.5184
NO0012637331KONGSBERG KOMM 22/25 FRN91.6229
NO0012637398ÖREBRO KOMMUN 22/27 FRN97.1624
NO0012639501VÄSTERÅS STAD 22/27 FRN97.1892
NO0012643289AURSKOG-HØLAND KO 3,724% CERT 361 21082396.3917
NO0012654484LILLESTRØM KOMM 22/25 FRN91.6278
NO0012672767SULA KOMM 22/25 FRN92.4801
NO0012697731BPS NORD - BYPA AS 2,88% CERT 091 08122295.9019
NO0012703430BPS NORD - E6 H AS 3,09% CERT 091 16122296.5761
NO0012703513MOLDE KOMM 22/27 FRN91.4257
NO0012707498SPB 1 BOLIGKREDITT AS 22/27 FRN COVD93.0721
NO0012708223GJØVIK KOMM 3,83% CERT 181 22032396.6336
NO0012708769VÄSTERÅS STAD 22/27 FRN94.9780
NO0012713538OSLO KOMM 22/27 FRN91.4240
NO0012714387VESTLAND FYLKE 22/25 FRN94.2399
NO0012720897MUNICIPALITY FINANCE PLC (KU 22/27 3,54%90.2919
NO0012734989KONGSBERG KOMM 22/26 FRN93.2499
NO0012750753BPS NORD - BYPA AS 3,69% CERT 092 08022396.1642
NO0012757675DANSKE BANK A/S 22/27 FRN COVD94.8179
NO0012767922HOLMESTRAND KOMM 3,87% CERT 091 24022396.0353
SE00100498411% SNR 20/12/23 SEK200000083.8022
SE00104413031.5% CVD BDS 01/06/2023 SEK86.8169
SE00104427311.25% SNR 20/09/2023 SEK85.7408
SE00109482401% SNR 13/11/2023 SEK1000085.1102
SE00122304151% SNR 18/09/2024 SEK10000081.7214
SE00125695721% GTD SNR 12/11/2026 SEK76.0932
SE00137454520.75% GTD SNR 04/02/26 SEK76.9521
SE00156601390.75% GTD 12/05/28 SEK1000072.6937
SE00168290480.5% GTD 15/06/27 SEK1000073.2049
US00828EEE590.875% SNR 23/03/2026 USD761.2102
US00828EEP074.375% NTS 03/11/2027 USD863.9198
US013051EE353.35% SNR 01/11/23 USD5000883.7884
US013051EF002.95% SNR 23/01/24 USD5000863.0542
US013051EH651.875% SNR 13/11/24 USD5000827.6292
US045167EZ250.5% SNR MTN 04/02/2026 USD757.7009
US045167FC211% SNR MTN 14/04/26 USD1000765.5066
US045167FH181.5% SNR MTN 20/01/2027 USD768.7225
US045167FP343.125% SNR MTN 20/08/27 USD825.3974
US110709AH510.9% SNR 20/07/2026 USD5000755.3457
US11070TAK432.25% SNR 02/06/26 USD5000801.4469
US298785HX702.25% SNR 24/06/24 USD1000850.7839
US298785JH030.75% SNR 23/09/30 USD1000650.9786
US298785JJ680.625% SNR 21/10/27 USD1000725.7412
US298785JK320.375% SNR 26/03/26 USD1000751.7749
US30216BJU703.375% SNR 26/08/25 USD1000857.0110
US459058GL163% SNR 27/09/2023 USD1000884.0203
US459058JN450.75% SNR 24/11/27 USD1000726.0242
US459058JW441.375% SNR MTN 20/04/28 USD742.9156
US459058JZ741.125% SNR 13/09/28 USD1000726.4171
US500769JF200.375% GTD SNR 18/07/25 USD788.4048
US676167CA511.5% GTD SNR 12/02/2025 USD822.6220
US676167CB350.375% GTD SNR 17/09/25 USD772.7729
US676167CF493.625% GTD 09/09/27 USD1000841.1510
