Norges Bank

Godkjente verdipapirer som sikkerhet for bankenes låneopptak

Oversikt over hvilke verdipapir som er godkjent som sikkerhet for bankenes lån i Norges Bank.

Tabellen nedenfor gir en oversikt over hvilke verdipapir som er godkjent som sikkerhet for bankenes lån i Norges Bank. For hvert verdipapir er det oppgitt en lånefaktor, som beregnes slik:

(i) Lånefaktor = markedskurs x valutakurs (1 ÷ avkorting)
Låneadgangen et verdipapir gir i norske kroner er gitt ved
(ii) Låneadgang for et verdipapir = (pålydende x lånefaktor)/100
Låneadgang for en andel i et verdipapirfond = lånefaktor

Tabellen oppdateres daglig. Bruk "søk i nettleser" (ctrl f) for å finne aktuell ISIN-kode.

Godkjente verdipapirer:

ISINNavnLånefaktor
BE63221649201% SNR EMTN 28/05/2030 USD712.6086
CA68323ACY882.9% SNR 02/12/2046 CAD1513.9854
DE00011024240.5% SNR 15/08/2027 EUR0.01932.9207
DE00011418691.3% BDS 15/10/2027 EUR0.01966.4542
DE000A14JZH90.01% SNR 08/04/25 EUR1000946.0136
DE000A1R07091.5% GTD SNR 11/06/2024 EUR1002.3074
DE000A254PM60% GTD SNR 18/02/2025 EUR953.7838
DE000A289NY20% SNR 15/09/25 EUR1000'895933.6129
DE000A2DAR240.125% GTD SNR 15/01/24 EUR1006.9058
DE000A3E5XE00.15%-VAR GTD 08/10/33 EUR738.9337
DE000EAA05410.01% SNR 03/11/2023 EUR999.7255
DE000MHB24J40.01% PFBRF 05/09/2023 EUR1016.6250
DK00020399811% CVD BDS 01/04/23 DKK0.01139.6943
DK00020410291% CVD BDS 01/10/23 DKK0.01137.6998
DK0002041458FRN 07/2023 DKK0.01138.5544
DK00020427791% CVD BDS 01/04/24 DKK0.01134.0128
DK00020437441% CVD BDS 01/10/24 DKK0.01131.0745
DK0002044478FRN 07/2023 DKK0.01117.6958
DK00020457981% CVD BDS 01/04/25 DKK0.01115.1090
DK00020467621% CVD BDS 01/10/25 DKK0.01127.5327
DK00020478101% CVD BDS 01/04/26 DKK0.01112.5223
DK00020493521% CVD BDS 01/10/26 DKK0.01112.5223
DK0002050525FRN 07/2024 DKK0.01139.8287
DK00020519291% CVD BDS 01/04/27 DKK0.01121.7959
DK0002054006FRN 01/2026 DKK0.01116.4024
DK0002054196FRN 07/2025 DKK0.01116.4024
DK00046025701% CVD BDS 01/04/27 DKK0.01120.7634
DK00046124541% CVD BDS 01/10/50 DKK0.0189.2195
DK00046128841% SNR 01/10/50 DKK0.01'27S83.2092
DK00063452280%-FRN 01/07/2023 DKK0.01139.2601
DK00063453011% CVD BDS 01/10/23 DKK0.01137.4880
DK0006347943FRN SNR 07/2024 DKK0.01138.0159
DK00063485941% CVD BDS 01/10/24 DKK0.01131.0453
DK00063520001% SNR SEC 01/04/26 DKK0.01124.6045
DK0006355029FRN 07/2027 DKK0.01115.1090
DK0006357660FRN 01/2027 DKK0.01115.1090
DK00089322620% SNR 15/06/24 DKK0.01'354130.5458
DK00092950651% CVD BDS 01/04/23 DKK0.01139.7258
DK00092953051% CVD BDS 01/04/26 DKK0.01124.5362
DK00092965431% CVD BDS 01/01/26 DKK0.01127.3361
DK00092997291% CVD BDS 01/01/27 DKK0.01121.4856
DK00093911041% CVD BDS 01/04/24 DKK0.01133.7045
DK00093912941% CVD BDS 01/04/25 DKK0.01130.6433
DK00093913771% CVD BDS 01/04/26 DKK0.01124.7836
DK00093915341% CVD BDS 01/04/27 DKK0.01121.7959
DK0009397499FRN 07/2023 DKK0.01 '422.E'117.6958
DK00093994381% CVD BDS 01/10/25 DKK0.01128.3037
DK0009405938FRN 07/2025 DKK0.01 '422.E'116.4024
DK00094068291% CVD BDS 01/10/23 DKK0.01117.6958
DK00094083611% CVD BDS 01/01/24 DKK0.01117.6958
DK00095021141% CVD BDS 01/01/24 DKK0.01136.7218
DK00095025441% CVD BDS 01/04/23 DKK0.01139.7258
DK00095079312% CVD BDS 01/01/26 DKK0.01130.9451
DK00095112971% CVD BDS 01/01/27 DKK0.01121.4402
DK00095131521.5% CVD BDS 01/10/2050 DKK93.5601
DK00095153631% CVD BDS 01/01/28 DKK0.01118.5513
DK00095209591% SNR 01/04/2024 DKK0.01133.6258
DK00095213380%-FRN SNR 01/07/23 DKK0.01139.1295
DK00095218411% CVD BDS 01/07/24 DKK0.01132.4908
DK0009522146FRN 04/2023 DKK0.01 '32H/H'139.1831
DK00095228151% SNR 01/10/2050 DKK0.0186.9356
DK00095244311% CVD BDS 01/10/50 DKK0.0181.7667
DK00095247870%-FRN 01/01/24 DKK0.01'32H117.6958
DK00095249440% SNR 01/10/35 DKK0.01'01E108.6422
DK00095250810.5% SNR 01/10/2050 DKK0.01102.1754
DK00095258341% SNR 01/04/25 DKK0.01'13H130.2255
DK00095261391% SNR 01/07/2025 DKK0.01129.5653
DK0009526642FRN 10/2023 DKK0.01 'REGS'139.6916
DK00095272931% CVD BDS 01/10/53 DKK0.01102.1754
DK00095273761% CVD BDS 01/10/2053 DKK81.9470
DK00095276161.5% GTD 01/10/2053 DKK0.01102.1754
DK0009527962FRN 07/23 DKK0.01'32H''REGS117.6958
DK00095293151% CVD BDS 01/10/2043 DKK102.1754
DK00095303210% CVD BDS 01/10/38 DKK0.01102.1754
DK00095311390%-FRN 01/07/2024 DKK0.01116.4024
DK00095312120%-FRN 01/07/27 DKK0.01'32H115.1090
DK00095314851% CVD BDS 01/07/26 DKK0.01123.6938
DK0009532103FRN 04/2024 DKK '32H'116.4024
