Norges Bank

Aktuell kommentar

En dekomponering av Nibor

Forfatter:
Kristian Tafjord
Serie:
Aktuell kommentar
Nummer:
3/2015

I denne kommentaren diskuteres de ulike elementene som inngår i den norske pengemarkedsrenten, Nibor, gitt dagens valutaswapkonstruksjon. Videre forklares hvordan konstruksjonen gjør at ulike internasjonale forhold kan påvirke den norske pengemarkedsrenten. Dette er særlig aktuelt etter at den europeiske sentralbanken 22. januar 2015 annonserte sitt program for kjøp av verdipapirer i annenhåndsmarkedet.

Serien består av kortere, signerte artikler om aktuelle økonomiske problemstillinger, og publiseres kun på våre internettsider.

Publisert 18. juni 2015 10:00
Publisert 18. juni 2015 10:00