US683234AQ191.05% SNR 21/05/27 USD5000740.2113
US683234AS740.625% SNR 21/01/26 USD1000757.9885
US683234AT571.05% SNR 14/04/26 USD1000762.0147
US683234C8951.75% SNR 24/01/23 USD5000894.7866
US683234DB133.1% SNR 19/05/2027 USD1000811.8873
US68323ADP662.5% SNR 27/04/2026 USD5000799.7877
US68323AFB523.4% SNR 17/10/2023 USD5000885.0368
US68323AFF662.3% SNR 15/06/2026 USD5000799.9152
US68323AFH231.6% SNR 25/02/2031 USD1000670.2617
US748148RZ801.5% SNR 11/02/2025 USD1000822.9200
US748148SC860.6% SNR 23/07/2025 USD1000791.4950
US748149AH492.875% SNR 16/10/24 USD5000845.2885
US748149AJ052.5% SNR 20/04/2026 USD5000802.4175
US748149AR211.9% SNR 21/04/2031 USD5000689.5719
US803854KQ023.25% SNR 08/06/27 USD1000828.2355
US9128282D101.375% SNR 31/08/23 USD1000893.3082
US9128283W812.75% SNR 15/02/28 USD1000831.2459
US9128284F402.625% SNR 31/03/25 USD1000863.7960
US9128285P132.875% NTS 30/11/23 USD1000889.6670
US912828R2831.625% NTS 30/04/23 USD100903.2995
US912828UN882% NTS 15/02/2023 USD100914.0263
US912828YE441.25% NTS 31/08/24 USD1000845.5240
US96122WAM293.15%-FRN GTD 16/01/24 USD863.3835
XS07020140274% SNR 04/11/26 NOK100000094.9472
XS09335818023.25% SNR 24/05/23 NOK1000098.3134
XS10194938962.375% SNR 22/01/2024 EUR930.1053
XS10493567253.25% SNR 14/03/24 NOK1000096.5981
XS1072393835FRN SNR 05/2024 EUR100000927.9402
XS11430939761.25% GTD SNR 26/11/24 EUR888.8770
XS11714761431.25% SNR 12/05/25 SEK1000081.4108
XS11859719231.5% SNR 13/03/25 NOK1000091.6206
XS13141508780.625% SNR MTN 30/01/23 EUR940.0792
XS13448954500.75% SNR EMTN 18/01/23 EUR941.8044
XS13487746440.75% GTD SNR 25/01/23 EUR941.5140
XS13849150100.25% SNR EMTN 29/03/23 EUR933.0130
XS13970542450.375%-FRN SNR 20/04/23 EUR932.6265
XS14103335272.33%-FRN SNR 31/05/26 USD801.6448
XS14357749030.25% SNR CVD 01/07/23 EUR925.6302
XS14765537112.05% SNR MTN 17/08/26 USD784.7584
XS15140103100.5% SNR SEC 01/10/2026 EUR820.7927
XS15501546260.25% SNR EMTN 16/02/24 EUR891.2253
XS15550801980.25% SNR 24/01/24 EUR1000892.4696
XS15553309991.5% SNR 26/01/24 NOK1000093.7342
XS15593524370.625% GTD SNR 03/02/24 EUR898.6043
XS15688606850.375%-FRN SNR 21/02/24 EUR892.2341
XS16066339120.4% GTD SNR 08/05/2024 EUR886.9024
XS16067201310.875% SNR 04/05/2027 EUR829.3741
XS17005787241% SNR EMTN 18/10/2027 EUR825.9256
XS1713492731FRN SNR EMTN 02/2023 NOK97.0344
XS17392466651.375% SNR 19/06/2023 NOK96.3986
XS17513479460.5% GTD SNR 17/01/2025 EUR876.5264
XS17563678160.5% SNR EMTN 24/01/25 EUR877.1717
XS17658603631.25% GTD SNR 07/12/22 GBP1079.7832
