Norges Bank

Rentemøter

Rentemøte november 2015

Offentliggjøring av rentebeslutningen etter hovedstyrets møte 4. november 2015.

Rentebeslutning (pressemelding 5. november 2015)

Hovedstyrets begrunnelse for rentebeslutningen

Figurer til hovedstyremøte (PDF)

På grunn av en teknisk feil ble enkelte figurer og tilhørende tallmateriale ikke riktig ved publiseringen av Pengepolitisk rapport 3/15 i september. Dette gjelder figur 1.1, 2.5, 2.6, 2.11, 2.12, 2.14 og 2.21c. Dette er nå rettet opp.

Rentesatser gjeldende fra 6. november 2015:

Styringsrente D-lånsrente Reserverente
0,75% 1,75% -0,25%
Publisert 5. november 2015 10:00

04:44

Pressekonferanse 5. november 2015

01:15

Øystein Olsen om rentebeslutningen

Publisert 5. november 2015 10:00