Norges Bank

Nyhet

Publisering av avkastningsindeks og gjennomsnitt for Nowa

Norges Bank skal publisere en avkastningsindeks og gjennomsnitt for Nowa fra utgangen av første kvartal 2021. 

Forslag til beregningsmetode ble sendt på høring 14. september 2020. Norges Bank mottok innspill på forslaget fra Arbeidsgruppen for alternative referanserenter og har tatt hensyn til disse. Avkastningsindeks og gjennomsnitt for Nowa vil derfor bli noe endret fra høringsforslaget:

  • Avkastningsindeksens startverdi endres fra 1 til 100,00000000. Antall desimaler i indeksen endres fra ti til åtte desimaler. Dette gir samme nøyaktighet som i høringsforslaget.
  • Kapitaliserte gjennomsnittsrenter endres for å reflektere referanseperioder som markedet allerede er kjent med fra Nibor. Det vil bli publisert gjennomsnitt for perioder på 1, 3, og 6 måneder. Periodene blir justert slik at startdato og sluttdato alltid faller på en virkedag.
  • For å gi markedsaktørene tilstrekkelig med tid til å gjennomføre rentebetalingen skal den kapitaliserte gjennomsnittsrenten publiseres med to dagers observasjonsskift. Det innebærer at snittet beregnes ut fra Nowa i en observasjonsperiode som er forskjøvet to dager tilbake i forhold til referanseperioden. Renten publiseres siste dag i observasjonsperioden. Snittrentene skal publiseres med fem desimaler.

Mer informasjon om avkastningsindeksen og gjennomsnittene for Nowa kommer i første kvartal 2021. 

Publisert 5. november 2020 14:00
Publisert 5. november 2020 14:00