XS17783223510.45% SNR 23/08/2023 EUR923.4771
XS17888346191.625% SNR 24/05/2023 NOK96.8128
XS1799536922FRN SNR EMTN 03/2023 NOK97.0068
XS18052637431.875% SNR 10/04/2024 NOK93.7572
XS18130518580.375% SNR 26/04/2023 EUR931.8734
XS18276293840.375% SNR 30/05/2023 EUR927.7638
XS18293487930.25% GTD SNR 01/06/23 EUR928.2182
XS18398887540.625% SNR 19/06/2025 EUR869.3211
XS18451617900.25% PFBRF 26/06/2024 EUR880.5469
XS18512292180.875% SNR 05/07/2028 EUR809.5980
XS18554736140.5%-FRN SNR 11/07/2025 EUR864.4302
XS18562640791.747% SNR MTN 17/07/23 NOK96.4759
XS18580791601.645% SNR 24/07/2023 NOK96.2370
XS18723568590.125% SNR 28/08/2023 EUR920.4961
XS18833496203.25% GTD SNR 26/09/23 USD885.6926
XS18873301880.5%-FRN GTD 02/10/2023 EUR919.0583
XS1888933683FR SNR 10/23 GBP1000'1005511079.9692
XS1900633303FRN SNR EMTN 11/2024 SEK86.7399
XS19338178240% SNR MTN 10/01/24 EUR1000888.7029
XS19348584701.683% SNR MTN 16/01/24 NOK94.1897
XS19352752370.125% GTD SNR 07/03/24 EUR878.5129
XS1949730557FRN GTD SNR 02/24 GBP1000001070.9171
XS19530358442.75% SNR 20/02/2024 USD870.3653
XS19538266221.625% SNR 26/02/2024 NOK92.7445
XS1954158892FRN SNR EMTN 02/2024 SEK86.3766
XS1957273334FRN SNR EMTN 02/2024 SEK86.3928
XS19646289912.5% GTD SNR 15/11/2023 USD864.3127
XS19676582431.625% GTD SNR 03/04/24 NOK93.2938
XS19863794741.83% SNR MTN 26/04/24 NOK93.5119
XS19897158801.375% GTD SNR 07/12/22 GBP1093.1234
XS19956452870.1%-FRN GTD 12/05/2024 EUR880.3144
XS1995762082FR SNR 05/24 GBP1000'1007751069.0132
XS1999835124FRN SNR EMTN 05/2024 SEK86.5034
XS19999020981.824% GTD SNR 22/05/24 NOK93.1508
XS20035128240% GTD SNR 29/05/2024 EUR878.8956
XS20037106262.25% GTD SNR 31/05/23 USD881.8587
XS20106090761.6687% SNR 13/06/2024 NOK91.3380
XS20319766782% SNR 23/07/24 USD2000000831.5332
XS20350387311.875% GTD SNR 31/07/24 USD829.2729
XS2044942667FRN SNR EMTN 09/2023 SEK87.2375
XS20466908271.25% GTD SNR 28/08/23 NOK95.4820
XS20494122031.5% GTD SNR 02/09/2024 NOK90.7656
XS20516779091.25% GTD SNR 12/09/23 NOK95.2832
XS20546013690.214% SNR 24/09/2025 SEK77.8550
XS20656605111.625% GTD SNR 16/10/24 USD825.8208
XS20689407531.625% GTD 23/10/2024 USD826.4344
XS20691027591.75% SNR 12/12/2024 USD837.8303
XS20737604361.625% SNR MTN 29/10/24 NOK91.4288
XS20775465001.75% SNR 06/11/24 NOK1000091.5472
XS20815613621.75% SNR 13/03/25 NOK1000092.0840
XS2084421986FRN SNR EMTN 11/2025 SEK87.6832
XS20844239250.455% SNR 27/11/2025 SEK77.9777
XS21000011921.75% SNR 13/03/25 NOK1000092.3082
