Norges Bank

Rentemøter

Rentemøte juni 2015

Offentliggjøring av rentebeslutningen og råd om motsyklisk kapitalbuffer etter hovedstyrets møte 17. juni 2015.

Publisert 18. juni 2015 10:00

30:46

Pressekonferanse 18. juni 2015

01:10

Øystein Olsen om rentebeslutningen

Publisert 18. juni 2015 10:00