Norges Bank

Rentemøter

Rentemøte desember 2017

Offentliggjøring av rentebeslutningen og råd om motsyklisk kapitalbuffer etter hovedstyrets møte 13. desember 2017.

Rentebeslutning (pressemelding 14. desember 2017)

Råd om motsyklisk kapitalbuffer 4. kvartal (pressemelding)

Hovedstyrets vurdering (PDF)

Pengepolitisk rapport 4/17

Modeller for korttidsprognoser (SAM)

Motsyklisk kapitalbuffer - nøkkelindikatorer

Protokoll fra hovedstyremøte 13. desember 2017

Rentesatser gjeldende fra 15. desember 2017:

Styringsrente D-lånsrente Reserverente
0,50% 1,50% -0,50%
Publisert 14. desember 2017 10:00

32:59

Pressekonferanse 14. desember

0:48

Øystein Olsen forklarer rentebeslutningen

Publisert 14. desember 2017 10:00