Norges Bank

Pengepolitisk rapport

Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet 3/15

På grunn av en teknisk feil ble enkelte figurer og tilhørende tallmateriale ikke riktig ved publiseringen av PPR 3/15 24. september. Dette gjelder figur 1.1, 2.5, 2.6, 2.11, 2.12, 2.14 og 2.21c. Dette er rettet opp 5. november 2015.

Rapporten inneholder Norges Banks vurdering av utsiktene for styringsrenten. Vurderingene er basert på de økonomiske anslagene som fremgår av rapporten. Utgis fire ganger årlig: mars, juni, september og desember. Ble fram til 2013 publisert tre ganger årlig. ISSN 1894-0234 (online).

Se også: Tidligere rentebeslutninger l Dato for neste utgivelse i kalenderen

Publisert 24. september 2015 10:00
Sist endret 5. november 2015 10:06
Publisert 24. september 2015 10:00
Sist endret 5. november 2015 10:06