Norges Bank

Pressemelding

Styringsrenten settes ned 0,25 prosentenheter til 1,00 prosent

Norges Banks hovedstyre har besluttet å sette ned styringsrenten med 0,25 prosentenheter til 1,00 prosent.

Utviklingen i norsk økonomi har vært litt svakere enn ventet og utsiktene fremover er noe svekket. Styringsrenten settes derfor ned nå, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Arbeidsledigheten har som ventet tiltatt, og lønnsveksten i 2015 ligger an til å bli lavere enn lagt til grunn i mars. Ifølge Norges Banks regionale nettverk har produksjonsveksten avtatt, og bedriftene forventer at veksten forblir svak neste halvår. Lenger fram er det utsikter til at oljeinvesteringene vil falle mindre enn tidligere anslått.

Veksten i konsumprisene er nær 2,5 prosent. Kronesvekkelsen i fjor vil bidra til å holde prisveksten oppe den nærmeste tiden. Fremover dempes prisveksten av nedgangen i lønnsveksten og av at virkningene av en svakere krone etter hvert fases ut. Boligprisene har steget mindre enn ventet, men husholdningenes gjeldsvekst holder seg oppe.

Slik vi nå vurderer utsiktene for norsk økonomi, kan styringsrenten bli satt ytterligere ned i løpet av høsten, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Bakgrunnsmateriale og figurer

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 18. juni 2015 10:00

30:46

Pressekonferanse 18. juni 2015

01:10

Øystein Olsen om rentebeslutningen

Publisert 18. juni 2015 10:00