DK0009532376FRN 10/2024 DKK '32G'116.4024
DK00095326161% CVD BDS 01/04/23 DKK0.01139.7258
DK00095336970%-FRN 01/07/2024 DKK0.01116.4024
DK0009533853FRN 10/24 DKK0.01'32H''REGS116.4024
DK00095343151% CVD BDS 01/07/27 DKK0.01120.6559
DK00095345880%-FRN 01/01/2025 DKK0.01138.1132
DK00095351222.5% CVD BDS 01/10/2053 DKK102.1754
DK00095354783% CVD BDS 01/10/53 DKK0.01108.6254
DK00095362860%-FRN 01/07/2025 DKK0.01116.4024
DK00095364430%-FRN 01/04/2025 DKK0.01139.0011
DK00095365260%-FRN 01/10/25 DKK0.01'32G138.9837
DK00095370943.5% CVD BDS 01/10/2053 DKK111.0427
DK00095374174% CVD BDS 01/10/53 DKK0.01115.5035
DK0009538142FRN 01/26 DKK0.01'32H''REGS139.2156
DK00095391165% CVD BDS 01/10/53 DKK0.01120.0977
DK00095393895% CVD BDS 01/10/53 DKK0.01119.8573
DK00097968641% CVD BDS 01/07/23 DKK0.01138.7424
DK00097984802% CVD BDS 01/01/25 DKK0.01132.0962
DK00099223204.5% SNR 15/11/2039 DKK0.01160.0723
DK00099230541.5% SNR 15/11/2023 DKK0.01140.5551
DK00099231381.75% SNR 15/11/25 DKK0.01135.2722
DK00099235670.5% SNR 15/11/2027 DKK0.01123.0385
DK00099238070.5% SNR 15/11/2029 DKK0.01118.4070
DK00099240290.25% SNR 15/11/52 DKK0.0168.1732
DK00099241020% SNR SEC 15/11/31 DKK0.01106.1814
DK00099242920% SNR SEC 15/11/24 DKK0.01131.8608
DK00099243750% SNR SEC 15/11/31 DKK0.01106.3482
DK00304297900.3% CVD BDS 10/10/2023 DKK117.6958
ES0413900657FRN 04/2027 USD200000 '3'943.3785
EU000A1G0BC01.875% GTD SNR 23/05/23 EUR1045.5628
EU000A1G0BQ01.75% GTD SNR 27/06/24 EUR1004.2609
EU000A1G0D390.125% GTD SNR 17/10/23 EUR1014.7515
EU000A1G0DV60.5% GTD SNR 11/07/2025 EUR955.3906
EU000A1G0EC40% GTD SNR 19/04/24 EUR1000975.4676
EU000A1G0EF70% GTD SNR 17/07/23 EUR10001021.9311
EU000A1G0EH30% GTD SNR 24/04/23 EUR10001017.3303
EU000A1U98032.125% SNR 20/11/23 EUR0.011031.5842
EU000A2870740% SNR 02/06/2028 EUR1000'9846.0856
EU000A3K4DJ50.8% NTS 04/07/2025 EUR1'29965.5258
FR00118839662.5% SNR 25/05/30 EUR1'REGS957.8706
FR00124679910.5% SNR 25/05/23 EUR1000001019.5098
FR00131318770.5% SNR 25/05/26 EUR1'REGS909.6130
FR00132836860% SNR 25/03/2023 EUR1'REGS1030.7995
FR00132861920.75% SNR 25/05/2028 EUR1898.0471
FR00133441810.125% SNR 25/10/2023 EUR1000.8898
FR0014004I650.01% SNR SEC 15/07/26 EUR885.0959
FR0014006UI20.01% EMTN 02/12/2026 EUR875.2978
FR0014007VT51.375% SNR 05/02/2025 USD865.3019
FR001400AIN50.75% BDS 25/02/2028 EUR1896.3049
FR001400F6384.25% SNR EMTN 20/01/26 USD920.3886
FR01271763960% T-BILL 14/06/2023 EUR11024.9508
FR01273170240% T-BILL 09/08/2023 EUR11020.1053
NL00001023175.5% SNR 15/01/28 EUR1'REGS1146.4225
NL00100711892.5% SNR 15/01/2033 EUR1974.4754
NL00134004010.25% GTD SNR 27/02/24 EUR1000.7545
NO0010379340DNB EUROPEAN COVERED BONDS598.0429
NO0010479066EIKA OMF937.1867
NO0010628035HOLBERG OMF80.9690
NO0010646813DEN NORSKE STAT 12/23 2,00%100.4061
NO0010705536DEN NORSKE STAT 14/24 3,00%98.7931
NO0010709702TRONDHEIM KOMM 14/24 3,57%96.4172
NO0010724743OSLO KOMM 14/23 2,45%97.6891
NO0010727829OSLO KOMM 14/24 2,30%94.2078
NO0010732555DEN NORSKE STAT 15/25 1,75%94.5439
NO0010733017DNB OMF880.7418
NO0010752702OSLO KOMM 15/24 2,35%92.7368
NO0010756281DNB GLOBAL TREASURY771.1837
NO0010757925DEN NORSKE STAT 16/26 1,50%93.1021
NO0010767700ARENDAL KOMM 16/23 2,017%97.0147
NO0010778764SPB 1 BOLIGKREDITT AS 16/26 ADJ C COVD88.9479
NO0010782543BUSTADKREDITT SOGN O AS 17/23 FRN C COVD97.1630
NO0010786288DEN NORSKE STAT 17/27 1,75%90.8229
NO0010789266NORDEA EIENDOMSKREDI AS 17/23 FRN C COVD97.3476
NO0010795487OBOS BOLIGKREDITT AS 17/23 FRN C COVD97.1892
NO0010805179SPB VEST BOLIGK AS 17/23 FRN STEP C COVD97.2501
NO0010809353SPB 1 BOLIGKREDITT AS 17/23 FRN C COVD97.1129
NO0010809759SANDNES KOMM 17/23 FRN96.2948
NO0010811227OSLO KOMM 17/27 2,30%84.8757
NO0010811235OSLO KOMM 17/27 2,25%86.1022
NO0010811342VÄSTERÅS STAD 17/23 FRN97.2220
NO0010813710MUNICIPALITY FINANCE PLC (KUNT 18/25 FRN97.7888
NO0010813884MUNICIPALITY FINANCE PLC (KUNT 18/23 FRN97.3370
NO0010813959STOREBRAND BOLIGKRED AS 18/23 FRN C COVD97.0671
NO0010814031SPB ØST BOLIGKREDITT AS 18/23 FRN C COVD97.1225
NO0010816200EIENDOMSKREDITT AS 18/24 FRN C COVD96.3412
NO0010819170BUSTADKREDITT SOGN O AS 18/24 FRN C COVD96.8931
NO0010819337FANA SPB BOLIGKREDIT AS 18/24 FRN C COVD96.2135
NO0010819543MØRE BOLIGKREDITT AS 18/24 FRN C COVD97.2212
NO0010819717NORDEA EIENDOMSKREDI AS 18/23 FRN C COVD97.0897
NO0010820368STADSHYPOTEK AB 18/23 FRN C COVD97.0510
NO0010821192EIKA BOLIGKREDITT AS 18/23 FRN C COVD97.3730
