Norges Bank

Pressemelding

Styringsrenten uendret på 0,75 prosent

Norges Banks hovedstyre har besluttet å holde styringsrenten uendret på 0,75 prosent.

Virkningene av fallet i oljeprisen og nedgangen i oljeinvesteringene kommer gradvis til syne, og er særlig tydelige i regioner med nær tilknytning til oljevirksomheten. Arbeidsledigheten har som ventet økt noe, mens husholdningenes varekonsum har vært lavere enn anslått. Forventede styringsrenter hos Norges handelspartnere har samlet sett falt noe. På den andre siden har kronekursen vært svakere enn lagt til grunn, og en mer ekspansiv finanspolitikk vil bidra til å holde etterspørselen etter varer og tjenester oppe.

Prisveksten har vært som anslått i Pengepolitisk rapport 3/15. Tolvmånedersveksten i KPI-JAE var 3,1 prosent i september.

– En samlet vurdering av ny informasjon tilsier at styringsrenten holdes uendret på dette møtet, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Bakgrunnsmateriale og figurer

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 5. november 2015 10:00

04:44

Pressekonferanse 5. november 2015

01:15

Øystein Olsen om rentebeslutningen

Publisert 5. november 2015 10:00