Norges Bank

Rentemøter

Rentemøte september 2017

Offentliggjøring av rentebeslutningen og råd om motsyklisk kapitalbuffer etter hovedstyrets møte 20. september 2017.

Publisert 21. september 2017 10:00

40:02

Pressekonferanse 21. september 2017

0:49

Sentralbanksjef Øystein Olsen forklarer rentebeslutningen.

Publisert 21. september 2017 10:00