NO0010821424FREDRIKSTAD KOMM 18/23 2,135%97.7625
NO0010821598DEN NORSKE STAT 18/28 2,00%92.2865
NO0010822380KLP BOLIGKREDITT AS 18/23 FRN C COVD97.1151
NO0010822901SKIEN KOMM 18/23 FRN96.2130
NO0010823255SR-BOLIGKREDITT AS 18/23 FRN C COVD97.2293
NO0010823800STAVANGER KOMM 18/23 FRN96.1280
NO0010826233DANSKE BANK A/S 18/23 FRN STEP C COVD97.7673
NO0010830441SKIEN KOMM 18/23 2,115%96.3101
NO0010831209TRØNDELAG FYLKE 18/23 FRN96.0035
NO0010831662VERD BOLIGKREDI AS 18/23 FRN STEP C COVD97.1753
NO0010832637SPB SØR BOLIGKREDITT AS 18/25 FRN C COVD96.2381
NO0010833254SSB BOLIGKREDITT AS 18/24 FRN C COVD97.1010
NO0010834179FREDRIKSTAD KOMM 18/23 2,394%95.9692
NO0010834450SPB 1 BOLIGKREDITT AS 18/24 ADJ C COVD94.1252
NO0010834542VÄSTERÅS STAD 18/24 FRN96.4658
NO0010835390SPB VEST BOLIGKREDIT AS 18/24 FRN C COVD96.1604
NO0010835473KLP KOMMKREDITT AS 18/23 FRN C COVD97.4258
NO0010835937FANA SPB BOLIGKREDIT AS 18/25 FRN C COVD96.4990
NO0010837016TØNSBERG KOMM 18/23 FRN95.9823
NO0010838881OSLO KOMM 18/26 FRN92.1012
NO0010841034SPB ØST BOLIGKREDITT AS 19/24 FRN C COVD96.2890
NO0010841232OBOS BOLIGKREDI AS 19/24 FRN STEP C COVD96.3221
NO0010842677EUROPEAN INVESTMENT BANK 19/24 FRN98.7737
NO0010843311BUSTADKREDITT SOGN O AS 19/25 FRN C COVD96.9202
NO0010843626NORDEA EIENDOMSKREDI AS 19/24 FRN C COVD96.1828
NO0010844079DEN NORSKE STAT 19/29 1,75%88.9953
NO0010847080HELGELAND BOLIG AS 19/24 FRN STEP C COVD96.9966
NO0010847114STADSHYPOTEK AB 19/24 FRN STEP C COVD97.1232
NO0010847171MOLDE KOMM 19/24 FRN95.6465
NO0010849284BERGEN KOMM 19/24 FRN94.3613
NO0010849318FERDE AS 19/24 FRN95.7902
NO0010850720AURSKOG-HØLAND KOMM 19/23 2,075%97.6401
NO0010851009ASKER KOMM 19/23 FRN96.4052
NO0010852650NORDEA EIENDOMSKRE AS 19/26 2,17% C COVD90.8595
NO0010852858BERGEN KOMM 19/23 FRN96.1814
NO0010853096MØRE BOLIGKREDITT AS 19/25 FRN C COVD96.3876
NO0010853674KFW BANKENGRUPPE 19/23 1,67%98.0311
NO0010858384ASKØY KOMM 19/23 FRN95.9104
NO0010858848TRØNDELAG FYLKE 19/24 FRN94.2925
NO0010858855ROGALAND FYLKE 19/23 FRN95.7989
NO0010860745SPB 1 BOLIGKREDITT AS 19/24 FRN C COVD96.4054
NO0010861081DANSKE BANK A/S 19/24 FRN STEP C COVD96.3348
NO0010863178EIKA BOLIGKREDITT AS 19/24 FRN C COVD96.1655
NO0010863822RÆLINGEN KOMM 19/25 FRN94.0585
NO0010863897MOLDE KOMM 19/24 FRN94.3312
NO0010864499FERDE AS 19/23 FRN96.7921
NO0010864606KLP BOLIGKREDITT AS 19/24 FRN C COVD96.8475
NO0010864671MUNICIPALITY FINANCE PLC (K 19/23 1,685%96.7727
NO0010864937VERD BOLIGKREDITT AS 19/24 FRN C COVD96.9506
NO0010866064DNB BOLIGKREDITT AS 19/24 FRN C COVD96.7259
NO0010866189SPB 1 NÆRINGSKREDITT AS 19/23 FRN C COVD97.0296
NO0010866650OSLO KOMM 19/29 2,15%82.4560
NO0010867633FERDE AS 19/25 FRN95.0317
NO0010868300ØRLAND KOMM 19/24 FRN94.4836
NO0010868532ASKØY KOMM 19/23 FRN95.9156
NO0010868771KLP KOMMKREDITT AS 19/24 FRN STEP C COVD96.3845
NO0010868847TRØNDELAG FYLKE 19/24 FRN94.4565
NO0010871551FANA SPB BOLIGKREDIT AS 19/24 FRN C COVD96.0322
NO0010872757OBOS BOLIGKREDI AS 20/25 FRN STEP C COVD96.0174
NO0010872765FERDE AS 20/23 FRN96.2116
NO0010872773FERDE AS 20/24 FRN93.6776
NO0010872955STAVANGER KOMM 20/25 FRN94.6414
NO0010873177STOREBRAND BOLI AS 20/24 FRN STEP C COVD96.0630
NO0010873334NORDEA EIENDOMSKREDI AS 20/25 FRN C COVD96.0053
NO0010873557EIENDOMSKREDITT AS 20/26 FRN STEP C COVD94.6132
NO0010873805SPB VEST BOLIGK AS 20/25 FRN STEP C COVD95.9662
NO0010874241STAVANGER KOMM 20/27 FRN91.9474
NO0010874456VIKEN FYLKE 20/25 1,958%90.6087
NO0010875164SPB 1 BOLIGKREDITT AS 20/25 FRN C COVD96.2922
NO0010875230DEN NORSKE STAT 20/30 1,375%83.6941
NO0010875974BAMBLE KOMM 20/25 1,96%90.3635
NO0010876048VINJE KOMM 20/25 1,98%90.3899
NO0010876170SPB ØST BOLIGKR AS 20/25 FRN STEP C COVD95.9686
NO0010876493TRONDHEIM KOMM 20/25 FRN94.2951
NO0010877145HUSTADVIKA KOMM 20/25 FRN94.9095
NO0010877152NAMSOS KOMM 20/25 FRN94.8732
NO0010877178MOLDE KOMM 20/25 1,82%89.9322
NO0010878622AGDER FYLKE 20/25 1,33%90.0807
NO0010878978SBANKEN BOLIGKREDITT AS 20/25 FRN COVD96.2257
NO0010881048BUSTADKREDITT SOGN O AS 20/26 FRN C COVD95.0823
NO0010881162EIKA BOLIGKREDI AS 20/25 FRN STEP C COVD96.5784
NO0010881501KLP BOLIGKREDITT AS 20/25 FRN C COVD97.1041
NO0010881949KLP KOMMKREDITT AS 20/25 FRN C COVD96.3411
NO0010882020LANDKREDITT BOL AS 20/24 FRN STEP C COVD96.3432
NO0010882632SPB SØR BOLIGKR AS 20/24 FRN STEP C COVD96.5286
NO0010882749STAVANGER KOMM 20/25 FRN94.4790
NO0010883317LARVIK KOMM 20/23 FRN95.8235
