Norges Bank

Pressemelding, mkb

Råd om motsyklisk kapitalbuffer 3. kvartal 2017

Norges Bank har gitt råd til Finansdepartementet om å holde kravet til motsyklisk kapitalbuffer i bankene uendret på 2 prosent fra utgangen av året.

Vedvarende oppgang i husholdningenes gjeldsbelastning og sterk vekst i eiendomspriser over lengre tid tyder på at finansielle ubalanser har bygd seg opp. Finansielle ubalanser øker faren for en brå nedgang i etterspørselen og utlånstap i bankene. Boligprisene har lenge økt vesentlig mer enn husholdningenes disponible inntekter, men siden årsskiftet har veksten i boligprisene avtatt betydelig.

– Husholdningenes gjeldsvekst er fortsatt høy, og det vil ta tid før sårbarheten i husholdningssektoren reduseres. Omslaget i boligmarkedet kan bidra til lavere risiko for en brå og mer markert nedgang lenger frem i tid, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Finansdepartementet har i dag besluttet å holde bufferkravet uendret på 2 prosent fra utgangen av 2017 i tråd med rådet fra Norges Bank.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 21. september 2017 10:01

40:02

Pressekonferanse 21. september 2017

Publisert 21. september 2017 10:01