Norges Bank

Rentemøter

Rentemøte juni 2015

Offentliggjøring av rentebeslutningen og råd om motsyklisk kapitalbuffer etter hovedstyrets møte 17. juni 2015.

Rentebeslutning (pressemelding 18. juni 2015)

Hovedstyrets vurdering (PDF)

Figurer fra hovedstyremøtet (PDF)

Publikasjoner:

Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet 2/15

Beregning av aggregatet for handelspartnernes renter (Norges Bank Memo 2/2015)

En dekomponering av Nibor (Aktuell kommentar 3/2015)

Hva forklarer utviklingen i foretaksinvesteringene? (Staff Memo 2/2015)

Publisert 18. juni 2015 10:00

30:46

Pressekonferanse 18. juni 2015

01:10

Øystein Olsen om rentebeslutningen

Publisert 18. juni 2015 10:00