NO0010884950MØRE BOLIGKREDI AS 20/25 FRN STEP C COVD96.1895
NO0010885353DANSKE BANK A/S 20/25 FRN STEP C COVD96.4025
NO0010886054STADSHYPOTEK AB 20/25 FRN C COVD96.1114
NO0010886237SSB BOLIGKREDIT AS 20/25 FRN STEP C COVD96.0549
NO0010886807TROMSØ KOMM 20/23 FRN95.8037
NO0010887078SBANKEN BOLIGKREDITT AS 20/24 FRN COVD96.1275
NO0010890791BAMBLE KOMM 20/23 FRN96.0419
NO0010891088REALKREDIT DANMARK A/S 20/23 FRN COVD97.8657
NO0010891286SR-BOLIGKREDITT AS 20/25 FRN C COVD96.3795
NO0010891476VEGFINANS INNLANDET AS 20/23 FRN96.2223
NO0010893282NORDEA EIENDOMSKREDI AS 20/25 FRN C COVD98.7516
NO0010893696VERD BOLIGKREDI AS 20/25 FRN STEP C COVD95.8829
NO0010893852HARSTAD KOMM 20/23 FRN95.7663
NO0010894025AGDER FYLKE 20/23 FRN95.7667
NO0010894173LILLEHAMMER KOMM 20/24 FRN93.1632
NO0010894199STOREBRAND BOLI AS 20/25 FRN STEP C COVD98.3632
NO0010894348SPB 1 NÆRINGSKR AS 20/24 FRN STEP C COVD97.1170
NO0010895147ØSTRE TOTEN KOMM 20/23 FRN96.4731
NO0010895329BUSTADKREDITT SOGN O AS 20/27 FRN C COVD94.4750
NO0010895493EUROPEAN INVESTMENT BANK 20/25 FRN100.2184
NO0010899164FANA SPB BOLIGKREDIT AS 20/26 FRN C COVD95.2544
NO0010901143ASKØY KOMM 20/25 FRN94.3440
NO0010907033OSLO KOMM 20/28 1,32%80.3052
NO0010907181DNB BOLIGKREDITT AS 20/25 FRN COVD95.9411
NO0010907470SPB ØST BOLIGKR AS 20/26 FRN STEP C COVD84.2147
NO0010907710VEGFINANS VESTFOLD OG TELEM AS 20/25 FRN94.7180
NO0010912835OSLO KOMM 20/26 1,20%82.0799
NO0010914658LILLEHAMMER KOMM 20/25 FRN94.2516
NO0010915242TRØNDELAG FYLKE 20/25 FRN93.8351
NO0010917115MUNICIPALITY FINANCE PLC (KUNT 21/26 FRN99.2904
NO0010917289FREDRIKSTAD KOMM 21/23 FRN96.4278
NO0010917487SPB 1 BOLIGKREDITT AS 21/26 FRN C COVD97.7266
NO0010917727ØYGARDEN KOMM 21/24 FRN96.1035
NO0010920929SULA KOMM 21/24 FRN95.9414
NO0010921067EIKA BOLIGKREDI AS 21/26 FRN STEP C COVD97.0841
NO0010921562LILLESTRØM KOMM 21/26 1,22%87.2862
NO0010921620STAVANGER KOMM 21/26 FRN93.9418
NO0010922842OBOS BOLIGKREDI AS 21/26 FRN STEP C COVD95.9152
NO0010922941TYSVÆR KOMM 21/24 FRN95.9043
NO0010930472SVEIO KOMM 21/24 FRN95.6521
NO0010930522DEN NORSKE STAT 21/31 1,25%81.1801
NO0010936099TRONDHEIM KOMM 21/26 FRN93.4450
NO0010936107STADSHYPOTEK AB 21/26 FRN STEP C COVD97.1340
NO0010936115ROGALAND FYLKE 21/25 FRN93.9693
NO0010939838SUNNFJORD KOMM 21/24 FRN95.6298
NO0010941123VOSS HERAD 21/24 FRN95.6226
NO0010941917TØNSBERG KOMM 21/24 FRN95.6357
NO0010947369INDRE ØSTFOLD KOMM 21/25 FRN93.9248
NO0010947922GJØVIK KOMM 21/26 FRN93.4518
NO0010951544MØRE BOLIGKREDI AS 21/26 FRN STEP C COVD95.8074
NO0010952807TRYSIL KOMM 21/24 FRN95.6554
NO0010952872SSB BOLIGKREDITT AS 21/26 FRN C COVD95.9646
NO0010958093SBANKEN BOLIGKR AS 21/26 FRN STEP C COVD95.7796
NO0010981301NORDEA EIENDOMSKREDI AS 21/26 FRN C COVD99.0921
NO0010985674SPB VEST BOLIGK AS 21/26 FRN STEP C COVD96.4568
NO0010993017KOMMKREDIT A/S 21/27 FRN99.9142
NO0011002529SPB SØR BOLIGKR AS 21/27 FRN STEP C COVD95.8662
NO0011008377BUSTADKREDITT SOGN O AS 21/27 FRN C COVD95.9452
NO0011012478FERDE AS 21/26 1,65%85.2789
NO0011013096SPB ØST BOLIGKR AS 21/27 FRN STEP C COVD96.0375
NO0011017725DANSKE BANK A/S 21/26 FRN STEP C COVD96.0705
NO0011017774ØSTRE TOTEN KOMM 21/24 FRN94.3120
NO0011019010KLP BOLIGKREDITT AS 21/26 FRN C COVD94.8674
NO0011024549ALVER KOMM 21/24 FRN95.5606
NO0011024556RANA KOMM 21/25 FRN93.8127
NO0011024572VESTFOLD OG TELEMARK FYLKE 21/26 FRN91.8130
NO0011029381VERDAL KOMM 21/24 FRN95.4061
NO0011029522HAUGESUND KOMM 21/24 FRN95.6533
NO0011031395VEGFINANS VESTFOLD OG TELEM AS 21/26 FRN92.7823
NO0011033011LANDKREDITT BOL AS 21/27 FRN STEP C COVD93.8786
NO0011033045STEINKJER KOMM 21/24 FRN94.1717
NO0011036782KOMMKREDIT A/S 21/26 FRN98.7966
NO0011059933HARSTAD KOMM 21/25 FRN94.1563
NO0011072308REALKREDIT DANMARK A/S 21/24 FRN COVD96.6235
NO0011073140STOREBRAND BOLIGKRED AS 21/26 FRN C COVD96.1635
NO0011074601SUNNDAL KOMM 21/26 FRN91.2191
NO0011077729ULSTEIN KOMM 21/23 FRN95.9504
NO0011079824AGDER FYLKE 21/24 FRN94.3018
NO0011079881KOMMKREDIT A/S 21/27 FRN102.0655
NO0011079899KONGSBERG KOMM 21/23 FRN95.9447
NO0011079907ULLENSVANG KOMM 21/23 FRN95.9447
NO0011083362INDRE FOSEN KOMM 21/23 FRN95.8879
NO0011088718PORSGRUNN KOMM 21/24 FRN94.1296
NO0011096497GJERDRUM KOMM 21/26 FRN91.3933
NO0011104135NOTODDEN KOMM 21/24 FRN95.4538
NO0011104150AURSKOG-HØLAND KOMM 21/24 FRN94.1003
NO0011104192KARMØY KOMM 21/25 FRN93.5567
NO0011104218SKIEN KOMM 21/23 FRN95.7199
NO0011108912VAKSDAL KOMM 21/23 FRN95.7290
