Norges Bank

Nyhet

Avkastningsindeks og gjennomsnitt for Nowa

Norges Bank vil fra og med i dag publisere avkastningsindeks og gjennomsnitt for Nowa på sine nettsider.

Formålet med å tilby slike standardiserte beregninger av perioderenter er å fremme bruken av Nowa som referanserente i finansielle produkter. 

Historiske indeksverdier og gjennomsnitt fra 2. januar 2020 til 29. april 2021 publiseres også i dag. Avkastningsindeksen og gjennomsnittene publiseres deretter hver virkedag kl 09:00, samtidig som publiseringen av Nowa fra foregående virkedag.

Forslag til beregningsmetode ble sendt på høring 14. september 2020. Norges Bank mottok innspill på forslaget fra Arbeidsgruppen for alternative referanserenter og har tatt hensyn til disse. Avkastningsindeks og gjennomsnitt for Nowa er derfor noe endret fra høringsforslaget.

Publisert 29. april 2021 09:00