Norges Bank

Rentemøter

Rentemøte september 2017

Offentliggjøring av rentebeslutningen og råd om motsyklisk kapitalbuffer etter hovedstyrets møte 20. september 2017.

Rentebeslutning (pressemelding 21. september 2017)

Motsyklisk kapitalbuffer 3. kvartal 2017 (pressemelding 21. september 2017)

Hovedstyrets vurdering (PDF)

Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet 3/17

Protokoll fra hovedstyremøte 20. september 2017

Rentesatser gjeldende fra 22. september 2017:

Styringsrente D-lånsrente Reserverente
0,50% 1,50% -0,50%
Publisert 21. september 2017 10:00

40:02

Pressekonferanse 21. september 2017

0:49

Sentralbanksjef Øystein Olsen forklarer rentebeslutningen.

Publisert 21. september 2017 10:00