Norges Bank

Pengepolitisk rapport

Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet 3/15

Serie:
Pengepolitisk rapport
Nummer:
3/2015

På grunn av en teknisk feil ble enkelte figurer og tilhørende tallmateriale ikke riktig ved publiseringen av PPR 3/15 24. september. Dette gjelder figur 1.1, 2.5, 2.6, 2.11, 2.12, 2.14 og 2.21c. Dette er rettet opp 5. november 2015.

Rapporten inneholder Norges Banks vurdering av utsiktene for styringsrenten og behovet for en motsyklisk kapitalbuffer i bankene. Vurderingene er basert på de økonomiske anslagene som fremgår av rapporten. Utgis fire ganger årlig: mars, juni, september og desember.

ISSN 1894-0226 (trykt utg.). ISSN 1894-0234 (online).

Publisert 24. september 2015 10:00
Sist endret 5. november 2015 10:06
Publisert 24. september 2015 10:00
Sist endret 5. november 2015 10:06