NO0011114340LILLESTRØM KOMM 21/23 FRN95.5014
NO0011132425ARENDAL KOMM 21/24 FRN93.8610
NO0011135105EIKA BOLIGKREDITT AS 21/26 FRN C COVD96.0572
NO0011140428KLP KOMMKREDITT AS 21/26 FRN C COVD94.8541
NO0011151151VERD BOLIGKREDITT AS 21/26 FRN C COVD94.9115
NO0011151771NORDEA EIENDOMSKREDI AS 21/26 FRN C COVD96.0778
NO0011160962OBOS BOLIGKREDITT AS 21/26 FRN C COVD94.2899
NO0011171498OSLO KOMM 21/26 FRN91.4825
NO0011173601VEGAMOT AS 21/26 2,00%84.1807
NO0011198681MUNICIPALITY FINANCE PLC (KUNT 22/27 FRN98.3319
NO0011202160STAVANGER KOMM 22/28 FRN91.3765
NO0011203556ØYGARDEN KOMM 22/25 FRN94.4424
NO0011204968MALMÖ KOMMUN 22/27 FRN96.9046
NO0012422833ETNE KOMM 22/24 FRN95.8945
NO0012422908SSB BOLIGKREDITT AS 22/27 FRN C COVD94.3522
NO0012423534FERDE AS 22/27 FRN92.3020
NO0012427055DNB BOLIGKREDITT AS 22/24 FRN C COVD95.7384
NO0012435736FANA SPB BOLIGKREDIT AS 22/27 FRN C COVD94.3296
NO0012440082VADSØ KOMM 22/24 FRN95.6762
NO0012440397DEN NORSKE STAT 22/32 2,125%87.7817
NO0012441684LILLESAND KOMM 22/24 FRN95.7167
NO0012470014SPB 1 BOLIGKREDITT AS 22/27 FRN C COVD94.6088
NO0012472549NAMSOS KOMM 22/25 FRN94.3271
NO0012472564ØRLAND KOMM 22/25 FRN94.1828
NO0012473356NOTODDEN KOMM 22/24 FRN94.2940
NO0012475609EIKA BOLIGKREDITT AS 22/27 FRN C COVD94.8081
NO0012477753SURNADAL KOMM 22/25 FRN94.3322
NO0012479163INDRE ØSTFOLD KOMM 22/25 FRN94.4922
NO0012483827MUNICIPALITY FINANCE PLC (KUNT 22/26 FRN96.7662
NO0012489394LILLESTRØM KOMM 22/26 FRN91.5745
NO0012493941OBOS BOLIGKREDI AS 22/27 FRN STEP C COVD94.9143
NO0012495318VADSØ KOMM 22/25 FRN94.5990
NO0012495938HARSTAD KOMM 22/25 FRN94.6317
NO0012496720VEGFINANS VIKEN AS 22/26 FRN92.7425
NO0012496753TRONDHEIM KOMM 22/25 FRN94.5969
NO0012513532NORDEA EIENDOMSKREDI AS 22/27 FRN C COVD94.5076
NO0012519687SPB VEST BOLIGKREDIT AS 22/27 FRN C COVD95.0577
NO0012525569SÖDERTÄLJE KOMMUN 22/27 FRN95.8790
NO0012525577VÄSTERÅS STAD 22/27 FRN97.6853
NO0012525643HUDDINGE KOMMUN 22/27 FRN95.8790
NO0012525650VIKEN FYLKE 22/24 FRN94.5379
NO0012525668ÖREBRO KOMMUN 22/27 FRN95.8790
NO0012526211STOREBRAND BOLIGKRED AS 22/27 FRN C COVD95.1117
NO0012531054INDRE FOSEN KOMM 22/24 FRN94.6138
NO0012535824SPB SØR BOLIGKREDITT AS 22/27 ADJ C COVD95.2499
NO0012539073DEN NORSKE STAT 0% CERT 371 21062398.2818
NO0012548900VERD BOLIGKREDITT AS 22/27 FRN C COVD95.6825
NO0012549528EIDSVOLL KOMM 22/24 FRN94.6312
NO0012550138BERGEN KOMM 22/25 FRN93.9818
NO0012550146BERGEN KOMM 22/26 FRN92.3823
NO0012550179KLP BOLIGKREDITT AS 22/26 FRN C COVD96.2702
NO0012552399ØYGARDEN KOMM 22/24 FRN94.6427
NO0012564238GRIMSTAD KOMM 22/24 FRN94.3796
NO0012618968GISKE KOMM 22/24 FRN94.6059
NO0012627100DRANGEDAL KOMM 3,32% CERT 273 19052397.8458
NO0012627159MUNICIPALITY FINANCE PLC (KUNT 22/27 FRN95.6550
NO0012629445INDRE FOSEN KOMM 22/25 FRN94.4383
NO0012637323REALKREDIT DANMARK A/S 22/25 FRN COVD96.9959
NO0012637331KONGSBERG KOMM 22/25 FRN94.4140
NO0012637398ÖREBRO KOMMUN 22/27 FRN97.5752
NO0012639501VÄSTERÅS STAD 22/27 FRN97.6394
NO0012639519ALVER KOMM 22/25 FRN94.4276
NO0012643289AURSKOG-HØLAND KO 3,724% CERT 361 21082397.8277
NO0012654484LILLESTRØM KOMM 22/25 FRN94.2445
NO0012672767SULA KOMM 22/25 FRN94.2906
NO0012692609KARMØY KOMM 22/26 FRN92.3414
NO0012701327TYSVÆR KOMM 22/24 FRN94.5760
NO0012703513MOLDE KOMM 22/27 FRN92.7954
NO0012707498SPB 1 BOLIGKREDITT AS 22/27 FRN COVD94.6081
NO0012708769VÄSTERÅS STAD 22/27 FRN95.5783
NO0012713538OSLO KOMM 22/27 FRN92.1459
NO0012714288LILLESTRØM KOMM 22/24 FRN94.4526
NO0012714387VESTLAND FYLKE 22/25 FRN94.4166
NO0012720897MUNICIPALITY FINANCE PLC (KU 22/27 3,54%92.0044
NO0012734989KONGSBERG KOMM 22/26 FRN93.0040
NO0012747858INTER-AMERICAN DEVELOPMENT B 22/27 3,77%95.7526
NO0012748658SSB BOLIGKREDITT AS 22/25 ADJ COVD95.5118
NO0012757675DANSKE BANK A/S 22/27 FRN COVD94.4987
NO0012759036SUNDSVALLS KOMMUN 22/27 FRN93.0640
NO0012771254SR-BOLIGKREDITT AS 22/27 FRN COVD94.0251
NO0012779471PRE: DEN NORSKE STAT 0% CERT 364 20122396.6628
NO0012805748SPB VEST BOLIGKREDIT AS 23/28 FRN C COVD94.1329
NO0012806779SPB 1 BOLIGKREDITT AS 23/28 FRN COVD94.6249
NO0012807413STOREBRAND BOLIGKRED AS 23/28 FRN C COVD94.2823
NO0012807421EIKA BOLIGKREDITT AS 23/28 FRN C COVD95.3890
NO0012810482SSB BOLIGKREDITT AS 23/28 FRN C COVD95.3654
NO0012811266OBOS BOLIGKREDITT AS 23/28 ADJ COVD95.0533
NO0012812413TROMSØ KOMM 23/25 FRN94.8480
NO0012813098EIDSVOLL KOMM 23/25 FRN94.7333
NO0012816208ØRLAND KOMM 3,582% CERT 181 18072396.5205