XS21007821551.75% GTD SNR 10/01/25 NOK92.8248
XS21014851540.2% SNR EMTN 16/01/23 SEK86.5322
XS21015281440% GTD SNR 15/11/2024 EUR859.6006
XS2103226713FRN SNR 01/2023 NOK1000097.7156
XS21041159310.261% SNR 17/01/2023 SEK85.5894
XS21068283091.625% SNR 23/01/2023 USD884.6884
XS21068287210% SNR 27/01/2025 EUR100000863.5046
XS21073021480.01% GTD SNR 22/01/27 EUR800.1769
XS21096059770.501% SNR 27/01/2025 SEK80.2388
XS2109608997FRN SNR EMTN 01/2025 NOK95.9922
XS21167128991.5% SNR 13/02/23 USD100000898.2055
XS21250306140.373% SNR 25/02/2025 SEK79.7155
XS2127144454FRN SNR EMTN 03/2025 NOK95.9635
XS21501584050.125% SNR 03/04/2027 EUR804.1958
XS21527995290.2% SNR EMTN 07/04/25 EUR863.1194
XS21529260640.275% SNR 15/05/2023 SEK85.7730
XS21543604780.125% SNR 11/04/2023 SEK85.8427
XS21597951240% GTD SNR 22/04/2025 EUR849.6263
XS21599700650.625% SNR 24/04/2023 NOK96.1680
XS21682847060.75% GTD SNR 07/05/23 USD877.4163
XS21718748650.625% SNR 14/05/2024 NOK90.1724
XS2174790290FRN SNR 05/2023 NOK1000098.0488
XS21770261550.875% SNR 20/05/2030 USD656.7119
XS21784898990.332% SNR 26/05/2025 NOK87.5218
XS21820672770.5% GTD SNR 22/07/2023 GBP1057.0311
XS21821145330.625% SNR 02/06/2023 USD865.6701
XS21858647380.625% SNR 10/06/2025 USD796.1456
XS21976909150.375% GTD SNR 01/09/23 USD854.9080
XS22237974110.69%-0% SNR 01/09/2025 NOK86.8688
XS22269890150.375% SNR 10/09/2025 USD782.5485
XS22332645500.375% SNR MTN 23/09/25 USD770.9925
XS22332659530.375% SNR 23/09/25 USD1000781.1648
XS22423025730.5% SNR MTN 08/10/2025 NOK86.9220
XS22443169440.62% SNR MTN 21/10/25 NOK87.2818
XS2247545234FRN SNR 10/2025 NOK10000100.1779
XS22475467111% SNR MTN 21/10/30 USD1000649.5831
XS22502013290% SNR EMTN 29/10/2030 EUR689.5505
XS2264884565FRN SNR EMTN 12/2025 SEK86.7149
XS2270414712FR SNR SEC 12/25 SEK200000085.5566
XS2283173222FRN SNR 01/2026 NOK1000099.6279
XS22843181800.877% SNR MTN 19/01/26 NOK86.1525
XS22879091591.375% SNR MTN 20/01/31 USD647.0637
XS2288948776FRN SNR 01/2026 NOK100000099.0499
XS22891294830.625% GTD SNR 20/03/26 USD728.2149
XS22891302260% GTD SNR 21/01/2028 EUR778.0599
XS22910689920.5% SNR EMTN 28/01/26 USD758.1066
XS22917668430.125% GTD SNR 16/05/23 USD874.9379
XS23003344760.625% SNR MTN 18/02/26 USD730.6155
XS23113703370.875% GTD SNR 09/03/26 USD739.3207
XS23158377781.125% GTD SNR 08/08/25 NOK89.4528
XS23170587201.25% SNR 16/03/26 NOK1000087.1290
XS2319929522FRN SNR EMTN 03/2026 NOK94.5884
XS23200313831.25% GTD SNR 23/03/26 NOK86.9632
XS23256180771.337% GTD 30/03/2026 NOK87.0333
