Norges Bank

Rentemøter

Rentemøte september 2015

Offentliggjøring av rentebeslutningen og råd om motsyklisk kapitalbuffer etter hovedstyrets møte 23. september 2015.

Rentebeslutning (pressemelding 24. september 2015)

Motsyklisk kapitalbuffer 3. kvartal 2015 (pressemelding 24. september 2015)

Hovedstyrets vurdering (PDF)

Figurer fra hovedstyremøtet (PDF)

Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet 3/15

 

Rentesatser gjeldende fra 25. september 2015:

Styringsrente D-lånsrente Reserverente
0,75% 1,75% -0,25%
Publisert 24. september 2015 10:00

39:00

Pressekonferanse 24. september 2015

01:40

Øystein Olsen om rentebeslutningen

Publisert 24. september 2015 10:00