NO0012820051GJØVIK KOMM 3,34% CERT 090 20042396.5440
NO0012825365TROMSØ KOMM 3,253% CERT 090 26042396.4659
NO0012825381LILLESTRØM KOMM 3,247% CERT 090 26042396.4645
NO0012825456ÖREBRO KOMMUN 23/28 FRN94.4101
NO0012826025SPB ØST BOLIGKREDITT AS 23/28 FRN C COVD94.4244
NO0012829763NORDEA EIENDOMSKREDI AS 23/28 FRN C COVD94.1633
NO0012832791VERD BOLIGKREDITT AS 23/28 FRN COVD95.1211
NO0012837634BPS NORD - BYPA AS 3,26% CERT 089 08052396.3372
NO0012837642DEN NORSKE STAT 23/33 3,00%92.4616
NO0012839606VERDAL KOMM 23/26 FRN94.0820
NO0012839630LARVIK KOMM 23/26 FRN94.0445
NO0012844002GISKE KOMM 23/25 FRN93.9266
NO0012847773TØNSBERG KOMM 23/25 FRN94.2334
NO0012855545OSTERØY KOMM 23/25 FRN94.0825
NO0012861709BPS NORD - BYPA AS 3,47% CERT 092 08062396.0873
NO0012863812STEINKJER KOMM 23/25 FRN94.1047
NO0012867953PRE: BPS NORD - E6 H AS 3,52% CERT 092 16062396.0116
SE00100498411% SNR 20/12/23 SEK200000090.7873
SE00104413031.5% CVD BDS 01/06/2023 SEK93.2870
SE00104427311.25% SNR 20/09/2023 SEK91.9303
SE00109482401% SNR 13/11/2023 SEK1000091.2829
SE00122304151% SNR 18/09/2024 SEK10000087.3524
SE00125695721% GTD SNR 12/11/2026 SEK81.4495
SE00137454520.75% GTD SNR 04/02/26 SEK83.5118
SE00156601390.75% GTD 12/05/28 SEK1000077.9799
SE00168290480.5% GTD 15/06/27 SEK1000078.5218
US00828EEE590.875% SNR 23/03/2026 USD821.8417
US00828EEP074.375% NTS 03/11/2027 USD936.0597
US013051EE353.35% SNR 01/11/23 USD5000948.9889
US013051EF002.95% SNR 23/01/24 USD5000935.4052
US013051EH651.875% SNR 13/11/24 USD5000892.1587
US045167EW930.375% SNR MTN 03/09/25 USD843.8257
US045167EZ250.5% SNR MTN 04/02/2026 USD836.1867
US045167FC211% SNR MTN 14/04/26 USD1000828.6040
US045167FH181.5% SNR MTN 20/01/2027 USD825.5465
US045167FP343.125% SNR MTN 20/08/27 USD874.2516
US110709AH510.9% SNR 20/07/2026 USD5000815.9038
US11070TAK432.25% SNR 02/06/26 USD5000859.3802
US222213BB583.625% SNR 26/01/2028 USD898.0718
US298785HX702.25% SNR 24/06/24 USD1000904.3715
US298785JH030.75% SNR 23/09/30 USD1000704.3932
US298785JJ680.625% SNR 21/10/27 USD1000784.4498
US298785JK320.375% SNR 26/03/26 USD1000812.8315
US30216BJU703.375% SNR 26/08/25 USD1000909.9427
US30216BJW373.875% SNR 14/02/28 USD1000906.4514
US4581X0DU94FRN SNR 03/2028 USD1000'790916.6818
US4581X0DX341.125% SNR 20/07/2028 USD785.3453
US4581X0DY17FRN SNR 09/2026 USD1000'809918.3745
US4581X0EC87FRN 02/2029 USD1000 '823'912.9555
US4581X0EG91FRN SNR 10/2027 USD '846'922.6454
US4581X0EH744% NTS 12/01/2028 USD '854'915.5296
US459058EP482.5% SNR 29/07/2025 USD1000894.0561
US459058GL163% SNR 27/09/2023 USD1000950.3270
US459058JN450.75% SNR 24/11/27 USD1000785.6474
US459058JW441.375% SNR MTN 20/04/28 USD806.4814
US459058JZ741.125% SNR 13/09/28 USD1000782.4513
US459058KH57FR SNR 01/29 USD1000'101486914.1852
US459058KN26FRN 01/2027 USD923.7552
US459058KQ563.875% SNR 14/02/30 USD1000909.0719
US500769GK422.5% GTD SNR 20/11/2024 USD904.4069
US500769JF200.375% GTD SNR 18/07/25 USD848.4045
US676167CA511.5% GTD SNR 12/02/2025 USD878.4045
US676167CB350.375% GTD SNR 17/09/25 USD832.4599
US676167CF493.625% GTD 09/09/27 USD1000892.2249
US676167CG224.625% GTD 03/11/2025 USD939.9655
US676167CH054.125% GTD 20/01/26 USD1000930.1073
US683234AQ191.05% SNR 21/05/27 USD5000803.5972
US683234AS740.625% SNR 21/01/26 USD1000837.4818
US683234AT571.05% SNR 14/04/26 USD1000826.5430
US683234DB133.1% SNR 19/05/2027 USD1000879.7921
US68323ADP662.5% SNR 27/04/2026 USD5000867.8978
US68323AFF662.3% SNR 15/06/2026 USD5000857.7834
US68323AFH231.6% SNR 25/02/2031 USD1000729.9457
US748148RZ801.5% SNR 11/02/2025 USD1000878.5349
US748148SC860.6% SNR 23/07/2025 USD1000851.0049
US748149AH492.875% SNR 16/10/24 USD5000912.8401
US748149AJ052.5% SNR 20/04/2026 USD5000869.5961
US748149AR211.9% SNR 21/04/2031 USD5000753.1996
US803854KQ023.25% SNR 08/06/27 USD1000881.4347
US9128282A701.5% NTS 15/08/2026 USD1000854.6198
US9128282D101.375% SNR 31/08/23 USD1000953.2900
US9128283W812.75% SNR 15/02/28 USD1000884.5159
US9128284F402.625% SNR 31/03/25 USD1000929.4904
US9128285P132.875% NTS 30/11/23 USD1000963.5697
US912828R2831.625% NTS 30/04/23 USD100969.9166
US912828YE441.25% NTS 31/08/24 USD1000904.5952
US96122WAM293.15%-FRN GTD 16/01/24 USD917.4258
XS00430375057.375% SUB 06/04/23 USD10001012.6200
XS07020140274% SNR 04/11/26 NOK100000096.4556
XS09335818023.25% SNR 24/05/23 NOK1000099.5316
XS10194938962.375% SNR 22/01/2024 EUR1025.8539