XS23288777041.125% GTD SNR 09/04/26 USD763.3795
XS23332408641.303% SNR 22/04/2026 NOK86.5610
XS23332993241% SNR 21/04/26 USD1000'34'735.5965
XS23336739730.875% SNR 22/04/2024 NOK91.8303
XS23336767291% SNR 21/04/2026 USD100000766.3790
XS23380044971.25% SNR 17/02/27 NOK1000085.8636
XS2338536233FRN SNR 05/2026 NOK2000000100.6205
XS23389919410.25% SNR EMTN 05/05/31 EUR695.7079
XS2343554148FR SNR 05/28 USD200000'REGS903.8365
XS23527483341.342% SNR MTN 18/06/26 NOK86.7693
XS2353405421FRN SNR 03/2027 NOK1000000102.1488
XS23644182230.5% GTD SNR 16/07/2024 USD815.6510
XS2377318162FRN SNR 08/2027 NOK2000000102.0390
XS23816945330.875% GTD SNR 02/09/26 USD724.6755
XS2384256629FRN SNR 03/2025 NOK1000000100.9777
XS23878592880.305% SNR 17/09/2026 SEK74.4042
XS23893157680.01% SNR SEC 27/09/28 EUR762.1753
XS23966526821.375% GTD SNR 12/10/28 USD704.5384
XS24004522281.625% SNR 20/10/2027 NOK85.4676
XS24015918001.125% GTD SNR 27/10/26 USD751.1253
XS24018483411.75% SNR 17/02/27 NOK1000087.4427
XS24020615300.875% GTD SNR 16/05/29 SEK71.1598
XS24020742771.25% SNR MTN 28/10/26 USD757.4214
XS2404974847FRN SNR 11/2026 NOK100000099.7893
XS2418404765FRN SNR EMTN 12/2026 NOK97.9501
XS2420319894FRN SNR EMTN 12/2027 NOK98.3614
XS24332432711.876% GTD SNR 18/06/27 NOK87.2050
XS2434337031FRN SNR 06/2026 NOK10000100.3033
XS2435129726FRN SNR 01/27 NOK1000000'3'99.9526
XS24357872830.5% SNR EMTN 25/01/32 EUR699.4171
XS24361414721.99% SNR EMTN 25/01/27 NOK86.0117
XS2436817584FRN SNR 01/2029 NOK10000102.4920
XS2440105125FRN SNR 02/2027 NOK1000000100.0399
XS24462950452.34% GTD SNR 18/02/27 NOK90.2248
XS24484128790.5% SNR 25/02/27 EUR100000824.1852
XS2450223792FRN SNR 09/2025 NOK1000000100.3877
XS2461770070FRN SNR 03/2027 NOK1000099.0166
XS24651427551%-FRN SNR 05/10/2027 EUR825.6175
XS24656332252.875% SNR 17/02/2027 NOK93.0735
XS24694663901.25% PFBRF 21/04/2027 EUR842.8103
XS24788085252.975% SNR 04/11/2026 NOK90.8814
XS24814775082.875% SNR 19/05/2025 USD851.4163
XS24911561421.875%-FRN GTD 16/06/27 EUR866.3810
XS24924986673.25% SNR 21/06/27 NOK1000092.7185
XS25240043503% SNR 23/08/2027 NOK1000091.5587
XS25248105253.25% GTD SNR 24/08/27 USD796.5052
XS2526496117FRN SNR EMTN 08/2027 NOK96.1660
XS25346632454.625% GTD SNR 26/10/27 USD868.7558
XS25370974092.875%-FRN 28/09/2026 EUR895.1674
XS25490468654.75% GTD SNR 22/10/25 USD884.3591
XS25513657734.625% SNR MTN 02/11/25 USD869.2485
XS25528788573.75% SNR 09/05/28 NOK1000096.1955
XS25545045013.795% SNR 16/11/2026 NOK93.7523
XS25554196005% SNR 14/02/2025 USD200000910.7393