XS10493567253.25% SNR 14/03/24 NOK1000096.6466
XS1072393835FRN SNR 05/2024 EUR1000001022.2849
XS11430939761.25% GTD SNR 26/11/24 EUR975.7771
XS11714761431.25% SNR 12/05/25 SEK1000086.9416
XS11859719231.5% SNR 13/03/25 NOK1000091.5142
XS13849150100.25% SNR EMTN 29/03/23 EUR1033.0258
XS13970542450.375%-FRN SNR 20/04/23 EUR1032.8148
XS14083518870.625% SNR 11/05/2026 EUR916.3900
XS14103335272.33%-FRN SNR 31/05/26 USD870.5962
XS14357749030.25% SNR CVD 01/07/23 EUR1025.1434
XS14765537112.05% SNR MTN 17/08/26 USD843.0854
XS15140103100.5% SNR SEC 01/10/2026 EUR895.6459
XS15501546260.25% SNR EMTN 16/02/24 EUR1003.5134
XS15550801980.25% SNR 24/01/24 EUR10001004.8101
XS15553309991.5% SNR 26/01/24 NOK1000095.3705
XS15593524370.625% GTD SNR 03/02/24 EUR1007.4136
XS15688606850.375%-FRN SNR 21/02/24 EUR1003.3654
XS16066339120.4% GTD SNR 08/05/2024 EUR977.9849
XS16067201310.875% SNR 04/05/2027 EUR902.8165
XS16297376250.375% SNR 14/06/2024 EUR974.1538
XS17005787241% SNR EMTN 18/10/2027 EUR898.5090
XS17392466651.375% SNR 19/06/2023 NOK97.4496
XS17513479460.5% GTD SNR 17/01/2025 EUR958.7161
XS17563678160.5% SNR EMTN 24/01/25 EUR959.6279
XS17783223510.45% SNR 23/08/2023 EUR1022.0483
XS17888346191.625% SNR 24/05/2023 NOK97.9690
XS1799536922FRN SNR EMTN 03/2023 NOK97.0033
XS18052637431.875% SNR 10/04/2024 NOK94.8599
XS18130518580.375% SNR 26/04/2023 EUR1032.2336
XS18276293840.375% SNR 30/05/2023 EUR1026.2622
XS18293487930.25% GTD SNR 01/06/23 EUR1027.7724
XS18398887540.625% SNR 19/06/2025 EUR954.3316
XS18451617900.25% PFBRF 26/06/2024 EUR970.6763
XS18453791523% GTD SNR 27/06/2023 USD936.7946
XS18512292180.875% SNR 05/07/2028 EUR877.3193
XS1852554846FRN SNR 07/2023 NOK100000097.6459
XS18554736140.5%-FRN SNR 11/07/2025 EUR948.3308
XS18562640791.747% SNR MTN 17/07/23 NOK97.5682
XS18580791601.645% SNR 24/07/2023 NOK97.3789
XS18723568590.125% SNR 28/08/2023 EUR1018.5373
XS18833496203.25% GTD SNR 26/09/23 USD952.5979
XS18873301880.5%-FRN GTD 02/10/2023 EUR1017.5342
XS1888933683FR SNR 10/23 GBP1000'1005511160.5850
XS1900633303FRN SNR EMTN 11/2024 SEK92.3114
XS19338178240% SNR MTN 10/01/24 EUR10001004.1942
XS19348584701.683% SNR MTN 16/01/24 NOK95.6936
XS19352752370.125% GTD SNR 07/03/24 EUR990.4549
XS1949730557FRN GTD SNR 02/24 GBP1000001150.9633
XS19530358442.75% SNR 20/02/2024 USD930.3804
XS19538266221.625% SNR 26/02/2024 NOK94.2301
XS1954158892FRN SNR EMTN 02/2024 SEK93.0171
XS1957273334FRN SNR EMTN 02/2024 SEK92.9753
XS19646289912.5% GTD SNR 15/11/2023 USD928.9344
XS19676582431.625% GTD SNR 03/04/24 NOK94.3882
XS19863794741.83% SNR MTN 26/04/24 NOK94.6624
XS19956452870.1%-FRN GTD 12/05/2024 EUR970.9584
XS1995762082FR SNR 05/24 GBP1000'1007751148.7793
XS1999835124FRN SNR EMTN 05/2024 SEK92.1346
XS19999020981.824% GTD SNR 22/05/24 NOK94.3418
XS20035128240% GTD SNR 29/05/2024 EUR966.9958
XS20106090761.6687% SNR 13/06/2024 NOK92.6124
XS20319766782% SNR 23/07/24 USD2000000894.5779
XS2044942667FRN SNR EMTN 09/2023 SEK92.8582
XS20466908271.25% GTD SNR 28/08/23 NOK96.6206
XS20494122031.5% GTD SNR 02/09/2024 NOK91.9427
XS20516779091.25% GTD SNR 12/09/23 NOK96.4399
XS20546013690.214% SNR 24/09/2025 SEK83.1444
XS20656605111.625% GTD SNR 16/10/24 USD889.1464
XS20689407531.625% GTD 23/10/2024 USD889.9060
XS20691027591.75% SNR 12/12/2024 USD885.9492
XS20737604361.625% SNR MTN 29/10/24 NOK92.7541
XS20775465001.75% SNR 06/11/24 NOK1000092.9438
XS20815613621.75% SNR 13/03/25 NOK1000091.9646
XS2084421986FRN SNR EMTN 11/2025 SEK93.3237
XS20844239250.455% SNR 27/11/2025 SEK83.3941
XS21000011921.75% SNR 13/03/25 NOK1000092.0297
XS21007821551.75% GTD SNR 10/01/25 NOK92.3867
XS21015281440% GTD SNR 15/11/2024 EUR945.9591
XS21068287210% SNR 27/01/2025 EUR100000950.1531
XS21073021480.01% GTD SNR 22/01/27 EUR872.5235
XS21096059770.501% SNR 27/01/2025 SEK85.3101
XS2109608997FRN SNR EMTN 01/2025 NOK95.9286
XS21250306140.373% SNR 25/02/2025 SEK84.8698
XS2127144454FRN SNR EMTN 03/2025 NOK95.7176
XS21501584050.125% SNR 03/04/2027 EUR876.5616
XS21527995290.2% SNR EMTN 07/04/25 EUR948.0914
XS21529260640.275% SNR 15/05/2023 SEK92.2573
XS21543604780.125% SNR 11/04/2023 SEK92.4290
XS21597951240% GTD SNR 22/04/2025 EUR933.0950
XS21599700650.625% SNR 24/04/2023 NOK97.2718
XS21682847060.75% GTD SNR 07/05/23 USD943.2076
XS21718748650.625% SNR 14/05/2024 NOK91.2597
XS2174790290FRN SNR 05/2023 NOK1000097.7594
XS21770261550.875% SNR 20/05/2030 USD711.6741
XS21784898990.332% SNR 26/05/2025 NOK89.0509
XS21820672770.5% GTD SNR 22/07/2023 GBP1147.2368
XS21821145330.625% SNR 02/06/2023 USD931.2084
XS21858647380.625% SNR 10/06/2025 USD857.0404
XS21976909150.375% GTD SNR 01/09/23 USD916.8364
XS22237974110.69%-0% SNR 01/09/2025 NOK88.3915
XS22269890150.375% SNR 10/09/2025 USD842.2374
XS22332645500.375% SNR MTN 23/09/25 USD830.2096
XS22332659530.375% SNR 23/09/25 USD1000841.7864
XS22423025730.5% SNR MTN 08/10/2025 NOK88.6341
XS22443169440.62% SNR MTN 21/10/25 NOK88.8486
XS2247545234FRN SNR 10/2025 NOK10000100.0731
XS22475467111% SNR MTN 21/10/30 USD1000708.5721
XS22502013290% SNR EMTN 29/10/2030 EUR743.4245
XS2264884565FRN SNR EMTN 12/2025 SEK93.2341
XS2270414712FR SNR SEC 12/25 SEK200000092.3482
XS2283173222FRN SNR 01/2026 NOK10000100.4264
XS22843181800.877% SNR MTN 19/01/26 NOK88.8795
XS22879091591.375% SNR MTN 20/01/31 USD697.2877
XS2288948776FRN SNR 01/2026 NOK100000099.6000
XS22891294830.625% GTD SNR 20/03/26 USD822.5836
XS22891302260% GTD SNR 21/01/2028 EUR840.6633
XS22910689920.5% SNR EMTN 28/01/26 USD832.7833
XS22917668430.125% GTD SNR 16/05/23 USD940.1454
XS23003344760.625% SNR MTN 18/02/26 USD826.0641
XS23113703370.875% GTD SNR 09/03/26 USD829.0229
XS23158377781.125% GTD SNR 08/08/25 NOK90.8976
XS23170587201.25% SNR 16/03/26 NOK1000089.5404
XS2319929522FRN SNR EMTN 03/2026 NOK95.1438
XS23200313831.25% GTD SNR 23/03/26 NOK87.5293
XS23256180771.337% GTD 30/03/2026 NOK88.5957
XS23288777041.125% GTD SNR 09/04/26 USD824.0667
XS23332408641.303% SNR 22/04/2026 NOK88.2039
XS23332993241% SNR 21/04/26 USD1000'34'793.6878
XS23336739730.875% SNR 22/04/2024 NOK92.8847
XS23336767291% SNR 21/04/2026 USD100000828.1911
XS23380044971.25% SNR 17/02/27 NOK1000086.3842
XS2338536233FRN SNR 05/2026 NOK2000000100.6739
XS23389919410.25% SNR EMTN 05/05/31 EUR747.8636
XS2343554148FR SNR 05/28 USD200000'REGS946.8248
XS23527483341.342% SNR MTN 18/06/26 NOK88.3231
XS2353405421FRN SNR 03/2027 NOK1000000100.6665
XS23644182230.5% GTD SNR 16/07/2024 USD876.1866
XS2377318162FRN SNR 08/2027 NOK2000000101.9393
XS23816945330.875% GTD SNR 02/09/26 USD780.5869
XS2384256629FRN SNR 03/2025 NOK100000099.6409
XS23878592880.305% SNR 17/09/2026 SEK79.5371
XS23893157680.01% SNR SEC 27/09/28 EUR826.5144
XS23966526821.375% GTD SNR 12/10/28 USD762.8113
XS24004522281.625% MTN 20/10/27 NOK100087.2195
XS24015918001.125% GTD SNR 27/10/26 USD813.2816
XS24018483411.75% SNR 17/02/27 NOK1000087.9080
XS24020615300.875% GTD SNR 16/05/29 SEK76.2625
XS24020742771.25% GTD SNR 28/10/26 USD821.4802
XS2404974847FRN SNR 11/2026 NOK100000099.7536
XS2418404765FRN SNR EMTN 12/2026 NOK97.5533
XS2420319894FRN SNR EMTN 12/2027 NOK97.9893
XS24332432711.876% GTD SNR 18/06/27 NOK88.5452
XS2434337031FRN SNR 06/2026 NOK1000098.8386
XS2435129726FRN SNR 01/27 NOK1000000'3'99.2384
XS24357872830.5% SNR EMTN 25/01/32 EUR745.8812
XS24361414721.99% SNR EMTN 25/01/27 NOK88.8173
XS2436817584FRN SNR 01/2029 NOK10000101.9103
XS2440105125FRN SNR 02/2027 NOK1000000100.0216
XS24462950452.34% GTD SNR 18/02/27 NOK89.8280
XS24484128790.5% SNR 25/02/27 EUR100000892.7733
XS2450223792FRN SNR 09/2025 NOK100000099.3234
XS2461770070FRN SNR 03/2027 NOK1000098.0263
XS24651427551%-FRN SNR 05/10/2027 EUR899.0573
XS24656332252.875% GTD SNR 17/02/27 NOK91.9964
XS24694663901.25% PFBRF 21/04/2027 EUR917.5690
XS24788085252.975% SNR 04/11/2026 NOK91.8103
XS24805329153% GTD SNR MTN 17/05/25 USD908.8743
XS24814775082.875% SNR 19/05/2025 USD918.2169
XS24911561421.875%-FRN GTD 16/06/27 EUR943.6227
XS24924986673.25% SNR 21/06/27 NOK1000094.9865
XS25240043503% SNR 23/08/2027 NOK1000093.5681
XS25248105253.25% GTD SNR 24/08/27 USD845.8697
XS2526496117FRN SNR EMTN 08/2027 NOK95.9500
XS25346632454.625% GTD SNR 26/10/27 USD937.4482
XS25370974092.875%-FRN 28/09/2026 EUR978.1083
XS25490468654.75% GTD SNR 22/10/25 USD953.5569
XS25510924354.75% SNR 03/11/25 USD1000938.5818
XS25513657734.625% SNR MTN 02/11/25 USD938.4359
XS25514898214.625% SNR 04/11/25 USD2000936.8923
XS25528788573.75% SNR 09/05/28 NOK1000098.1291
XS25545045013.795% SNR 16/11/2026 NOK95.5988
XS25554196005% SNR 14/02/2025 USD200000936.8014
XS25562232333.125%-FRN SNR 16/11/27 EUR983.3930
XS25626515003.375% SNR MTN 02/12/27 NOK94.1684
XS25633539573.367% GTD SNR 02/12/27 NOK94.3140
XS25742688223.18% GTD SNR 15/03/28 NOK92.5105
XS25803102464% SNR MTN 25/01/26 USD1000925.4885
XS2581756389FRN SNR 02/2028 NOK1000098.8368
XS25871339714.375% SNR 17/02/2026 USD917.6065